Народна Библиотека "Иван Вазов" Пловдив
PDF Print E-mail
There are no translations available.

zhoro_komsalovГЕОРГИ КОМСАЛОВ - ЖОРО е   64-годишен   и    има   педагогическо образование.  Работил е като учител по литература и рисуване. Бил е завеждащ отдел „Реклама” в ОС на БТС. Работил е като специалист в отдел „Култура” към  Дом  за  детско творчество. Понастоящем е художник в Народната библиотека.  Жоро издаде стихосбирката „Моите любови”, с илюстрации на Димитър Келбечев,  през 1996 г. Като художник-приложник,  Жоро има зад гърба си три самостоятелни изложби и едно участие в обща изложба. Негови творби са излагани в галерия „Ласкариди” - гр. Созопол и в магазините на Майсторите на народните занаяти и СБХ  в нашия град.

 

korica 001 Стихове мои,
дълго стаявали
болка и сила,
дълго намирали място
в съня ми,
дълго терзали
сърцето и мисълта ми
много ви моля –
НЕКА ВИ ИМА!
Както във мене,
така и на листа –
белия,
чистия,
незаменимия…
Нека ви има
в самотните нощи,
нека ви има
в страшното време…
Време,
когато те лъже приятел,
време,
когато те мами любима!
Стихове мои,
нека ви има!

 

***
doc3

Очите ми във снимката се взират,
попиват твоите черти –
вълшебен миг – и като жива
                пред мен заставаш сякаш ти.
Косата – като златна свила,
ушите – раковини две
                от топлото тропическо море
веждите ти – две дъги красиви
                след дъжд във синьото небе,
устните ти – във тях е сякаш елексира
                на който се съмнявам някога,
                дали ще мога аз да се напия,
брадичката ти – нежна, неодрана
                от небръснатата ми брада,
а по-надолу – деколте, едва загатващо
                за две гърди красиви.

До тук – това е снимката.

 

***

doc8

 

 

Чрез вятъра ще кажа аз –
обичам те,
чрез слънцето огряващо деня,
чрез облаците гонещи се горе,
чрез ручея със бистрата вода.

Аз вече казах го,
очаквам те – ела!

 
PDF Print E-mail

godishni_otcheti ANNUAL REPORT

 Annual report 2012

 

 

 

  

 
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Проект "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г."

digitalНародна библиотека "Иван Вазов", съвместно с три от най-големите библиотеки в страната -  Столична библиотека, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново и Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас - започна работа по  проект към Националния фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката за развитие на научна инфраструктура на тема "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.". Този каталог ще включва библиографска информация за периодичните издания, съхранявани в тези библиотеки за периода до 1944 г. В рамките на  проекта ще бъдат сканирани определен брой периодични издания, които ще бъдат достъпни в интернет в края на 2010 г. Процесът по дигитализация ще продължи и след това. Проектът е на обща стойност 449 123 лева. По този начин ще бъдат представени  в пълен текст в интернет 124 течения на периодични издания от периода 1844-1944 г. или около 164 000 страници.

 

 

 

 
PDF Print E-mail
There are no translations available.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

  

 
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Проект “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”

nedelnikПрез м. ноември, 2006 г. четири големи обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката  по Програмата “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”.
За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:

• Народна библиотека “Петко Р. Славейков” – гр. Велико Търново
• Народна библиотека “Иван Вазов” –  гр. Пловдив
• Регионална библиотека “Емануил Попдимитров” –  гр. Кюстендил
• Регионална библиотека “Петър Стъпов” – гр. Търговище
• Фирма СофтЛиб – гр. София

Създаденият Своден каталог на редки и особено значими колекции и изграждането на пълнотекстови бази данни от ръкописните и старопечатни библиотечни сбирки, произтича от необходимостта да се потърсят начини за запазването, съхранението и популяризирането на уникалните колекции, притежавани от българските библиотеки.

За изграждане на базата данни „Своден каталог на Старопечатни, редки и ценни издания” бяха използвани програмните продукти e-Lib и i-Lib, разработка на фирма СофтЛиб. Във всяка една от библиотеките беше инсталиран продукта e-Lib за изграждане на собствените им каталози на Старопечатни, редки и ценни издания, отразяващи всички особености на изданията, свързани с дарителски фонд, налични екслибриси, автографи, ръкописни бележки и посвещения, физически особености като липса на страници, а също и електронни образи на кориците, заглавните страници, библиографски описания от различни източници, екслибриси, автографи (и пълни текстове на някои от изданията).

Към тази дата Сводният каталог съдържа 2443 библиографски описания, разпределени по институции както следва:

Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново - 818
Митрополската библиотека във Велико Търново - 226
Народно читалище Бачо Киро (Великотърновско) - 144
Народно читалище Надежда във Велико Търново - 29
Регионален исторически музей във Велико Търново - 195
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив – 1647
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” - 139
Регионален исторически музей „Акад. Й. Иванов” - Кюстендил - 79
Държавен архив - Кюстендил - 5
Църковна библиотека при храм „Успение богородично”- Кюстендил  - 56
Гимназия „Н. Рилски”- Кюстендил – 21
Национална  библиотека Св. св. Кирил и Методий - 1594

След изграждане на собствените каталози на библиотеките, беше създаден Сводният каталог на Старопечатни, редки и ценни издания на тези библиотеки. Той включва 2443 издания с информация  в коя от библиотеките се намира всяко едно от изданията. Разпределението на екземплярите, които се съхраняват само в една библиотека е както следва:

Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново - 18
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив – 639 (включително и редки и ценни издания)
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” - Кюстендил - 61
Регионален исторически музей „Акад. Й. Иванов”- Кюстендил  - 34
Държавен архив - Кюстендил - 2
Църковна библиотека при храм „Успение Богородично”- Кюстендил  - 39
Гимназия „Н. Рилски”- Кюстендил  – 3
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"  – 498

В Сводния каталог има връзки  към дигитални файлове както следва:

• към пълен текст на 14 описания
• към образи от 246 на описания
• към корици на 1668 описания
• към екслибриси и автографи от 41 описания
• към забележки за конкретни екземпляри на 5 описания
• към библиографски описания от библиографските източници на М. Стоянов, В. Погорелов и Ал. Теодоров-Балан.

Създаденият своден каталог е инсталиран на WEB сървъра на Великотърновската библиотека и достъпът до него в интернет се осъществява чрез програмния продукт i-Lib. И двата програмни продукта осигуряват възможност за:

• въвеждане на пълно библиографско описание на старопечатни, редки и ценни издания в съответствие с международните стандарти;
• търсене по всяка дума от въведената информация като се използват и булевите оператори И,  ИЛИ и НЕ;
• включване на различни дигитални образи като илюстрация на изданията - корици, заглавни страници, библиографски описания от различни източници, екслибриси, автографи и пълни текстове.

Сводният каталог е отворен за включване на колекции и на други библиотеки в страната.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 13 of 22