Народна Библиотека "Иван Вазов" Пловдив
PDF Print E-mail
          PROJECTS
project
 
PDF Print E-mail
There are no translations available.

bashmakovАЛЕКСАНДЪР БАШМАКОВ
21 май 1882 г. – 20 декември 1882 г.

Виден руски юрист, журналист, издател и поет. Утвърден с Указ на генерал-губернатора на Източна Румелия Александър Богориди за първи управител на Областната библиотека. Положил основите на библиотеката, черпейки от опита на Санкт Петербургската императорска библиотека и Публичната библиотека на гр. Женева. Установява първите контакти с издатели от Лондон, Париж, Лайпциг, Санкт Петербург и Цариград.


 

jovchevИЛИЯ ЙОВЧЕВ
1 януари 1883 г. – 20 февруари 1887 г.

Изключителен ерудит и полиглот, един от първите българи, завършили колеж в САЩ, където живее от 1870 до 1879 г. В архива на библиотеката са запазени негови писма на английски, френски, руски и турски език. По време на  неговото управление става и прибирането на книгите на българското Цариградско читалище в Областната библиотека. Закупува от книжарница “Брокхауз” в Лайпциг издадените в Париж само в 500 бр. офорти на Рембранд, единственото издание, съхраняващо се на Балканския полуостров. Katalog_JovchevПрез 1885 г. издава първият печатан каталог на книги в България, днес библиографска рядкост. След Съединението полага големи усилия за преместването на библиотеката в сградата, строена за Областно събрание, в която тя остава до 1973 г. По негово предложение през 1886 г. тя се преименува на “Българска Народна библиотека и музей в Пловдив”.

 

 

 


 

belopitovИВАН БЕЛОПИТОВ
20 февруари 1887 г. – 19 септември 1887 г.

Завършил Роберт колеж в Цариград като един от първенците на випуска си. Участва като доброволец в Сръбско-българската война. Преподава френски език в Пловдивската мъжка гимназия  “Княз Александър І” , където се завръща отново, след като за кратко ръководи дейността на библиотеката като и.д. директор.

 


 

govedarovИВАН ГОВЕДАРОВ
19 септември 1887 г. – 19 юли 1889 г.

Участник в българското опълчение по време на Руско-турската война от 1877-1878 г. Секретар на Постоянния комитет на Областното събрание на Източна Румелия, началник на архивното управление, редактор на в. “Марица”. Като ръководител на библиотеката активизира набавянето на френска литература, търси помощ от националните библиотеки в Париж и Брюксел за съставяне на класификационните  схеми на фонда. Въвежда входящ регистър на книгите. По негово време през 1889 г. в библиотеката се провежда и първата художествена изложба в Пловдив, открива се и първото вечерно училище и е направена първата ревизия на библиотечния фонд.


 

botevСТЕФАН БОТЕВ
19 юли 1889 г. – 15 април 1890 г.

Брат на поета революционер Христо Ботев. Ръководи дейността на библиотеката по-малко от година, поради преждевременната си смърт. Като директор възобновява изнасянето на сказки в библиотеката и урежда читални за “по-специални занятия”.  Отваря библиотеката и в почивни дни, за да се ползва и от занаятчийското съсловие на града.

 


 

takelaАТИЛИО ТАКЕЛА
15 април 1890 г. – 1 април 1891 г. и.д. директор
15 март 1892 г. – 26 март 1894 г. и.д. директор
3 декември 1899 г. – 1 април 1901 г. и.д. директор

Изключително спорна фигура в историята на библиотеката. С прекъсвания ръководи дейността й като и.д. директор цели 6 години. По негово време ”изчезва” голяма част от нумизматичната колекция на библиотеката. Съден и осъден за това в началото на ХХ век, но помилван от княз Фердинанд.


 

diamandievВАСИЛ ДИАМАНДИЕВ
1 април 1891 г. - 15 март 1892 г.

Български възрожденски учител в градовете Кукуш, Велес и Охрид. След Освобождението е народен представител в Учредителното събрание, дългогодишен висш съдебен чиновник. Поддиректор на Софийската народна библиотека. Като директор на Пловдивската библиотека ръководи дейността и по-малко от година. Подава оставка и напуска поста си по здравословни причини.


 

kesiakovСЛАВ КЕСЯКОВ
26 март 1894 г. – 23 юни 1894 г. и.д. директор
28 октомври 1899 г. – 27 ноември 1899 г. и.д. директор

Първостепенен учител в Пловдивската мъжка гимназия. Автор на учебници по история и български език. Поет. На два пъти – за един и три месеца като и.д. директор ръководи дейността на библиотеката.

 


 

argirovСТОЯН АРГИРОВ
24 юни 1894 г. –
1 април 1901 г.


 

Основоположник на библиотечните науки в България, от 1901 г. академик. Като директор на библиотеката, макар и с ограничен бюджет, осигурява пълната доставка на българската печатна продукция, фундаментални издания и справочници на чужди езици. Неговите поръчки се отличават със значимост, задълбоченост и широка библиографска осведоменост. В Пловдивска библиотека започва работа по “Правилник на народните библиотеки в София и Пловдив” и “Ръководство за уреждане на народните, общински, ученически и частни библиотеки”. През 1896 – 1897 г. съставя и първия систематичен каталог на библиотеката, който нарича “методичен”. За първи път въвежда каталог на фиши от картон, предназначен за читателите.


 

diakovichБОРИС ДЯКОВИЧ
1 април 1901 г. – 12 февруари 1932 г.

Един от най-заслужилите директори на библиотеката, ръководил дейността й повече от 30 години. Борис Дякович е създател на Годишниците на библиотеката и музея, едно от първите научни издания от този род в България, което излиза от 1904 до 1941 г., на което сътрудничат години наред професорите Филов, Кацаров, Младенов, Дечев, Златарски, Цонев, Велков и редица други. Под негово ръководство библиотеката започва да действа не само като културно-просветен, но и като научен институт. През 1907 г. библиотеката участва на Балканската изложба в Лондон, където получава диплом и златен медал. Борис Дякович издирва ценни ръкописи, старопечатни книги и археологически материали от цялата страна. През 1921 г. създава отдел “Специални сбирки”, който се разраства и към него се предават исторически документи, редки и ценни издания, графични Tsonevтворби, фотографии и други. По идея на Дякович, именития учен славист проф. Беньо Цонев описва и издава славянските ръкописи и старопечатни книги и ги прави достояние на учените и широката публика. Това е приносен труд  в българската палеография. Под ръководството на Борис Дякович, благодарение на извоювания му авторитет на виден библиграф, археолог и научен работник, библиотеката се утвърждава като първостепенен културен институт. Привлича на работа в библиотеката писателя и художник Николай Райнов, литературния критик Иван Радославов и др. Приел библиотеката през 1901 г. с фонд от 24,333 тома, той я оставя през 1932 г. с над 90,000 тома.


 


radoslavovИВАН РАДОСЛАВОВ
12 февруари 1932 г. – 7 юли 1934 г.

Известен литературен критик, драматург в Пловдивския театър, председател на Дома за изкуствата и печата. Започва работа в библиотеката като главен библиотекар през 1928 г. Тук пише и отпечатва основния си труд “Българската литература 1880 – 1930 г.”. Работи активно по съставянето на каталозите на библиотеката и прави редица подобрения на класификационната схема. Подарява на библиотеката над 100 книги от най-новата българска литература с автографи на авторите.


 


AndreevСТЕФАН АНДРЕЕВ
19 юли 1934 г.  –  14 ноември 1934 г.

Уредник на музея към библиотеката, назначен за директор след преврата на военните през май 1934 г. След 4 месеца е уволнен.

 

 


 


tsonchevДИМИТЪР ЦОНЧЕВ
20 ноември 1934 г.  - 3 ноември 1944 г.

Виден български учен – археолог. Действителен член на Българския археологически институт. През 1935 г. става един от инициаторите за основаването на фонд за всестранното проучване на град Пловдив. Десет години ръководи дейността на библиотеката в  труден и интересен период от нейната история. По негово време се слага началото на архив на българската литература и изкуство, съставя се нова класификационна схема за систематичния каталог, открива се специална зала за научни знания, открива се собствена книговезница, предприет е голям ремонт на сградата. През 1944 г. извършва евакуация на основния книжовен фонд, спасявайки го от бомбардировките.


 

filipovРУСИН ФИЛИПОВ
3 ноември 1944 г.  – 15 октомври 1945 г.

Високо ерудиран библиотечен специалист, постъпил на работа в библиотеката през 1923 г. Лектор по теория на библиотечното дело. Първи директор на библиотеката, след събитията на  9 септември 1944 г., като самостоятелен институт, отделен от музея. Успява в кратки срокове да прибере евакуираните в с. Черноземен книги и през януари 1945 г. да отвори отново библиотеката за читатели.


 

stojanovд-р МАНЬО СТОЯНОВ
22 септември 1945 г.  – 6 май 1948 г.

Изтъкнат български учен, изследовател на българската книжнина преди Освобождението. Автор на двутомното издание “Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806 – 1878 г.” - капитален библиографски труд от над 30,000 единици, на повече от 140 студии, статии, рецензии и библиографии в българския и чуждестранен печат, както и на две забележителни книги, посветени на Пловдив. Доктор на науките по философия, история на изкуството и славянски литератури. Разработва първия правилник за дейността на вече самостоятелната библиотека и въвежда редица новости, които доближават библиотеката до европейските стандарти. Открива Детски отдел към библиотеката със специален фонд, предназначен за работа с децата.


 

sirakovaМАРИЯ СИРАКОВА
6 май 1948 г. -  24 ноември 1948 г. и.д. директор
24 ноември 1948 г. – 20 август 1955 г. директор

Дългогодишен, високо ерудиран библиотечен специалист, преминал през всички стъпала на библиотечната кариера. Ръководи дейността на библиотеката в труден период на промени в сферата на културата. По време на нейното управление, през 1950 г. с Указ № 319 библиотеката се преименува на Държавна библиотека “Иван Вазов”. В библиотеката се въвеждат абонаментни читателски карти, изработен е каталог на справочните издания, създават се първите подвижни библиотеки, а през 1953 г. се полагат основите на Методичния отдел. През същата година е организирано и първото читателско обсъждане на книга.


 


shtarbovАТАНАС ЩЪРБОВ
15 септември 1955 г. -  20 януари 1957 г.

Директор на библиотеката малко повече от година. Номенклатурен кадър на БКП, изпратен на работа в библиотеката след “несправяне” с работата като секретар на партийния комитет в гр. Първомай.

 


 

hadzhihristovХРИСТО ХАДЖИХРИСТОВ
1 февруари 1957 г. – 20 септември 1957 г. и.д. директор

Библиотековед с широки научни интереси и голям практически опит. Един от първите български библиотекари, който след спечелен конкурс завършва аспирантура в СССР. Като зав. отдел “Методичен” през 1957 г. ръководи библиотеката, без да има специално административно назначение. Организира и провежда първата цялостна проверка на библиотечния фонд, продължила почти една година.


 


indzhevСТОЯН ИНДЖЕВ
20 септември 1957 г. – 10 октомври 1973 г.

Без да има специална библиотечна подготовка навлиза бързо в спецификата на работата. Създава ефективна библиотечна структура и въвежда диференцирано методическо подпомагане на библиотечните мрежи. През 1965 г. изгражда печатна и книговезка база на библиотеката. Създава специализирани читални и свободен достъп до научната литература за домашен прочит. Големи са заслугите му за създаването на пловдивското краезнание. Възстановява издателските традиции на библиотеката. През 1973 г. излиза от печат възстановения Годишник на библиотеката за периода 1944 – 1969 г. Под негово ръководство са разработени нова Наредба и Правилник за работата на библиотеката. След провеждане на конкурси в библиотеката са назначени първите двама научни сътрудници. По негово време и с активното му лично участие започва проектирането и изграждането на днешната сграда на библиотеката.


 

lomevaСЛАВКА ЛОМЕВА
10 октомври 1973 г. – 6 декември 1973 г. и.д. директор
12 декември 1975 г. – 27 февруари 1976 г. и.д. директор

Изявен библиотечен специалист, пионер в краеведската дейност на Пловдивската библиотека и популяризирането й в България. Създава класификационните таблици, като ползва чуждестранен опит. Създател на първото регионално краеведско обединение. Първият научен сътрудник в Народна библиотека “Иван Вазов”. Изпълнява длъжността директор на два пъти за по няколко месеца при смяната на титулярните директори.


 


mosengovАТАНАС МОСЕНГОВ
6 декември 1973 г. – 12 декември 1975 г.

Изявен библиотечен специалист, един от първите библиотекари с висше библиотечно образование. Дългогодишен завеждащ отдел “Ползване и книгохранение”. Като директор на библиотеката решава сложната и отговорна задача по пренасянето на фонда в новата сграда през 1974 г. Научен сътрудник с редица разработки в областта на библиотечното дело.

 

 


 


lautlievЙОХАН ЛАУТЛИЕВ
27 февруари 1976 г. – 21 март 1988 г.

Без специална подготовка, успява бързо да навлезе в проблемите и спецификата на библиотечната дейност. Богатата му ерудиция, опит и познания в областта на изкуството и културата му позволяват да разгърне нови дейностти, да внесе разнообразни и по-свободни форми на културно-масова работа с библиотечните материали в изпълнение на тогавашната Национална програма за естетическо възпитание. Детската библиотека се изгражда като крупен център за естетическо възпитание на децата. Първа в страната, Пловдивската библиотека открива за читателите “Изкуствотека”, в която освен книги се заемат  грамофонни плочи, картини, диафилми, диапозитиви и др. През 1979 г. поставя началото на автоматизацията на библиотечно-информационните процеси. Открива се сбирка от оригинални графични творби и плакати на пловдивски автори. Удостоен със званието “Заслужил деятел на културата”.

 


 

kolevaст.н.с. д-р  РАДКА КОЛЕВА
21 март 1988 г. - 16 януари 2012 г.

Свързала целия си професионален и творчески живот с дейността на Народната библиотека. На работа в нея  е от 1967 г., веднага след завършването на авторитетния Санкт Петербургски институт по културата. Преминала през всички стъпала на библиотечната професия. Утвърден учен в областта на библиотекознанието и библиографознанието  - старши научен сътрудник и доктор на науките, почетен професор - преподавател във Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии. Под нейното ръководство библиотеката заема едно от челните места в страната с многостранната си дейност. В трудните първи години на прехода след 10 ноември 1989 г. успява да съхрани, развие и обогати дейността на библиотеката при новите условия. Носител на много награди и отличия в областта на културата и почетен гражданин на град Пловдив.

 

 


 

 


DMinevДИМИТЪР МИНЕВ

17 януари 2012 г. - 31 декември 2012 г. - и.д. директор
2 януари 2013 г.  - към момента - директор

През 1989 г. поема поста зам.-директор на Народната библиотека, което му позволява през следващите години да участва непосредствено и продуктивно в развитието й. Заема длъжността директор, след спечелен конкурс, от началото на 2013 г.

 
PDF Print E-mail

USER SERVICE RULES

General

pravilaEach citizen has the right to use library services. For the purpose they have to register as library users.
User registration observes the following conditions:
• Adult citizens register by producing their identity cards.
• Children and adolescents from 6 to 14 years of age register with their parent’s or guardian’s identity card.
• Citizens without a permanent address in Plovdiv can register as library users after leaving a money deposit, the amount of which is determined annually with a Director’s ordinance. A receipt is written out for the deposited sum. The deposit is refunded after the citizens declare that they have acquired a permanent address registration or want to cancel their library registration and produce the receipt and a certificate from the Reader Service that they have checked in all borrowed materials.
• Bulgarian citizens who are not residents of Plovdiv are registered according to the general rules, but they can use only the library reading-rooms and cannot check out books. This applies to foreign citizens as well.     

 

MAP OF THE USER ZONES IN THE LIBRARY

CENTRAL BUILDING
GROUND FLOOR

Entrance for disabled people
German reading room
Training room
Lecture room
Stationer’s shop

I FLOOR

ENTRANCE

Cloakroom
WC
Regional Studies Department

Catalogue room
Exhibition space
Consultant’s desk
Take-in-orders desk (both for checking out and for the reading rooms)
User registration
Free access areas (check out books)
Interlibrary loans service
Copying centre

Court yard
Community Information Centre
Cafe

II FLOOR

Arts Department
Reading room No.1 Literary sciences
Reading room No.1a Social and political sciences
Reading room No.2 Technics. Exact sciences. Medicine.Biology. Agriculture
Reading room No.4  Art
Reading room No.5  Special collections
Reading room No.6  Current periodicals
Copying centre

Digitalization centre

Administrative area
Reference, Bibliographic and Information Department
Director
Editorial and Publishing Department
Pay office

III FLOOR

Methodical Department

CHILDREN’S DEPARTMENT BUILDING – 15, Avksentii Veleshki Str.

I FLOOR
Language Study
Reading room (children up to 11 years old)
Reading room (children over 11 years old)

II FLOOR
User registration
Free access areas (check out books) 

 
PDF Print E-mail

CODE OF ETHICS

pic_ethicsThe Code of Ethics of librarians in the Republic of Bulgaria rеpresents norms for professional behaviour that fit the goals and interests of the library community. These norms aim at the consolidation of all its activities and its style of communication.
The Code is prepared on the basis of the experience of over 20 national library associations. It is consistent with underlying documents adopted by the IFLA, UNESCO, etc., and it reflects the traditions in the Bulgarian cultural and professional practice.
 

We stand behind the idea that libraries play a primary role in the development of the civic and information society and work for its advancement. Furthermore, we guarantee the respect of the fundamental human rights.
In the role of a transmitter of knowledge and ideas, culture and traditions, national virtues and virtues common to all mankind, we create an atmosphere of trust, tolerance and pluralism in the spiritual space of our nation and the world.
We ensure and propose library and information services to users with a high level of professionalism and erudition, through our collections, access to databases and the information we create, respecting the principles of objectivity and impartiality.
We guarantee equal rights of free access to information as an unquestionable right to every person. Furthermore, we do not allow any form of censorship or discrimination based on racial, ethnic, gender, religious, cultural, age, political or any other differences in the beliefs and status of the users.
We abide by the principles of copyright and intellectual freedom and protect the rights of the creators of information when we mediate between them and the users.
We protect the rights of all users connected with the privacy of reading, the confidentiality of the used information and their personal information, except in the cases when they contradict the laws of the country.
We respect and value our colleagues and we communicate with them frankly and openly. We share our experience and keep tolerant relationships, guaranteеing comfortable psychological ambience for the users as well as for us.
We do not allow domination of our self-interests and opinions at the expense of our users, our colleagues and the institution we represent, nor do we allow actions and activities that can harm that institution.
We solve arising problems inside our institution by open and mannered dialogue.
We are convinced that our successful career depends on three things: character, specific knowledge and experience and we aim at their achievement through continuing education.
We work competently, professionally and loyally, towards the establishment of high social recognition of our profession and improvement of the image of the library institution.
We foster/arouse the interest of society for our profession and the mission of libraries. We negotiate and look for the support of governmental associations, municipal authorities, and NGO’s 

 
PDF Print E-mail

TRADITIONAL CATALOGUES

In the catalogue room

card-catalogue510Note: By order of the Director of Ivan Vazov Public Library, the maintenance of the traditional catalogues and card-index files was suspended in the second half of 2007.

Alphabetical catalogue of books in Bulgarian
Alphabetical catalogue of books in Russian and other Cyrillic alphabets
Subject catalogue  of books acquired after 1960
Alphabetical and subject index to the Subject catalogue

Alphabetical catalogue of books in the Roman alphabet
Subject catalogue of cartographic publications
Catalogues of loose-leaf graphic works

Alphabetical catalogues of albums
• In Bulgarian
• In Russian and other Cyrillic alphabets
• in the Roman alphabet

Subject catalogue of albums
Alphabetical and subject catalogues of printed music
Alphabetical and subject catalogues of video cassettes
Alphabetical and subject index to sound recordings
Alphabetical and subject catalogue of sound recordings

Accessory card-index files – sound recordings:

• of authors of texts
• of individual performers
• of group performers
• of conductors
• of foreign names
• of songs, round dances and ruchenitsas

Alphabetical catalogues of periodicals up to 1995
Card-index files of articles from periodicals up to 1991
Card-index files of reviews

In the service sector

Service catalogues of books:
• in Bulgarian;
• in Russian and other Cyrillic alphabets;
• in the Roman alphabet.

Official publications – card-index files:
• Alphabetical card-index file of author's summaries of dissertations since 1988;
• Alphabetical authors card-index file
• Subject card-index file

Subject catalogue of books acquired in the period 1944-1960, printed in 14 volumes
Subject catalogue of books acquired before 1944, on calligraphic 10 x 9 cm cards. It is being  photocopied.  So far Vol. 1 - 4, Vol. 6 and Vol. 7 have been prepared and published.

Service catalogues of periodicals:
• in Bulgarian;
• in Russian and other Cyrillic alphabets;
• in the Roman alphabet.


In the Methodological Department

Catalogues:

Alphabetical catalogue:
• of books;
• of periodicals.

Subject catalogue:
• of books;
• of Bulgarian national standards (BNS) in library and information practice.

Card-index files:

• library science card-index file;
• numeration card-index file of BNS in library and information practice;
• card-index file of the Bulgarian Library and Information Association Bulletin;
• card-index file on the IVNL Year-book

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next > End >>

Page 13 of 19