Print E-mail
There are no translations available.

НА ФОКУС   

Втори национален колоквиум „По следите на българската книга:

Описи. Находки. Библиология“
30-ти октомври 2014 г.
Конферентна зала
Читална зала № 2  

Форумът е посветен на 160 г. от рождението на Лука Касъров (1854–1916), поддиректор и библиотекар (1902–1915) и 135 години от създаването на Пловдивската народна библиотека.
Откриване на документална изложба 160 г. от рождението на Лука Касъров и поднасяне на приветствия по повод 135 години от създаването на Библиотеката.

rechnik kasarov