Digital LibraryДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР

Дигиталният център е създаден през 2008 г. в резултат на проект за опазване на културно-историческото наследство и популяризирането сред широк кръг потребители на особено ценни документи, притежание на библиотеката. Оборудването на центъра включва съвременни сканиращи устройства на водещата в бранша френска фирма i2s - формати А2 и А0.

Центърът работи за решаване на редица теоретични и практични въпроси като:
• разработка на методика и най-добри практики за сканиране на обекти от културното наследство;
• разработка на методика за цифрова обработка на сканираните изображения с оглед тяхното ползване;
• изследване на факторите, гарантиращи дългосрочното съхранение на информацията в Дигиталната библиотека;
• осъществяване на връзка с други библиотеки и културни институти за изграждане на мрежа за представяне и съхранение на научното и културното наследство с национална значимост.

Библиотеката има амбицията да развива дългосрочно процесите на цифровизация на фондовете си, като инвестира в инструментален и трудов ресурс с цел постигане на стабилна, ефективна и гъвкава дигитална платформа със свободно достъпни за гражданите ресурси.


Дигиталната библиотека предлага богато и разнообразно цифрово съдържание, достъпно онлайн 24/7 със следните колекции:

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Към момента колекцията предлага заглавия от периода 1859–1949, в резултат на работата по дългосрочен проект за онлайн пълнотекстово представяне на пловдивската периодика (общо ок. 500 заглавия). Приоритет са и заглавията с национално значение, съхраняващи се единствено в Пловдив.

КНИГИ

В колекцията са включени устави на професионални организации от Пловдив, българска възрожденска книжнина, реномирани научни издания на издателството на Пловдивската народна библиотека, първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, редки и ценни издания, книги със старинна и оригинална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат.

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

Колекцията съдържа листова графика, литографии, гравюри, плакати, оригинални картини и др.
Достъпна е ценната сбирка „Проекти на монументални произведения“, представяща творби на художниците Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Анастасия Кметова. Голяма част от проектите са знакови за Пловдив и България, много от тях реализирани. Представляват изключителен интерес и са ценни при нужда от възстановяване на унищожени оригинали или реставрационна намеса.

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ
Ценна е най-старата карта на България, съставена от българин и отпечатана на български език – „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли“ издадена от Димитър хаджи Руссет в Страсбург, 1843 г. Особен интерес представляват и „Карта на санджак Филибе“ от 1819 г. и 1876 г., „План на град Пловдив и околността“, 1827 г., „План г. Филиппополя“ от 1878 г., „Планове на град Пловдив“ от Йосиф Шнитер и др.

АРХИВИ
В колекция „Архиви“ ще бъдат показвани архивни документи от Български исторически архив, които разкриват важни моменти от политическото, икономическото и културно развитие на България. Документите обхващат периода от ХVII-ти до средата на ХХ-ти век.

РЪКОПИСИ

FaLang translation system by Faboba