Проект "Обединен каталог на регионалните библиотеки" РЕГИНА

logo-ilib-3От началото на 2006 г. Народна библиотека "Иван Вазов" работи по реализацията на проект "Обединен каталог на регионалните библиотеки" РЕГИНА. Целта на проекта е създаване на технологична и информационна среда за изграждане и поддържане на Обединен каталог на Регионалните библиотеки:

• осигуряващ на читателите достъп до фонда на библиотеките участници с възможности за online търсене и извличане на съдържание и ползване на литература;
• осигуряващ на библиотеките участници възможност за обмен на библиографски описания с цел намаляване на разходите по описание на новопостъпили документи.

Този проект се реализира благодарение на активното участие на четири от най-големите регионални библиотеки в страната - Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека “П. К. Яворов” Бургас и Регионална библиотека “П. Р. Славейков” Велико Търново. Тези библиотеки са депозитни и ще имат контролни функции, свързани с качеството на библиографските описания. Предстоящо е включването и на други регионални библиотеки в проекта.

Резултатите до момента:

1. Разработена е технология за обединяване на електронните каталози на четирите библиотеки, в един обединен каталог с информация за това, в кои библиотеки се намира всеки документ.
2. Разработена е технологията за включване на нови участници (Регионални библиотеки) в Обединения каталог.
3. Разработена е технологията за online поддържане на каталогa от библиотеките участници, чрез директно добавяне на библиографски описания на новонабавени документи.
4. Разработена е технологията за обмен на библиографски описания на новонабавени документи между участниците с цел минимизиране на разходите по описване на новонабавения фонд.
5. Изградена е информационна база данни с над 150 000 библиографски описания на книги (български и чужди), набавяни през периода 1990-2006 г.
6. Извършена е сериозна редакция на библиографските записи, свързана с унификацията на данните с цел повишаване качеството на информационното търсене;
7. Реализирано е интернет представяне на Сводния каталог с възможности за:

• бързо търсене и намиране на необходимата литература по произволни критерии;
• търсене от резултатните страници през линкове от автори и предметни рубрики към библиографски описания, свързани със съответния автор или с дадената тематиката.
• изпращане на заявка за резервация по електронната поща до библиотеката, притежаваща избраните издания. Заявката включва освен Автор, Заглавие, Година на издаване, Издателство и Сигнатурите на библиотечните документи;
• отпечатване на избрани библиографски описания в различни видове формати;
• представяне на различни илюстративни материали, свързани към библиографските описания на книгите: образи (сканирани корици, илюстрации, предговори), пълен текст, звукови записи, клипове, връзка към интернет адреси (напр. интернет адресите на Издателствата);
• изтегляне на готови библиографски описания в електронен вид от библиотеките за изграждане на собствените им каталози.

Ефектът:

1. За читателите:

*високо качество на информационните услуги по отношение на обем, пълнота и възможности за търсене;
*едновременен достъп до книгите на четири от най-големите библиотеки в страната, в това число и чуждоезичния им фонд;
*заявки за литература - запазване, заемане или частично сканиране на отделни страници;
*възможност за избор на най-близката библиотека;
*възможност за използване на пълнотекстово и сканирано съдържание.

2. За библиотеките:

*възможност за online представяне на книжния фонд на библиотеката в рамките на обединения каталог;
*подобрено обслужване на читателите чрез online търсене и електронно заявяване на документи;
*подобряване и ускоряване на услугата междубиблиотечно заемане;
*подобряване на качеството на комплектуването и закупуване на литература;
*възможност за получаване на готови библиографски описания в електронен или печатен вид;
*възможност за изграждане на виртуална библиотека, чрез прикачване към библиографските описания на пълнотекстово или сканирано съдържание.

3. За издателствата:

*достъп до фондовете на големите регионални библиотеки;
*възможност за анализи върху издаваните заглавия, както на българска, така и на преводна литература;
*възможност за анализи и върху набавяната чуждестранна литература в тези библиотеки;
*възможност за представяне на библиотеките и техните читатели на предстоящи за печат издания.

4. За агенциите за авторско право:

*възможност за наблюдение и защита на авторските права, както на българските, така и на чуждестранните автори, издавани в страната.

FaLang translation system by Faboba