Проект ABLE Американско – български библиотечен обмен

ABLE_1ABLE се създава на базата на успешното сътрудничество между българските библиотеки и библиотеки от щата Колорадо (САЩ). Започнал през 1996 г., проектът обхваща 18 публични библиотеки от българска и американска страна и носи наименованието "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги". Ресурният център за международни изследвания в щата Айова получава грант от правителството на САЩ за финансиране на проекта. Основните му цели са:
• Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки;
• Да подобри разбирането и подкрепата на българското правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество;
• Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни;
• Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

Параметрите на проекта обхващат дейности по:

ABLE_2• Обучение на български библиотекари от публичните библиотеки, които да изградят обществени информационни центрове;
• 12 български библиотекари да проведат специализации в САЩ;
• Съставяне на Наръчник, който да бъде използван през цялото време на изпълнение на проекта;
• Изграждане на уеб-сайт на проекта, съдържащ информация с национална значимост, който може да бъде използван във всяка община в допълнение на местната информация.
Една от първите библиотеки, които си избират партньорска библиотека от щата Колорадо е Народна библиотека “Иван Вазов”. През 2004 г. Нели Петрова, библиотекар от Справочно-библиографски и информационен отдел, заминава на шестседмична специализация в щата Колорадо. През 2007 г. Стефка Илиева, методист от отдел „Методичен” , посещава публични, училищни, университетски и специални библиотеки в щата Колорадо.

FaLang translation system by Faboba