Проект “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”

nedelnikПрез м. ноември, 2006 г. четири големи обществени библиотеки стартираха проекта “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката по Програмата “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”.
За реализирането на проекта бе създаден консорциум между:

• Народна библиотека “Петко Р. Славейков” – гр. Велико Търново
Народна библиотека “Иван Вазов” – гр. Пловдив
• Регионална библиотека “Емануил Попдимитров” – гр. Кюстендил
• Регионална библиотека “Петър Стъпов” – гр. Търговище
• Фирма СофтЛиб – гр. София

Създаденият Своден каталог на редки и особено значими колекции и изграждането на пълнотекстови бази данни от ръкописните и старопечатни библиотечни сбирки, произтича от необходимостта да се потърсят начини за запазването, съхранението и популяризирането на уникалните колекции, притежавани от българските библиотеки.

За изграждане на базата данни „Своден каталог на Старопечатни, редки и ценни издания” бяха използвани програмните продукти e-Lib и i-Lib, разработка на фирма СофтЛиб. Във всяка една от библиотеките беше инсталиран продукта e-Lib за изграждане на собствените им каталози на Старопечатни, редки и ценни издания, отразяващи всички особености на изданията, свързани с дарителски фонд, налични екслибриси, автографи, ръкописни бележки и посвещения, физически особености като липса на страници, а също и електронни образи на кориците, заглавните страници, библиографски описания от различни източници, екслибриси, автографи (и пълни текстове на някои от изданията).

Към тази дата Сводният каталог съдържа 2443 библиографски описания, разпределени по институции както следва:

Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново - 818
Митрополската библиотека във Велико Търново - 226
Народно читалище Бачо Киро (Великотърновско) - 144
Народно читалище Надежда във Велико Търново - 29
Регионален исторически музей във Велико Търново - 195
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив – 1647
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” - 139
Регионален исторически музей „Акад. Й. Иванов” - Кюстендил - 79
Държавен архив - Кюстендил - 5
Църковна библиотека при храм „Успение богородично”- Кюстендил - 56
Гимназия „Н. Рилски”- Кюстендил – 21
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий - 1594

След изграждане на собствените каталози на библиотеките, беше създаден Сводният каталог на Старопечатни, редки и ценни издания на тези библиотеки. Той включва 2443 издания с информация в коя от библиотеките се намира всяко едно от изданията. Разпределението на екземплярите, които се съхраняват само в една библиотека е както следва:

Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново - 18
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив – 639 (включително и редки и ценни издания)
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” - Кюстендил - 61
Регионален исторически музей „Акад. Й. Иванов”- Кюстендил - 34
Държавен архив - Кюстендил - 2
Църковна библиотека при храм „Успение Богородично”- Кюстендил - 39
Гимназия „Н. Рилски”- Кюстендил – 3
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" – 498

В Сводния каталог има връзки към дигитални файлове както следва:

• към пълен текст на 14 описания
• към образи от 246 на описания
• към корици на 1668 описания
• към екслибриси и автографи от 41 описания
• към забележки за конкретни екземпляри на 5 описания
• към библиографски описания от библиографските източници на М. Стоянов, В. Погорелов и Ал. Теодоров-Балан.

Създаденият своден каталог е инсталиран на WEB сървъра на Великотърновската библиотека и достъпът до него в интернет се осъществява чрез програмния продукт i-Lib. И двата програмни продукта осигуряват възможност за:

• въвеждане на пълно библиографско описание на старопечатни, редки и ценни издания в съответствие с международните стандарти;
• търсене по всяка дума от въведената информация като се използват и булевите оператори И, ИЛИ и НЕ;
• включване на различни дигитални образи като илюстрация на изданията - корици, заглавни страници, библиографски описания от различни източници, екслибриси, автографи и пълни текстове.

Сводният каталог е отворен за включване на колекции и на други библиотеки в страната.

FaLang translation system by Faboba