Използване на оператори в търсене по ключови думи

Синтаксисът за търсене по ключови думи включва няколко оператора, които можете да използвате за създаването на сложни заявки.

**AND извежда резултати от търсенето, които включват всички зададени текстови изрази. Задължително е поставянето на интервал преди и след оператора, както и изписването му с главни букви.

Пример за търсене: български AND език – в резултатите ще се срещат и двете думи, като може те да бъдат или да не бъдат една до друга.

На мястото на оператора можете да използвате и знак плюс („+“), като след него се постави интервал, или да се изпишат думите една след друга с интервал между тях.  

**NOT извежда резултати от търсенето, които изключват зададени текстови изрази. Задължително е поставянето на интервал след оператора, както и изписването му с главни букви.

Пример за търсене: български NOT езикв резултатите ще се среща думата „български“, но няма да се среща думата „език“.

На мястото на оператора NOT можете да използвате и знак минус („–“), като след него трябва да се постави интервал.

**OR извежда резултати от търсенето, които включват един или повече от зададените текстови изрази. Задължително е поставянето на интервал преди и след оператора, както и изписването му с главни букви.

Пример за търсене: български OR език – в резултатите ще се среща някоя от двете думи. Не е задължително и двете думи да присъстват заедно.

**NEAR извежда резултати, в които ключовите думи се намират до 8 думи разстояние една от друга. Спазва се последователността, в която са указани. Задължително е поставянето на интервал преди и след оператора, както и изписването му с главни букви.

Пример за търсене: federated NEAR search – ключовата дума „federated“ е последвана от до 8 други думи, и след това от ключовата дума „search“.

В заявката се взима предвид редът на подадените ключови думи, така че тя ще върне резултат само когато в текста първата ключова дума е срещната преди втората. В този пример, текстът няма да бъде върнат като резултат, ако ключовата дума „search” бъде намерена преди ключовата дума „federated“.

**ЗАМЕСТВАЩ ОПЕРАТОР *

Можете да използвате символът астерикс („*“) за търсене на съвпадение по префикс, като посочите част от думата, последвана от заместващия оператор. Задължително НЯМА интервал преди или след оператора.

Пример за търсене: език* – това търсене ще върне резултати, съдържащи думи, които започват с израза „език“, последван от нула или повече символи, като например: език, езикът, езиковите, езиковед и т.н. 

**СКОБИ

Можете да комбинирате различни сегменти от заявка за търсене по ключови думи, използвайки отварящата скоба „(“ и затваряща скоба „)“. Всяка отваряща скоба трябва да бъде последвана от затваряща скоба. Незадължителен е употребен интервал след оператора.

Пример за търсене: (български NEAR език) AND (английски NEAR език) в резултатите ще се срещат и двата търсени израза.

 

ПРАВОПИС

Голяма част от текстовете в Дигиталната библиотека използват правопис преди Правописната реформа на българския език от 1945 г. В него много често се срещат отпаднали от употреба буквени означения, като ѫ (голяма носовка), ѣ (ят) и други. Тъй като те липсват в съременната клавиатурна подредба, можете да копирате необходимите Ви буквени означения оттук:

ы ѣ ѫ ѭ ѧ ѩ ѥ ѱ ѯ ѳ љ њ

Имайте предвид и това, че понякога ѫ е погрешно разпознат като ж.

ДЕСЕН БУТОН НА МИШКАТА

Поради съображения за сигурност, в Дигиталната библиотека десният бутон на мишката е изключен. За да можете да отваряте връзки в нов подпрозорец, използвайте комбинацията клавиш CTRL + кликване с левия бутон върху връзката.

За да използвате функциите „copy” и „paste”, използвайте клавишните комбинации, съответно CTRL+C и CTRL+V.

FaLang translation system by Faboba