Проект Глоб@лни библиотеки - България

global1Народна библиотека "Иван Вазов" се включи в Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Програмата цели да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители и обучение за своите служители, обслужващи посетителите. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

Регионалните библиотеки имат ключова роля в програмата, защото:

• ще координират проучването на нуждите на обществените библиотеки;
• ще действат като посредник между управителнте органи на програмата и
общините, бизнеса, неправителствения сектор, структурите на гражданското общество и регионалните медия.

Програмата е част от международна инициатива “Глобални библиотеки”, финансирана от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. В настоящия момент програмата действа в Мексико, Чили, Полша, Литва, Латвия, Румъния, Украйна. В България изпълнението стартира през месец май 2009 г. и се очаква да приключи към 2013 г.

Стратегическа цел на Програмата в България

global2В резултат на съвместните усилия на местната общност, ключовите партньори по Програмата и Фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”, ще бъде създадена „новата библиотека”. Тя трябва да предоставя пакет от услуги за гражданите: компютри за потребителите; достъп до интернет и онлайн информация; електронно съдържание от местно значение; електронни услуги; обучения по компютърна и информационна грамотност; разработване и изпълнение на проекти в полза на общността; пространство за местни инициативи и събития; дейности, насочени към специфични групи (деца, безработни, предприемачи); приветливи помещения за посетителите; ориентирана към потребителя работа на библиотекарите.
Ключови партньори по проекта са Министерство на културата - водеща институция, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Българска библиотечно-информационна асоциация, Национално сдружение на общините в Република България, Изпълнителна агенция ПРООН.

Очакваните резултати са в посока на:

• преодоляване на информационното неравенство;
• интегриране на българските граждани в глобалното информационно общество;
• насърчаване участието на гражданите в управлението;
• улесняване обмена на информация и документи между гражданите и институциите;
• повишаване качеството на живот;
• ускорено развитие на гражданското общество.

Очаква се целевите (900 на брой) библиотеки да се превърнат в по-привлекателни места за потребителя и да развият своя обхват и дейности. Програмата ще способства обществените библиотеки да се утвърдят като фактор за обществена промяна и средища на знанието. Програмата разчита на общите усилия на централната власт, местната власт и гражданския сектор.

global3До пет години от своето начало, програмата ще даде възможност на повече български граждани да ползват ресурсите на глобалната мрежа чрез поне три обществени библиотеки във всяка от 264-те общини на България. Програмата ще помогне на библиотеките да се развиват като значими местни средища за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност. Библиотеките ще формират активна мрежа, която ще съдейства за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да обслужват нарастващ процент от населението на страната.

FaLang translation system by Faboba