НОВИНИ

Семинар в Народната библиотека

SeminarНа 15 декември 2009 г. в лекционната зала на Народната библиотека се проведе среща-семинар с две основни теми – обсъждане на Закон за обществените библиотеки и представяне на Европейски проект ENTITLE по Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия.
Гостуващ лектор беше г-жа Ваня Грашкина, един от авторите на закона и координатор на ENTITLE за България.
Организатор на срещата беше отдел „Методичен". На срещата присъстваха 80 библиотекари от обществените библиотеки в Пловдивска област – НБИВ, градски и читалищни библиотеки.
На семинара бяха представени основните моменти от подготовката, създаването и приемането на новия Закон за обществените библиотеки. Г-жа Грашкина разказа пред аудиторията за трудностите при създаването на закона. Към нея бяха отправени множество въпроси от присъстващите библиотекари.
На участниците в семинара г-жа Грашкина представи и Европейския проект ENTITLE по Програма „Учене през целия живот”.

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"

Премиера на нови книги на доц. д-р Елена Гетова

GetovaНа 21 декември в Народната библиотека бяха представени книгите "Изобретяване на модерни светове през XІХ век. Иван Богоров" и "Йовкови вписвания - контексти, гадания и пътувания във "Вечери в Антимовския хан" на доц. д-р Елена Гетова, преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски".
Книгата "Изобретяване на модерни светове през XІХ век. Иван Богоров" провокира идеи за възможната приложимост на представи за „модерността”, огледани в широкия хоризонт на българския XIX век. Без да задават категоричността на параметрите на „българската модерност”, текстовете тук търсят някои прояви на вътрешни движения към легитимиране на „модерни”: институции, социални и културни практики, начини на мислене, на избор и поведение.
Местата на паметта и познанието, географската постижимост, оразмеряването на българската територия, представите за непознати „други” визии за родното са някои от проблемно-тематичните зони, чрез които се търсят възрожденските версии за „световете на модерността”. В рамките на този модел изследователската нагласа е способна да съпостави и хармонизира колективното и индивидуалното – на еманципиращата се нация и на еманципиращия се модерен индивид. Иван-Богоровите книжовни занимания са привлечени като „емблематични” в тази посока. Те са обсъждани в съпоставка с намерения, тенденции и резултатност на други интелектуални нагласи, допустими като „присъщи” на българския XIX век.
На корицата са вариантите на първите издания на Иван Богоров, които се публикуват с любезното съдействие на г-жа Венета Ганева, завеждащ отдел "Специални сбирки".

Из предговора към изданието

 

Нови ценни фотоси в сбирката Портрети и снимки

sbirki_snimkiПрез 2009 г., Пловдивската народна библиотека, отдел „Специални сбирки”, обогати фонда си с изключително ценни фотографии. Този вид документално наследство има голямо значение за изследователя на нашето минало – политическо, стопанско, културно.
10 фотографии постъпват от фонд Вера Ацева, 2 от фонд Александър Бандеров, а 111 са дарение на Юлиян и Едуард Папазян от архива на Асадур Стамболян. Последните са пощенски картички с изгледи от градове и други географски обекти от цял свят. Представляват фототипни многотиражни издания, пресъздадени по оригинални снимки. Старите изгледи са библиографска рядкост и се комплектуват по същия начин, по който се комплектуват оригиналните фотодокументи – чрез издирване и подбор. Архивният им характер се определя и от допълнителните белези, които притежават – текстове и автографи. В по-голямата си част тези фотодокументи са панорамни снимки или общи изгледи на градове, сгради, местности, правени в различно време. Повечето датират от края на ХІХ и началото на ХХ век.

Венета Ганева, зав. отдел "Специални сбирки"

 

Представители на Народната библиотека участваха в Международна конференция на COBISS, Марибор, Словения.

Maribor_-_posterНа 11 и 12 ноември 2009 г., със съдействието на Министерство на висшето образование, науката и технологиите, Министерство на културата и Министерство на външните работи на Република Словения, в гр. Марибор, Словения се проведе 17-тата конференция на COBISS под наслов „Министерска конференция за информационната инфраструктура на науката, образованието и културата”.
Първият ден от конференцията засегна проблемите в образованието, науката и културата и се състоеше от две дискусии. В първата дискусия, озаглавена „Достъпност на информацията до научния потенциал и резултати от сътрудничеството в региона”, с председател държавният секретар на Министерството на висшето образование, г-н Йозеф Гьоркьос, от българска страна взе участие доц. д-р Александър Димчев, декан на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Във втората дискусия, озаглавена „Библиотечните информационни системи за обширен преглед на творческите способности”, под председателството на министъра на културата на Словения, г-жа Майда Ширца, участие взе г-н Игор Чипев, директор на Дирекция „Културно наследство” в Министерството на културата.
През втория ден от конференцията бяха представени резултати и беше споделен опита на колеги от Хърватия, Сърбия, Словения както и на представител на OCLC. Надя Карачоджукова (НБ „Св. Св. Кирил и Методий”) представи резултатите от проекта за конвертиране на базите на Националната библиотека във формат COMARC.
maribor_2След приключване на конференцията се състоя официална среща между представители на Националната библиотека, под ръководството на директора на библиотеката проф. д-р Боряна Христова и на ИЗУМ, под ръководството на директора на института г-н Томаш Селяк. На тази среща бяха очертани проблемите и дейностите, които предстои да се осъществят във връзка със стартирането на системата COBISS в България. Договорено беше през първата половина на м. декември 2009 г., представители на ИЗУМ да посетят Националната библиотека и да бъдат определени точните дати за завършване на процеса на конвертиране и започване на работа в системата
COBISS.net.
В рамките на тазгодишното издание на конференцията, организирана от IZUM бяха поканени 500 колеги от библиотеките, участващи в системата COBISS.Net, както и абсолвенти от Словения, отличили се в обучението си по библиотечни науки. От страна на България бяха поканени 50 души от обществени и вузовски библиотеки в цялата страна. Домакините предложиха и интересна културна програма.
Покана за участие в Конференцията от Народна библиотека „Иван Вазов” получиха четирима колеги – н. с. Славка Шопова, Емилия Маринова, Нели Шишкова и Стоянка Инджева.

Славка Шопова, зав. отдел "Обслужване на читателите. Книгохранение"

 

Премиера на "Пловдивска енциклопедия" от Георги Райчевски

novini_entsiklopediaНа 26 ноември в Народната библиотека се състоя премиерата на „Пловдивска енциклопедия” от Георги Райчевски. Този труд представя всички по-известни личности и институции, свързани с историческата значимост на града. Това, което другаде и при други условия е плод на дейността на престижни научни колективи, разполагащи с множество сведения и солиден бюджет, в Пловдив е извършено от един-единствен човек.
През годините Георги Райчевски изцяло посвещава журналистическото си и публицистично перо на темата "Пловдив". През 1982 г. е отпечатана първата му документална книга "Завинаги в сърцата ни", следвана от "До златната звезда". С особена популярност се ползва другата му книга дневникови записи "Грандкафе “Кристал’’, излязла в три издания. Към тези заглавия трябва да се прибавят и книгите "In memoriam" – литературни портрети на изтъкнати пловдивски интелектуалци, документалния роман-хроника "Време на надежди" – за периода от Първото българско земеделско-промишлено изложение (1892) до Балканската война (1912), родовата хроника "Майстор Славо", сборника "Пловдивските кметове" (в съавторство) от Освобождението (1878) до днес, както и книгата "Почетните граждани на Пловдив". За журналистическото и публицистичното му творчество е удостоен с „Почетен знак на Пловдив”, а през 2006 г. получава и Голямата награда „Йосиф Хербст” на СБЖ за цялостен принос към българската журналистика.

Антоанета Лесенска, СБИО

 

Обучение за библиотекари без библиотечна квалификация

om1

От 11 до 13 ноември отдел „Методичен” проведе тридневно обучение за библиотекари без библиотечна квалификация. Присъстващите 26 библиотекари бяха представители на градски и селски читалищни библиотеки от областта. Консултациите от първия ден бяха насочени към формулиране на основните принципи и функции на управление на библиотеката. Бяха дадени насоки за: изработване на годишен план и отчет на библиотеката; Правила за обслужване на читателите; за поддържането и съхраняването на библиотечната документация; за организацията на работното време и работното място; възможностите за допълнително финансиране на библиотеката. Накратко бяха представени възможностите за обучение и поддържаща квалификация. Представен беше и сайтът на ББИА. По-нататъшната Програма на обучението включваше знания по управлението на библиотечния фонд и поддържането на финансово – счетоводната документация на библиотеката, свързана с регистрирането, отчисляването и инвентаризирането на библиотечните документи. В Програмата на обучението беше отделено място и на общите правила на класиране, сигниране и нареждане на библиотечните документи. Библиотечно-информационното обслужване на потребителите беше в центъра на вниманието през последния ден от обучението. На библиотекарите беше представен обновения сайт на Народната библиотека, за тях беше организирана и екскурзия. Участниците попълниха анкетна карта в края на обучението си. Всички дадоха положителна оценка за проведения курс. Около 80% от тях заявяват желание за получаване на допълнителни практически знания по темите на обучението. Превес библиотекарите дават на необходимостта от консултации по поддържането на библиотечната документация, както и за участието в проекти и програми. Анкетата дава възможност за анализ на предпочитаните от библиотекарите форми и теми за бъдещо обучение.

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"

 

Народната библиотека отпразнува своя 130-годишен юбилей

130_1130-годишния юбилей на Библиотеката беше честван от 2 до 4 ноември 2009 г., когато бяха обявени Дни на отворени врати за безплатна регистрация на гражданите на Пловдив и се отбеляза връх в изявите на библиотеката. Тези дни преосмислихме извървения път през годините, празничните дни бяха добър повод за оценка на постиженията и начертаване на нова, съвременна визия на библиотеката за бъдещето. На 4 ноември тържествената програма започна с откриването на новия Обществен информационен център. Библиотеката получи приветствия и поздравителни адреси от името на кмета на града Славчо Атанасов, поднесени от Петя Гогова, зам. кмет; от Дирекция „Културно наследство” и от 130_3Министъра на културата Вежди Рашидов, от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, от катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна политика” на СУ „Св. Климент Охридски”, от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), от Руското и Турското консулство на град Пловдив, от издателство „Летера”, от отдел „Образование и наука” на община Пловдив, от колеги от Пловдивски регион и цялата страна, от представители на различни културни организации в града. Във фоайето на Библиотеката се състоя премиерата на двутомното издание „Народната библиотека в Пловдив. Архивни хроники. 1879-1945 г. и 1945-2009 г.” с автори ст.н.с. д-р Радка Колева и Емил Стоицов. Както отбеляза в представянето на книгата един от редакторите й Бистра Сакъова, историята на Народната библиотека съдържа ценни факти и документи, статистически данни, спомени и коментари, които отразяват възходящия й път на развитие през годините. Всички тези документи са погледнати през очите на дългогодишния директор на Библиотеката ст.н.с. д-р Радка Колева и Емил Стоицов, които общуват с читателите си в диалогова форма и ни убеждават, че Народната библиотека в Пловдив заслужено е получила уважението, не само на съгражданите си, но и на библиотечната колегия у нас и в чужбина. 130_2Гостите на Библиотеката посетиха и изложбите: „130 години Народна библиотека „Иван Вазов”, „От фонокартичката до DVD!”, „Даренията на Народна библиотека „Иван Вазов” (Картини и книги с автограф), „Библиотеката - международен справочник от векове” (Най-стари справочни издания от фонда на библиотеката), «2009 година - Международна година на астрономията», «Незабравимо пътешествие» (Картини на деца от СОУ «Св. Патриарх Евтимий»), «Нови практики в информационно-библиотечната дейност». Библиотечните специалисти и гостите на Библиотеката се повеселиха на красиво подреден от Междуучилищен център за професионална подготовка коктейл, организиран благодарение на спонсорството на Винпром Пещера АД, Белла България АД, Фирма «Галатея» Пловдив, Фирма «Парти клуб» с. Йоаким Груево. Честит празник, колеги! На многая лета!

Стефка Илиева, отдел "Методичен"

 

Форум за електронна наука в Народната библиотека

novina_09Работна среща за електронна наука, web-базирани изследователски платформи, проблеми с авторските права, лицензионни решения и „ограничения” събра на 23 и 24 октомври езиковеди от страната и чужбина в Народната библиотека. Научният форум е със заглавие „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси”. Той представлява заключителен етап на проекта „Високи технологии в изследването на езиците и литературите”, по който работи Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, обясни ръководителят на научната програма доц. д-р Петя Бъркалова, зам.-декан на ФФ. Финансирането е от Фонд „Научни изследвания”, а домакин - Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив. Работната среща включва дискусията „Открита катедра” и пет лекционни модула – „Създатели и потребители на езикови ресурси”, „Дигитализация със собствени сили”, „Дигитализация и дигитални библиотеки”, „Традиционна и/или нова хуманитаристика” и „Е-бъдеще за миналото”. В двудневната работна среща участваха представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Велико-търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Центъра за изследване на дигиталните библиотеки на Университета „Стратклайд” – Глазгоу, Шотландия, Институтите за български език и литература на БАН и Народната библиотека.

Антоанета Лесенска, СБИО

 

Представител на Народната библиотека участва в световния конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA)

iflaВключването в групата на 20-те български делегати, членове на българската библиотечно-информационна асоциация, посетили световния конгрес на ИФЛА, 23-27 август 2009 г. в Милано, беше възможно благодарение на осигурените средства от програмата „Глобални библиотеки" България. В конгреса на ИФЛА участваха около 5000 библиотечни специалисти, представители на 130 страни. Международната федерация на библиотечните асоциации има 1600 инидивидуални и колективни членове. България е сред страните с голям брой представители в професионалната библиотечна асоциация (ББИА). Темата на 75-годишната конференция на ИФЛА „Библиотеките творят бъдещето - създаване на културното наследство”, 23-27 август 2009 г. отразява същността на библиотеките - те са тези, които чрез услугите и дейността си подобряват качеството на живот на гражданите в отделните страни, запазват и създават културните ценности - национални и общочовешки. Благодарение на библиотеките гражданите осъществяват своята научна, литературна, производствена и творческа дейност. Световните тенденции за развитие на библиотеките бяха изразени най-добре в следните сесии: „Обществените библиотеки: очертаване на нов дневен ред за обществените библиотеки”, „Авторско право и други правни въпроси: Библиотеките и масовата дигитализация (Google)», „Свободен достъп до информацията и свобода на изразяване: Етика на работното място”, «Образование и обучение», «Статистика и оценка на библиотеките» и др. Изнесени бяха интересни презентации от страна на авторите, издателите и библиотекарите за мащабния проект „Google in print”. Проектът цели представянето на 120 млн. книги в Google, освободени от авторски права и предоставени на свободен достъп за ползвателите. На огромна площ в конферентния център бяха разположени изложбени щандове на световни издателства и фирми, предлагащи модерни технологични решения на съвременните библиотеки. ilieva_noviniЧленовете на българската делегация проведоха редица срещи с колеги от цял свят и взеха участие в дискусиите след всеки тематичен панел. Те участваха и в избора на новия президент на ИФЛА Илен Тисе. Съчетанието на ренесансови библиотеки в Италия с дейността на най-модерните, съвременно обзаведени и технологично оборудвани библиотеки, я прави изключително привлекателно място за домакин на Световния библиотечен конгрес. Потопяването ни в атмосферата на града - исторически и културен център на областта Ломбардия и втори по големина и значимост град в Италия, направи престоя ни незабравим.

Стефка Илиева, отдел "Методичен"

FaLang translation system by Faboba