КАРТА НА ЗОНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В БИБЛИОТЕКАТА

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

shema1

ПАРТЕР

Немска читалня
Обучителен център
Конферентна зала

Книжарница

shema2

ВХОД

       ВХОД за лица с намалена подвижност

Гардероб
WC

Отдел  “Краезнание”

Каталожна зала

Експозиционно пространство
Консултантско бюро
Бюро за приемане на поръчки (заемане за дома и в читалните зали)
Регистрация на потребителите
Зали за свободен достъп (заемане за дома)
Междубиблиотечна заемна служба

Вътрешен двор

Обществен информационен център

Читална зала №3 Текуща периодика
Кафе 

American Space


shema3

ІІ ЕТАЖ

Изкуствотека

Дигитален център

Читалня № 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки

Читалня № 4 Изкуства

Читалня № 5 Борис Дякович
Копирен център

Административна зона

Справочно-библиографски и информационен отдел
Директор
Редакционно-издателски отдел
Каса

ІІІ ЕТАЖ  

Методичен отдел
Читалня № 2 акад. Петър Динеков
Лаборатория за консервация и реставрация 

 

СГРАДА НА ДЕТСКИ ОТДЕЛ - ул. "Авксентий Велешки" № 15

І ЕТАЖ

Чуждоезикова читална зала
Читална зала за деца до 11 г.
Читална зала за деца над 11 г.

ІІ ЕТАЖ

Регистрация на потребителите
Зали за свободен достъп
(заемане за дома)

FaLang translation system by Faboba