П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

ЗА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В  РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ” ПЛОВДИВ


П ъ р в и   р а з д е л

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник определя правилата на междубиблиотечното (МЗ) и международното междубиблиотечно (ММЗ) заемане, осъществявано от Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив с библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 2. (1) Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, наричана по-нататък „Библиотеката“, доставя документи за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина на своите потребители  и обслужва с документи от фондовете си библиотеки в страната и чужбина, съгласно Закона за обществените библиотеки.
(2) Междубиблиотечното заемане е услуга за потребителите, която улеснява универсалната достъпност до публикациите – основен принцип на библиотечно-информационното обслужване.
(3) Редът и начините за осъществяване на дейностите по МЗ и ММЗ се уреждат съгласно настоящия Правилник,  Правила за обслужване на потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“, Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане (Приложение № 2) и Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане на библиотеките-учредителки и асоциирани членове на Фондация НАБИС чрез Своден каталог НАБИС.
(4) В Библиотеката МЗ и ММЗ се осъществява от Междубиблиотечна заемна служба.
(5) По реда на МЗ и ММЗ могат да се предоставят, освен документи в оригинал, така и копия на библиотечни документи, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право.
Чл. 3. Не са обект на  МЗ и ММЗ следните видове документи:
1. редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, палеотипи, старопечатни издания, архивни фондове, фотографии, лични библиотеки, уникални издания);
2. библиотечни документи, постъпили в Библиотеката по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (със статут на Архив на българската книжнина)  и маркирани с червен етикет;
3. картографски, нотни и графични издания, в случай че не са постъпили в Библиотеката по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (със статут на Архив на българската книжнина) и не са маркирани с червен етикет;
4. филми на магнитна лента, микроформи, оригинални произведения на изкуството;
5. периодични издания;
6. тежки и неудобни по формат издания;
7. документи, подлежащи на реставрация;
8. документи, които по преценка на ръководителите на специализираните отдели не подлежат на МЗ и ММЗ.


В т о р и   р а з д е л

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСЛУГАТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 4. Библиотеката предоставя на други библиотеки в страната библиотечни документи по техни заявки по пощата с наложен платеж.
Чл. 5. Документът, с който Библиотеката поема имуществена отговорност, е заемната бележка по стандартен образец (Приложение № 1) или съобщението по електронен път.
Чл. 6. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове, когато:
(1) търсените документи са в процес на обработка и подвързия;
(2) търсените документи са заети от  потребители;
(3) търсените документи не са обект на  МЗ и ММЗ, според разпоредбите на този Правилник;
(4) търсените документи са поръчани с неточно или непълно оформена заявка.
Чл. 7. Стойността на услугите по МЗ и ММЗ се формира съгласно Ценоразпис на услугите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и се поемат от библиотеката–поръчител.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 8. Право да ползват услугите  МЗ и ММЗ имат потребители, които притежават  валидна шестмесечна или годишна потребителска карта.
Чл. 9.(1) За да се изиска библиотечен документ, е необходимо подаването на стандартен формуляр с пълни и точни библиографски  данни.
(2) Заявка по МЗ може да бъде направена и по електронна поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).
Чл. 10. Пощенските разноски за изпращане на заявените документи  по МЗ и ММЗ се заплащат в пълен размер  и са за сметка на поръчителя.
Чл. 11. Документите по МЗ и ММЗ се ползват в читалните зали  на Библиотеката за срок от 1 (един) месец.
Чл. 12. Копиране  на библиотечни документи, постъпили по МЗ и ММЗ,  се извършва съгласно Чл. 36 от Правила за обслужване на потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“.
Чл. 13. При повреждане на ползваните документи се налагат санкции  съгласно Правила за обслужване на потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“.

FaLang translation system by Faboba