ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

katalozhna_zala_chema

question_markКак да стана потребител на библиотеката?

question_markКак да попълня Заемна бележка за домашен прочит и Заемна бележка за читалня?

question_markКои са най-често използваните сигнатури на периодични издания?

question_markКак да се ориентирам сред каталозите в Каталожната зала на библиотеката?

question_markКак да се ориентирам в Каталожната зала?  

question_markМога ли да поръчам копия на документи в Народната библиотека?
Да, след като поръчате  и  получите желания документ се обърнете към дежурния библиотекар в читалнята или заемната за дома за конкретни указания според вида на нужното копие. То може да бъде ксерокопие, фотокопие или сканирано копие. Цените за копиране са посочени в Ценоразпис на услугите в библиотеката.

question_markМога ли да заснема документ с личен фотоапарат?
Да, заснемане на библиотечни документи със собствена техника става  след като получите разрешение за това  от гл. библиотекар „Обслужване на потребители. Хранение. МЗ”, първи етаж, стая № 24.

question_markИма ли специфични правила при ползването на периодичните издания, издавани преди 1944 г.?
Да. Голяма част от тези издания са микрофиширани. За да се ползва оригинала, се изисква разрешение от гл. библиотекар  „Обслужване на потребители. Хранение. МЗ”, първи етаж, стая № 24. Ксерокопирането им не се разрешава. Могат да се правят друг вид копия - фотокопиране и сканиране. Не се разрешава ползването на периодични издания, в случай на налични дигитални аналози в  Дигиталната библиотека.

question_markКолко книги мога да поръчам едновременно?
Едновременно се подават до пет заемни бележки. Ако изданието е многотомно, на една бележка се посочват до пет тома. При поръчка на вестници или списания, могат да се посочат до пет последователни години.

question_markКолко време отнема изпълнението на една поръчка?
 
Времето за изпълнение на поръчка е в рамките на 15 мин. Еднократно се подават до 5 заемни бележки за книги, периодични издания до 5 годишнини на едно заглавие и др. издания. След 15 мин. можете да направите нова заявка.

question_markМога ли да запазвам поръчаните книги?
Да. Книги и други поръчани документи могат да се запазват в съответната читалня до 10 (десет) дни. При неползване на запазените документи, на десетия ден те се освобождават.

question_markДо колко часа се приемат поръчки?
В делнични дни заемни бележки за читалня се приемат до 17.00 часа през зимата и до 19.00 часа през лятото.  За домашен прочит – съответно до 17.15 и 19.15 часа. Поръчки за събота и неделя се приемат в петък.

question_markКолко книги мога да заема за домашен прочит?
Можете да заемете до 10 (десет) книги от различните видове издания. Срокът за ползване е 30 календарни дни. Имате право на две презаписвания от по 30 дни, след като заявите това на дежурния библиотекар от Сектор „Регистрация”.

question_markКак мога да получа книга или статия от периодично издание, които не са притежание на Народната библиотека?
Необходимо е  да се обърнете към Сектор "Регистрация". Разходите по изпращане на документите се поемат от ползвателя - поръчител. Повече информация в "Правилник за МЗ и ММЗ".

question_markКъде мога да прегледам ежедневната преса?
В Читалня № 3 „Текуща периодика”, Обществен информационен център, срещу представяне на редовна потребителска карта.

question_markКакви други библиотечни услуги се предлагат?
Предоставя се т. нар. услуга „За утре” – в  удобен за потребителя ден могат да се поръчат документи за утрешния ден, както за дома, така и за ползване в читалня.
Предоставят се и електронни услуги:
1. При работа с Електронен каталог Книги можете да поръчате заглавия за домашен прочит или за читалня и да получите отговор за тяхната наличност до 24 часа от подаването  на поръчката;
2. Презаписване на документи може да се извърши и на e-mail. 
Библиотечни документи, заети за дома, могат до бъдат презаписвани по този начин до два пъти след изтичане на определения за ползване срок.

question_markКак  мога да ползвам читалните на библиотеката?
Ползването на библиотечни документи в читалните зали на библиотеката се осъществява срещу представяне на редовна потребителска карта на дежурния библиотекар в съответната читалня, след получаване на потребителско място от гардероба. Библиотеката разполага с 5 читални зали, разположени на втория етаж и Обществения информационен център:

№ 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки
№ 2 акад. Петър Динеков
№ 3 Текуща периодика
№ 4 Изкуства
№ 5 Борис Дякович

Без потребителско място, можете да ползвате:
*Deutscher Lesesaal - приземен етаж; *American Space
Правилата за поръчване на библиотечни документи, ползването им, задълженията и отговорностите на потребителите се определят от Правила за обслужване на потребителите в Народна библиотека „Иван Вазов”, в съответните раздели.

question_markМога ли да ползвам личен PC? Как и къде мога да получа достъп и пароли за WI-FI?
Можете да ползвате личен PC, парола за достъп ще получите от библиотекарите в Читалните зали.

question_markМога ли да поръчам тематична справка и да я получа, без да посещавам библиотеката?
Можете да поръчате тематична справка на електронната поща на Справочно-библиографски и информационен отдел/ Краезнание или да ползвате Виртуалната справочна служба/Виртуалната Краеведска служба. Справката ще получите по e-mail.

question_markОрганизират ли се групови посещения с образователна цел?
Да, за лица над 14 годишна възраст, след предварително записване в отдел „Справочно-библиографски и информационен” на тел.(032) 654 933. За лица под 14 - годишна възраст групови посещения се организират от Детски отдел.

question_markОт къде мога да закупя издания на библиотеката?
Издания на библиотеката можете да закупите на касата на Библиотеката.

question_markОт къде да получа съвет за организиране на личната си библиотека?
Специалистите от отдел "Методичен" ще ви консултират как да организирате и поддържате личната си сбирка.

question_markИмам книги с разкъсани корици, мога ли да ги донеса за възстановяване и подвързия в библиотеката?
Да, можете - предлагаме разнообразен набор качествени книговезки услуги.

FaLang translation system by Faboba