НОВИНИ


№ BG-RRP-4.020-0159-C01 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив“, по Национален план за възстановяване и устойчивост

Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на Инвестицията: 2 588 280.00 лв.
Срок за изпълнение на Инвестицията: 08.05.2024 г. – 30.06.2026 г.
Кратко описание на проекта/информацията:
Проектното предложение включва подобряване на енергийните характеристики на сградата на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив чрез прилагане на високоефективни мерки, съгласно извършен енергиен одит. Прилагането на мерки за повишаване енергийната ефективност на сградата ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и ще позволи устойчиво управление и поддръжка на сградата с оглед предоставяне на услуги на потребителите в по-комфортна среда.
По проекта ще се реализират следните ЕЕ мерки: 1. Подмяна на дограма с PVC дограма; 2. Монтаж на вътрешна топлоизолация; 3. Топлинно изолиране на покривна конструкция; 4. Ремонт и реконструкция на климатични системи и 5. Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди. Комплекса от взаимосвързани ЕЕ мерки са предпоставка за постигане на клас „А“ и спестявания на първична невъзобновяема енергия от 46,39%.
Предписаните енергоспестяващи мерки ще доведат до намаляване на разходите за енергопотребление, което пък от своя страна води до спестяване на публичен ресурс. При прилагане на всички мерки за енергийно обновяване се спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди.
Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се удължи жизнения цикъл на сградата и ще се подобрят условията за работа и условията за предоставяне на услуги.
Във връзка с изпълнението на проекта и в съответствие с чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. Община Пловдив ще популяризира финансовата помощ от ЕС чрез визуализация на проекта. Целта е информиране на обществеността за изпълнявания проект, неговия бюджет, предвидените дейности и резултати и огласяване на финансовия принос на Европейския съюз – NextGenerationEU за постигане на проектните резултати.
В резултат от изпълнението на проектното предложение ще се подобрят енергийните характеристики на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, ще се намалят разходите за енергопотребление, ще се намалят емисиите парникови газове.

 

145 години РНБ „Иван Вазов“


През 2024 година се навършват 145 години от основаването на РНБ
„Иван Вазов“. По този повод през цялата година Библиотеката
организира поредица от мероприятия – ревюта на книги,
представяния на автори, литературни срещи, концерти.
Акцент в празничната година ще бъде инициативата „145 безплатни
читателски карти за 145-годишнината от създаването на
Библиотеката“. „В периода между светлите празници Великден и
Коледа ще подарим на пловдивчани и гостите на града поредица от
библиотечни турове под надслов „За Библиотеката от първо лице“.
Туровете ще се провеждат веднъж месечно, като любителите на
книгата и четенето ще имат възможността да се запишат за тях, за
да чуят разказите на библиотекарите от различните отдели за
личните им преживявания, свързани с тяхната работа, кратка
история на Библиотеката и какъв е пътят на книгата до читателя. В
края на всяка една от тези своеобразни екскурзии участниците ще
могат да получат едногодишна читателска карта безплатно“,
обявиха от културната институция.
Началото на инициативата ще бъде поставено в началото на месец
май, като по този начин Библиотеката ще стане съпричастна и към
Националната библиотечна седмица. Първият от поредицата
библиотечни турове ще се проведе на 16 май от 10:30 часа.
Предварителното записване е на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За повече информация и записване следете страниците на НБИВ в
социалните мрежи и новините в сайта на Библиотеката.

 

ОБЯВА

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, Приложение № 3 от Колективен трудов договор и Заповед № 83/25.03.2024 г. на Директора на Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен библиотекар“, Справочно-библиографски и информационен отдел

I. Изисквания за заемане на длъжността
А. Образование:
1. Висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока в областта на библиотечно-информационните науки;
2. Висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ с придобита квалификация в областта на библиотечно-информационните науки.

Б. Професионален опит: 5 години работа в библиотека. Придобит опит на управленска позиция в библиотека е предимство.
В. Допълнителни умения и квалификации:

1.Задълбочени познания върху справочно-библиографските и информационните ресурси на библиотеката; отлични умения за търсене в локални библиографски и пълнотекстови бази данни и такива с отдалечен достъп;
2.Управленски компетенции, мениджърски умения, екипен мениджмънт;
3.Организационни умения, комуникативност и адаптивност;
4.Отлична компютърна компетентност. Отлични умения за работа с библиотечен софтуер;
5.Владеене на чужд език. Владеене на втори и трети чужд език се счита за предимство;
6.Познаване на българското законодателство в областта на библиотечно-информационната дейност.

II. Начин на провеждане на конкурсната процедура:
1. Защита на писмена разработка на тема: „Визия за развитие на Справочно-библиографски и информационен отдел при НБИВ. Приоритети на дейността в 3-годишна перспектива“.
2. Събеседване с Комисията.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Директора на библиотеката за участие в конкурса (свободен текст с данни за контакт);
2. CV (Професионална автобиография);
3. Документ за завършена образователна степен;
4. Копие от трудова (служебна) книжка;
5. Копие от документ за самоличност;
6. Документ за владеене на чужд език;
7. Писмена разработка по т.II.1. в обем от 5–10 стандартни страници.

ІV. Място и начин за подаване на необходимите документи:
1. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в „Човешки ресурси“ (стая № 23) до 25.04.2024 г.
2. Писмената разработка по т.II.1. се представя в 5, подписани от кандидата, екземпляра, в затворен непрозрачен плик.

V. Други:
1. При подаването им в „Човешки ресурси“, копията на документите по т.III се придружават от оригиналите, които, след направената сверка, се връщат на кандидата.
2. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в „Човешки ресурси“ на библиотеката.
3. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени устно за датата, началния час и мястото за провеждане на конкурса.

VІ. Място за получаване на информация, свързана с процедурите на конкурса: специалист „Човешки ресурси“, стая № 23.

Дата: 25.03.2024 г.

 

Нови попълнения в колекция ·Ръкописи·

R138 584a НБИВДостъпни са нови 7 славянски ръкописни книги в колекция ·Ръкописи· в Дигиталната ни библиотека. Това са:
23(208) Четириевангелие, ХVІ–ХVІІ век
41(78) Миней (празничен), XV век
45(86) Поп Аврамов миней, 1660 г.
62(23) Триод (постен), ХV век
73(24) Поп Йовков пентикостар, 1636 г.
115(138) Поп Аврамов сборник, 1674 г.
Така общият брой ръкописи (XII–XIX век) в дигиталния портал на НБИВ вече е 152.
Работата по цифровизацията на последните 8 славянски ръкописа от колекцията продължава.

 

 

 

 

Абонамент за 2024 година в Народната библиотека

abonament 2023През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

 

 

FaLang translation system by Faboba