НОВИНИ


Нови постъпление в специалните колекции

postaplenia spsbВ навечерието на 24-ти май, в рамките на Националната библиотечна седмица, 17–23 май, Пловдивската народна библиотека показва новите постъпления в колекциите на отдел „Специални сбирки“ за последната година. В експозиционното пространство на фоайе Изкуствотека гражданите и гостите на града могат да видят ценните нови притежания, дар и откупка: Служебен псалтир с последования, средата на XIX-ти век, фрагмент от Амхарски (етиопски) пергаментен ръкопис, посветен на Св. Георги Победоносец, умалено ювелирно издание на Свещения Коран, предназначено за носене в медальонен обков и Изборно Евангелие, отпечатано във Виена, 1857 г.
Два от обектите са дарение от господата Ангел Радушев от София, Васил Иванов Дандаров и Владимир Димчев Сивков от Пловдив.
Изложбата може да бъде видяна в дните между 18-ти и 28-ми май.

 

280 години  „Стематография“ на Христофор Жефарович

stematographiaВ празничните дни между 11 и 24 май, в рамките на Националната библиотечна седмица, 17–23 май, Пловдивската народна библиотека показва на гражданите и гостите на града оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович (1690–1753), печатан във Виена през 1741 г. Той е част от специалните колекции на Народната библиотека, придобит след покупка в периода 1901–1906 г. от директора Борис Дякович.
„Стематография“ изиграва значителна роля за духовното пробуждане и съзряване на българите и южните славяни, оказвайки силно въздействие върху българската възрожденска култура. В продължение на повече от век, „Стематография“ се ползва от зографи, иконописци, гравьори и илюстратори на книги като образец за изписване на светци, царе и хералдически символи и особено на българската хералдика.
„Стематография“ се появява в началото на европейския просветен абсолютизъм и не може да бъде разглеждана и анализирана вън от този общоевропейски исторически процес. През 2021 г. се навършват 280 години от нейното издаване.

 

Изложба •200 години от рождението на Георги Стойков Раковски (1821–1867)• 

200 godoni RakovskiЕкспозицията може да бъде видяна в периода 12–23 април във фоайе Изкуствотека и представя обекти от специалните колекции на НБИВ, свързани с бележития революционер, писател, публицист и етнограф:
•Книги: „Българските хайдути : Тяхното начало и тяхната постоянна борба с турците от падения Българии до днешните времена“, Букурещ, 1867 г.; „Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и голямая мечтайна идея панелинизма“, 1864 г.; „Няколко речи о Асеню Първому, великому царю българскому и сыну му Асеню Второму“, 1860 г.; „Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начяла, на коих е основана стара повестност европейских народов“, Белград, 1860 г.; „Глас едного българина“, Земун, 1860 г.; „Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч.“, Одеса, 1859 г.; „Горский пътник“ / Повествителен спев от Г. С. Раковскаго; Писан в лето 1854; Печятан же в лето 1857, Новий Сад, 1857 г.; „Предвестник горскаго пътника“, Новий Сад, 1856 г.; „Ключ българскаго языка : Написан в Букурещ 1865 : започнат же в Одеса 1858“, Одеса, 1880 г.
•Периодични издания: „Българска старина : Повременно списание издаваемо в неупределено время“ / Издава Георги Сава Раковски. – Букурещ : п-ца на Стефана Расидеска, 1865 г.; „Дунавски лебед: Граждански, любословни и забавни вестник“ / Кн. сръбска книгопечатня ; Ред. Георги С. Раковски. – Белград, 1860 г.; „Будущност: Вестник граждански, любословни и търговски“ / С. Расидеску ; Ред. Георги Сава Раковски. – Букурещ, 1864 г.
•Архивни материали: Писмо от Панайот Хитов до Бранислав Велешки по повод изпращането на сандъка на Георги С. Раковски от Румъния до Русе. 17 Април 1881 г., Русе. (НБИВ–БИА, Фонд № 18, арх. ед. 3, л. 1) и „Възвание от народния войвода Георги С. Раковски към българския народ“. Литографирано издание от 1 август 1862 г. (НБИВ–БИА, Кол. № 8, арх. ед. 1, л. 1), както и интересни фотографии.
Заповядайте!

 

Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services през март и април при нас

CentralandEasternEuropeanAcademicSource Masthead WebОт 1 март до 30 април предоставяме достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS).
CEEAS е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езика) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.
Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education

MedOne EducationСАМО през месец МАРТ Ви предлагаме достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education.
Колекцията, която по същество е медицинска платформа за обучение, предоставя на потребителите достъп до 115 медицински учебници. Обхващайки всеки курс в учебния план на обучението по медицина, MedOne Education представлява изключителен електронен ресурс, който предлага достъп до илюстрирани медицински помагала, обхващащи области като анатомия, основни на медицината, клинични науки и радиология. Останалите предимства са:
**възможност за увеличаване на над 68000 изображения,
**преглеждане на над 1000 видеоклипа,
**тестване на наученото с вграден тренировъчен инструмент с над 1000 въпроса и отговори,
**създаване на личен профил в мобилното приложение за изтегляне на заглавия в PDF формат и четене офлайн,
**редовни актуализации и добавяне на ново съдържание към платформата.
Не пропускайте, очакваме Ви!

„Academic Search Complete“ отново при нас и през 2021 г.

EBSCO Academic Search Complete ASC databasesМултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други езици. Малко на брой са документите на български език.
Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. За този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване. Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Абонамент за 2021 година в Народната библиотека

abonam2021През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

FaLang translation system by Faboba