НОВИНИ


Изложба •200 години от рождението на Георги Стойков Раковски (1821–1867)• 

200 godoni RakovskiЕкспозицията може да бъде видяна в периода 12–23 април във фоайе Изкуствотека и представя обекти от специалните колекции на НБИВ, свързани с бележития революционер, писател, публицист и етнограф:
•Книги: „Българските хайдути : Тяхното начало и тяхната постоянна борба с турците от падения Българии до днешните времена“, Букурещ, 1867 г.; „Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и голямая мечтайна идея панелинизма“, 1864 г.; „Няколко речи о Асеню Първому, великому царю българскому и сыну му Асеню Второму“, 1860 г.; „Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начяла, на коих е основана стара повестност европейских народов“, Белград, 1860 г.; „Глас едного българина“, Земун, 1860 г.; „Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч.“, Одеса, 1859 г.; „Горский пътник“ / Повествителен спев от Г. С. Раковскаго; Писан в лето 1854; Печятан же в лето 1857, Новий Сад, 1857 г.; „Предвестник горскаго пътника“, Новий Сад, 1856 г.; „Ключ българскаго языка : Написан в Букурещ 1865 : започнат же в Одеса 1858“, Одеса, 1880 г.
•Периодични издания: „Българска старина : Повременно списание издаваемо в неупределено время“ / Издава Георги Сава Раковски. – Букурещ : п-ца на Стефана Расидеска, 1865 г.; „Дунавски лебед: Граждански, любословни и забавни вестник“ / Кн. сръбска книгопечатня ; Ред. Георги С. Раковски. – Белград, 1860 г.; „Будущност: Вестник граждански, любословни и търговски“ / С. Расидеску ; Ред. Георги Сава Раковски. – Букурещ, 1864 г.
•Архивни материали: Писмо от Панайот Хитов до Бранислав Велешки по повод изпращането на сандъка на Георги С. Раковски от Румъния до Русе. 17 Април 1881 г., Русе. (НБИВ–БИА, Фонд № 18, арх. ед. 3, л. 1) и „Възвание от народния войвода Георги С. Раковски към българския народ“. Литографирано издание от 1 август 1862 г. (НБИВ–БИА, Кол. № 8, арх. ед. 1, л. 1), както и интересни фотографии.
Заповядайте!

 

Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services през март и април при нас

CentralandEasternEuropeanAcademicSource Masthead WebОт 1 март до 30 април предоставяме достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS).
CEEAS е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езика) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.
Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education

MedOne EducationСАМО през месец МАРТ Ви предлагаме достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education.
Колекцията, която по същество е медицинска платформа за обучение, предоставя на потребителите достъп до 115 медицински учебници. Обхващайки всеки курс в учебния план на обучението по медицина, MedOne Education представлява изключителен електронен ресурс, който предлага достъп до илюстрирани медицински помагала, обхващащи области като анатомия, основни на медицината, клинични науки и радиология. Останалите предимства са:
**възможност за увеличаване на над 68000 изображения,
**преглеждане на над 1000 видеоклипа,
**тестване на наученото с вграден тренировъчен инструмент с над 1000 въпроса и отговори,
**създаване на личен профил в мобилното приложение за изтегляне на заглавия в PDF формат и четене офлайн,
**редовни актуализации и добавяне на ново съдържание към платформата.
Не пропускайте, очакваме Ви!

„Academic Search Complete“ отново при нас и през 2021 г.

EBSCO Academic Search Complete ASC databasesМултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други езици. Малко на брой са документите на български език.
Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. За този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване. Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Абонамент за 2021 година в Народната библиотека

abonam2021През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

FaLang translation system by Faboba