НОВИНИ


  КОЛЕДНА ХРОНИКА В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ - ПЛОВДИВ

Библиотеката раздаде своите Коледни подаръци на заслужили читатели, отличили се с  акуратност към заемането  и ползването на библиотечни материали.

   DSCN0080   DSCN0089  

    DSCN0072   DSCN0081

Изкуствотеката разказва за своята  40 годишна история с богат снимков материал.

Гостуват още приятели на Библиотеката
Виолета Динчева – фотография, Роза Колева – живописни импресии
и Минко Минков – акварел

 DSC 0744   DSC 0712  DSC 0724        

 DSC 0759    DSC 0720 

 DSC 0730    DSC 0757


Коледа в Немската читалня

Отново е Коледа и отново цари коледно настроение в Немската читалня! Тази година в нашите коледни работилници се включиха ученици от различни пловдивски училища: 8 клас от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ с г-жа Галина Ганчева, 8 клас от ПГТ „Проф. Асен Златаров“ с г-н Младен Боев, 8 клас от ПГХ „ Св.св. Кирил и Методий“ с г-жа Галя Томова, 8 и 9 клас от ПГАСГ  „Арх. Камен Петков“ с г-жа Надежда Фердинандова и г-жа Екатерина Ихтерова и студенти от ПУ „П. Хилендарски“ с д-р Станислава Илиева. Благодарение на финансовата подкрепа на Гьоте институт България и професионалното отношение на Станислава Илиева, консултант по немски език в Немска читалня итази година не липсваше Коледно настроение, песни, игрови упражнения по немски език и разбира се традиционния немски щолен.

DSCN4695DSCN4724

DSCN4744DSCN4769


  

Празник в Изкуствотеката

Izkustvoteka 40През м. декември 2017 г. Изкуствотеката на Пловдивската народна библиотека отбелязва 40 години от създаването си. През 1962 г. в НБИВ се открива Музикален отдел, който постепенно обогатява своя фонд и с образци от други изкуства – репродукции на картини, албуми, енциклопедии и специализирана литература. Важни етапи в оформянето на Изкуствотеката са *1976 г., когато се въвежда експериментално заемане на репродукции, грамофонни плочи и ноти и *1977 г. – обособяването й като самостоятелно структурно звено.
Своята 40-годишнина Изкуствотеката ще отбележи в периода 11–22 декември с поредица изложби и камерни музикални концерти.


Седмица без глоби и санкции

klychВ навечерието на Рождество Христово, по традиция, НБИВ прави добронамерен жест към своите читатели и ползватели като обявява от 18 до 22 декември „Седмица без глоби и санкции“. В посочения период читатели, които са закъснели или просто са забравили да върнат заети книги, документи или други библиотечни материали, ще могат да ги върнат, без да бъдат глобявани и санкционирани. Възползвайте се!

 

 

Достъп до платформа Hemuslibrary

През месец декември Ви предоставяме безплатен достъп до платформа Hemuslibrary на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015“.
Дигиталната библиотека предоставя онлайн достъп до актуалните броеве на над 100 български и международни периодични издания в различни сфери, между които „168 часа“, „Капитал“, „Икономическа мисъл“, „Български език и литература“, „Списание 8“, „BBC знание“, „Forbes“, „Harper‘s Bazaar“ и много други.
Достъпът е възможен през потребителските автоматизирани работни места в Читалня № 1 и в Обществения информационен център.

hemus


 Изложба

Понеделник, 4 декември 2017 г., във фоайе Изкуствотека на НБ „Иван Вазов“ Пловдив бе открита изложбата „Чешки, словашки и български коледни картички и новогодишни честитки“.
Експозицията включва повече от 300 автентични поздравителни картички. По голяма част от тях са любезно предоставени от Източночешки музей- град Пардубище – Република Чехия със съдействието на г-жа Ярослава Минчева  председател на Сдружение „Чехи, словаци и приятели в град Пловдив“.
Специални гости на откриването бяха г-н Иван Соколов  почетен консул на Чешката република в Пловдив и г-н Франтишек Гал – консул в посолството на Чешката Република в България.
Изложбата може да бъде разгледана до 15 декември 2017г.
Заповядайте!

       20171204 16470520171204 163338 


Работна среща за новите дейности в НБ"Иван Вазов"

 U0A4860Последната за годината работна среща с библиотекарите от Пловдивска област, проведена на 23 ноември в конферентната зала на Пловдивската народна библиотека на тема „Нови проекти, услуги и дейности“, отново събра повече от 50 библиотекари от различни по вид библиотеки. Презентациите на колегите от Народна библиотека „Иван Вазов“ отразяваха активностите през годината и резултатите: новосъздадената Дигитална библиотека, представена от Иван Крачанов, ръководител на Дигиталния център, Европейска седмица на кодирането - новите технологии представени от европейски библиотеки по време на Generation Code в Брюксел от Михаил Свирачев, ръководител на Американски център към НБИВ, новата услуга „Моята библиотека“ представена от Екатерина Полякова, главен библиотекар, новите идеи за развитие в социалната мрежа Google +“ от Цветан Бакърджиев, отдел “Комплектуване, продължаващи издания и международен обмен“, партньорския проект на Пловдивската народна библиотека за отбелязване на Деня на народните будители за ученици, представен от Таня Пилева, методист, „Openscience и научни социални мрежи“от Теодора Костадинова, библиотекар в Справочно- библиографски и информационен отдел, новият проект „Литературен ренесанс“ от Стефка Илиева, главен библиотекар.
 U0A4868Гости на събитието бяха мениджърът на проектната дейност Станислава Ташева и експертите Ренета Георгиева и Нели Благова от ОФ„Пловдив 2019“, които говориха за Отворената покана на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ към читалищата и Велислав Танев, Сдружение на народните читалища Хемус 2015, който показа нагледно как може да се регистрират в Българска онлайн библиотека  www.hemuspartners.com.
Форумът приключи със споделяне на впечатления от проведения Национален Форум за 2017 на ФГББ „Библиотеките днес за устойчиво развитие“ от Ангелина Ставрева, методист.


СЪОБЩЕНИЕ

timeОт 4-ти декември, понеделник, Народната библиотека ще работи със зимно работно време.

 

 


Достъп до бази данни през м. октомври и ноември

22281948 10155827444224777 5404308330692561600 nПрез месеците ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ Ви предлагаме безплатен достъп до базата данни от периодични издания eJournal на издателската компания DeGruyter. Пакетът включва достъп до над 350 периодични издания в различни области на знанието.
**Издателство De Gruyter, базирано в Берлин, издава 1250 нови заглавия годишно в областта на хуманитарните, естествените науки, правото и социалните науки, както и над 650 списания и електронни публикации. Групата De Gruyter се състои от издателствата Versita, Birkhäuser, Oldenbourg Wissenschaft и Akademie. Списанията са в областите биология, химия, геология, право, класически изследвания, история, библиотечни и информационни науки, лингвистика и литература, математика, физика, инженерни науки, медицина, философия, религия, политика, икономика и социология.
Не пропускайте!


Кръгла маса "Методическа дейност на Регионалните библиотеки"

 U0A2863На 19 и 20 октомври 2017 г. в Пловдивската народна библиотека се проведе  национална среща на методистите от Регионалните библиотеки в България. Организатор на форума бе Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и специалистите от отдел “Методичен“. Гости на събитието бяха Луизина Савкова, главен експерт в отдел „Регионални дейности“  при Министерство на културата, доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Нина Коцева, представител на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА), директори на регионални библиотеки и методисти от цялата страна.


 U0A3017През двата дни на срещата бяха представени добри практики в методическата дейност, участниците споделиха полезен опит и обмениха контакти. Георги Петров, председател на УС на Асоциация “Съвременни читалища“ представи пред участниците в срещата образователната платформа „ Андрагогика – виртуална среда за обучение на библиотекари“. Гостите разгледаха Библиотеката и бяха запознати по-обстойно с дейността на Дигиталния център от неговия ръководител Иван Крачанов и от специалиста по дигитализация на фондовете  Тодор Ненов.


ОБЯВА

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и като взех предвид Решение № 16, взето с Протокол № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Пловдив и в изпълнение на заповед № 254/10.10.2017 г. на Директора на РНБ „Иван Вазов”
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а именно: 31.25 кв. м. от покривното пространство на сграда с идентификатор 56784.522.206.2 по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №1704/10.12.2015г. на Община Пловдив, като отдаваната част от имота е за разполагане на „Станция за глас и/или данни №PD 2015“, съгласно разрешение за ползване с изх.№ СТ – 05 – 1730/03.10.2013г. на ДНСК, при следните параметри:
• Предназначение на имота – за разполагане на мачти, базова станция и кабелни пътеки;
• Начална тръжна цена – 600 лв. (шестстотин) лева без ДДС, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с Решение № 393, взето с протокол № 28/14.10.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, посл. изм. и доп. с Решение № 306, взето с протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС.
• Стъпка на наддаване – 450 (четиристотин и петдесет) лева.
• Срок на наемния договор - 5/пет/години.
• Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляда лв.), внесен в брой в касата на РНБ „Иван Вазов” или по банков път
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 25.10.2017 г. от 10.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, заседателна зала
• Цена на тръжните документи – 1100 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки”№ 17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 24.10.2017 г. включително.
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 24.10.2017 г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а на 24.10.2017 г. до 15 часа.
• За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905.

        ***

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и като взех предвид Решение № 16, взето с Протокол № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Пловдив и в изпълнение на заповед № 255/10.10.2017 г. на Директора на РНБ „Иван Вазов”
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а именно: 80 кв. м. в югоизточната част на сграда с идентификатор 56784.522.206.11 по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №1704/10.12.2015 г. на Община Пловдив, при следните параметри:
• Предназначение на имота – за книжарница.
• Начална тръжна цена – 400 (четиристотин) лева без ДДС, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с Решение № 393, взето с протокол № 28/14.10.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, посл. изм. и доп. с Решение № 306, взето с протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС.
• Стъпка на наддаване – 20 (двадесет) лева.
• Срок на наемния договор - 5/пет/години.
• Депозит за участие в търга - 820 лв. (осемстотин и двадесет лв.), внесен в брой в касата на РНБ „Иван Вазов” или по банков път
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 25.10.2017 г. от 10.15 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки”№ 17, заседателна зала
• Цена на тръжните документи – 50.00 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 24.10.2017 г. включително.
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 24.10.2017 г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а на 24.10.2017 г. до 15 часа.
• За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905.

        ***

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и като взех предвид Решение № 16, взето с Протокол № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Пловдив и в изпълнение на заповед № 253/10.10.2017 г. на Директора на РНБ „Иван Вазов”

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а именно: 45 кв. м., попадащи в югозападната част на първия етаж на сграда с идентификатор 56784.522.206.10 по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост № 1704/10.12.2015 г. на Община Пловдив, при следните параметри:
• Предназначение на имота – за кафе без алкохол;
• Начална тръжна цена – 200 (двеста) лева без ДДС, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с Решение № 393, взето с протокол № 28/14.10.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, посл. изм. и доп. с Решение № 306, взето с протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общински съвет Пловдив. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС.
• Стъпка на наддаване – 20 (двадесет) лева.
• Срок на наемния договор - 5/пет/години.
• Депозит за участие в търга - 400 лв. (четиристотин лв.), внесен в брой в касата на РНБ „Иван Вазов” или по банков път
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 25.10.2017 г. от 10.30 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, заседателна зала
• Цена на тръжните документи – 50.00 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 24.10.2017 г. включително.
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 24.10.2017 г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул. ”Авксентий Велешки” № 17, а на 24.10.2017 г. до 15 часа.
• За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905.

 

Генералният консул на Република Турция в Пловдив посети НБИВ

konsulНа 11 октомври на посещение в отдел "Специални сбирки" беше г-н Хюсейин Ергани, генерален консул на Република Турция в Пловдив. Петко Георгиев, гл. библиотекар в отдела, показа на госта ценни образци от колекциите на Пловдивската народна библиотека, сред които:
*от Ръкописната сбирка: Коран. Два заглавни листа. Р140 и Сборник – мюфтийски разрешения. Р834;
*от Български исторически архив: Ферман на Султан Селим III, с който се дават права на манастирите в Мала Азия – Синай и Тавор. Кол. 1., арх. ед. 3, л. 1 и Берат за орден „Меджидие“. Фонд №2, арх. ед. 208, л. 1;
*от Редки и ценни книги: Ариф паша. Старите облекла в Османската империя. Париж. 1864. Р IV 3; Marsigli di Stato militare dell' Imperio Ottomano, incremento e decremento del medesimo : P. 1-2 Amsterdam etc : Herm. Uytwerf, 1732. РЦ III 17; Letaifi Nastradin hodza. - Istanbul, 1865. РЦ I 4;
* от Старопечатна българска книжнина: Турция. Закони и др. п. Отоманската конституция, провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврий 1876). - Цариград : Печ. в. Хакикат, 1876. Ст 76. 9; Лазаров, Манол. Разна любовна песнопевка / Събрал Г. М. Л. софиянец ; Издал Пенчо Радов, карлов. книгопродавец. - Белград : Княжеско-сърбската книгопечятня, 1858. Ст. 58.33;
* от фонд „Портрети и снимки“: Любимият кон на султана пред д. Хамидие. ФIII 126; Цариград. Джамия и Кьошк Империал. Ф IV 4; Джамията "Ахмед" и Хиподрума - Цариград. Ф IV 5; Второ възкресение в българската църква във Фенер, 1896 г. Ф VI 11; Цариград. (Джамия "Хамидие"). Ф IV 14 и т.н.
Г-н Ергани изрази своето задоволство от визитата и готовност за сътрудничество при иницииране на съвместни проекти в областта на опазването и популяризирането на културното наследство.
Османотурските документи в Народната библиотека са обособени в отделни фондове и имат изключителна стойност. Тяхното събиране започва веднага след създаването на Областната библиотека и музей в Пловдив през 1879 г. 

 

Достъп до бази данни през м. октомври и ноември

emisПрез месеците ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ Ви предлагаме безплатен достъп до онлайн платформата EMIS (м. октомври), електронни списания от De Gruyter (до 30-ти ноември)  и Brill (до 15-ти ноември).
**EMIS е онлайн платформа, която предлага трудно достъпна бизнес информация за развиващи се пазари, от местни и международни източници, осигуряваща достъп до хиляди профили на компании с финансови резултати, индустриални проучвания и анализи, макроикономически показатели, доклади за държави в риск и новини, като по този начин позволява детайлно анализиране на пазара.
**Издателство De Gruyter, базирано в Берлин, издава 1250 нови заглавия годишно в областта на хуманитарните, естествените науки, правото и социалните науки, както и над 650 списания и електронни публикации. Групата De Gruyter се състои от издателствата Versita, Birkhäuser, Oldenbourg Wissenschaft и Akademie. Списанията са в областите биология, химия, геология, право, класически изследвания, история, библиотечни и информационни науки, лингвистика и литература, математика, физика, инженерни науки, медицина, философия, религия, политика, икономика и социология.
Не пропускайте!

 

Осигурен е безпрепятствен достъп до Библиотеката

rampaДнес директорът на НБИВ Димитър Минев откри новоизградената подемна платформа за лица с двигателни затруднения. На откриването присъстваха инж. Иван Тотев, кмет на града, и Александър Държиков, зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“. Съоръжението ще даде възможност на всички граждани да ползват безпрепятствено услугите на НБИВ.

 

Пресконференция в Община Пловдив

presobshtinaНа пресконференция в община Пловдив, в присъствието на кмета на града инж. Иван Тотев и зам.-кмета „Култура и туризъм“ Александър Държиков, днес директорът на НБИВ Димитър Минев представи новостите в Пловдивската народна библиотека на прага на новия сезон. Г-н Минев фокусира вниманието на журналистите върху няколко основни теми:
* перспективите за развитие на Детски отдел, който обслужва най-малките читатели на библиотеката;
*обновените и освежени интериорни пространства след летните ремонти на Заемните зали за дома и Читална зала № 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки;
*новоизградената рампа за лица с двигателни затруднения, която ще направи достъпа до библиотеката безпроблемен;
*възможностите на електронната платформа Моята библиотека, която позволява онлайн обслужване на читателите, чрез предоставяне на услугите: достъп до личен читателски картон с информация за заетите документи и текущо състояние на заявките; възможност за онлайн презаписване на заети документи; възможност за онлайн запазване на документи и проследяване състоянието на заявката; възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги;
*цифровата библиотека, създадена по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“.
Към момента активно се развиват дигиталните колекции Книги, Периодични издания, Графични издания, Картографски издания, Архиви, Фотодокументи, Печатни музикални издания. В процес на изграждане са дигиталните колекции Аудиовизуални документи и Ръкописи. Достъпни онлайн са 61 заглавия периодични издания, издадени през 19 в. От тях пловдивски са 46, останалите са издавани в Прага, София, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Самоков, Чепеларе.  Интерес представляват: първото българско музикално периодично издание – Гусла от 1891 г., първото стенографско списание – Югославски стенограф и гласник от 1895 г., издавано от Антон Безеншек, литературното списание Библиотека, 1894–1897, предназначено за българите в Турция и Гърция, Иван Богоровите Чистобългарска наковалня за сладкодумство, 1878–1879 г. и Български язык и неговото поражданье, 1885 г., изданията от Източнорумелийския период – Борба, 1885, Борба за кокал, 1885, Зора, 1885, Народът, 1885–1886, Общински лист, 1883–1885, Дневен бюлетин за официални и неофициални депеши, 1885–1886, Законоведец, 1880–1881, Съдебен вестник, 1885, сатиричните Смешлю, 1882–1883, Вестниче, 1884, Кукуригу, 1882–1883, Кокошка, 1884 г., Таласъм на Георги Данчов-Зографина, 1890, Нашето първо изложение, 1891, Критика, 1891 на д-р Кръстю Кръстев, предшественик на сп.„Мисъл“, Славиеви гори на Стою Шишков, 1894, пълното течение на в-к Стършел, като правата за дигиталния достъп са официално договорени между Пловдивската народна библиотека и издателите на вестника, и др. Програмата ще продължи с качването на пловдивската периодика до 1944 г. – 280 заглавия. Развива се колекцията Графични издания, сред която вече може да бъде видяна подколекцията Проекти на монументални произведения, представяща 90 обекта на художниците Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Анастасия Кметова. Предстои качването на още 5 проекта, които в момента се реставрират. В Колекция Архиви могат да бъдат разгледани пълнотекстово: Протоколна книга на Ефорията на Дома на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петров Кудоглу” в Пловдив. Съдържа Учредителен акт и протоколи от заседанията. 1926–1933; Златна книга на благодетелите на Дома на благотворителността и на народното здраве и Книга за посетителите. И трите документа са дар от г-жа Райна Каблешкова през 2010 г.

 

Курс за професионална квалификация по професията "Библиотекар"

IMG 3819На 25-ти септември в Пловдивската народна библиотека стартира обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Университет по библиотекознание и информационни технологии съвместно с РНБ”Иван Вазов”, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и Закона за професионалното образование и обучение.

IMG 3816В продължение на 7 месеца в рамките на 960 учебни часа 10 курсисти ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар".

 

Мултиспектрален анализ на ръкописи в Пловдивската народна библиотека

HaintsMiklasВ рамките на спонсорирания от Австрийския Научен Фонд (FWF) интердисциплинарен проект „The Origin of the Glagolitic-Old Church Slavonic Manuscripts. An Interdisciplinary Investigation Accompanied by Editions“, експерти от Междууниверситетския център за анализ на изображенията и материалите от културното наследство (CIMA) във Виена изследват глаголическата традиция от X-XI/XII в. в съпоставка с ранната кирилска традиция. В България обект на научен интерес са паметниците: *от Националната библиотека, Енински апостол (НБКМ 1144, 39 л.); *от Централна библиотека на БАН, Кодов триоден фрагмент (АБАН 37, 1 л.) и Битолски триод (АБАН 38, 101 л.); *от Пловдивската народна библиотека, 25(62)Слепченски апостол, втора половина на ХІІ в. и 7(234)Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ в.
На 21 септември в НБИВ двата ръкописа бяха заснети с най-новата мултиспектрална техника и изследвани спектроскопски от екип специалисти, воден от Хайнц Миклас, българист, професор в Института по славистика към Виенския университет. Екипът на CIMA използва разнообразни техники за анализ на състава на боите и мастилата, както и за характеризиране на пергамента: рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) за идентифициране на наличните елементи и инфрачервена трансформация на Фурие (FTIR) и Раман-спектроскопия като допълнителни методи за определянето на различните съставки. Тяхното голямо предимство е прилагането им във въздушна среда. Процесът е недеструктивен (без да се взема проба от оригиналния материал) и неинвазивен.
В рамките на проучването, освен славянските паметници, бяха изследвани и три гръцки пергаментни фрагмента, Р148, Р161 и Р182, от Х-XI век.


135 години от деня, в който Пловдивската народна библиотека е отворена за читатели

Obiavlenie 1882Отбелязваме 135 години от деня, в който Областната Библиотека и Музей на Източна Румелия е отворена за читатели.
На 1 май 1882 г. Източното Румелийско правителство издава „Публично административен правилник за устройството и управлението на областните библиотека и музей”, подписан от Генерал-губернатора Александър Богориди. Библиотеката и музеят са поставени под ведомството на Директора на народното просвещение Йоаким Груев, по чиято инициатива през 1879 г. те се създават.
Официалното откриване на нововъзникналото учреждение е на 15 септември 1882 г.

 

Посещение в НБИВ

kmet 2017На посещение в Пловдивската народна библиотека беше инж. Иван Тотев, кмет на града, придружен от зам.-кмета „Култура и туризъм“ г-н Александър Държиков. Директорът на библиотеката, г-н Димитър Минев, показа на гостите обновените след ремонтни дейности помещения на Читалня № 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки, Заемните зали за дома и разказа за перспективите пред институцията. Гостите разгледаха строящия се в момента асансьор за лица с намалена подвижност, който ще направи достъпа до сградата на библиотеката безпроблемен. В Дигиталния център бяха демонстрирани резултатите от работата на НБИВ по проекта „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, 2015-2017 г., по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ за дигитализация на културно-историческо наследство, който се изпълнява в партньорство между Община Пловдив, Пловдивската народна библиотека, Общински институт „Старинен Пловдив“, Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей. Съвсем скоро резултатите от дейността ще бъдат официално представени пред медиите и гражданството.

 

СЪОБЩЕНИЯ

remont

** Отдел „Специални сбирки“ няма да работи с читатели от 7-ми август до 1-ви септември.

** До 7-ми август, поради ремонтни дейности, заемането за дома от залите за свободен достъп ще бъде затруднено. Ръководството на библиотеката ще положи усилия ремонтните дейности да приключат в най-кратки срокове, допустими от технологията на процесите. Като се извинява на своите читатели, екипът на библиотеката се надява да бъде проявено разбиране, с оглед подобряване на условията за четене и престой в библиотеката.

 

Кръгла маса опазване на културното наследство

NBIV krugla masa 2017В периода 12–18 юни 2017 г. в Националната библиотека се проведе семинар в областта на опазването на културното наследство и на специалните колекции. Семинарът е организиран по проект „Културното наследство като основа за междукултурен диалог. Стратегии на съхраняване в Русия и България“ и в него се включиха специалисти – реставратори от страната и руски специалисти по реставрация на книги и опазване на библиотечни и музейни фондове. Гостите се запознаха с дейността на най-значимите български библиотеки и музеи, сред които Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, Националния исторически музей и Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив.
На 16 юни кръглата маса по опазването на специалните колекции в България и Русия се проведе в Пловдивската народна библиотека.
На форума присъстваха доц.д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, Светлана Горохова, ръководител на Центъра за международно сътрудничество в Библиотеката за чуждестранна литература в Москва, специалисти реставратори от:
*Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература “М. И. Рудомино” , Москва
*Библиотека „Некрасов“, Москва
*Държавен исторически музей, Москва
*Държавен литературен музей, Москва
*Общоруски музей на декоративното и приложно изкуство, Москва
*Военно-исторически музей на артилерията, инженерните и свързочни войски, Санкт Петербург
*Държавен университет в гр.Томск
*Лаборатория за Археографски изследвания при Уралския федерален университет, Екатеринбург
*Направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ при НБКМ
*Лабораторията за реставрация и консервация при Пловдивската народна библиотека
*Лабораторията за реставрация при Регионален държавен архив, Пловдив
*Лабораторията за реставрация при Общински институт Старинен Пловдив.
Събитието се проведе в програмата на Фестивала ПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2017.
Материалите от семинара и кръглата маса ще бъдат включени в следващия брой на сп. Библиотека.

 

ОБЯВА

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет - Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет - Пловдив и като взех предвид Решение № 16, взето с Протокол №2 от 26.01.2017г. на Общински съвет Пловдив и в изпълнение на заповеди № 135/17.05.2017г. и №136/17.05.2017г. на Директора на РНБ „Иван Вазов" и протоколи от 18.05.2017г.
Обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
1.  На част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" №17, а именно: 30 кв. м. в западната част на 14-ят етаж /покрив/ на сграда с идентификатор
56784.522.206.2    по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №1704/10.12.2015г. на Община Пловдив, като отдаваната част от имота е за разполагане на „Базова станция №3182', съгласно разрешение за ползване с изх.№ СТ - 12 - 477/12.06.2007 на ДНСК, при следните параметри:
•     Начална тръжна цена - 600 лв. (шестстотин лева) без ДДС.
•     Стъпка на наддаване - 450лв. (четиристотин и петдесет лева) ;
•     Срок на наемния договор -5/пет/години.
•     Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляда лв.) по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ИНВЕСТБАНК АД, получател: РНБ „Иван Вазов"
•     Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 31.05.2017 г. от 10.00 часа в РНБ „Иван Вазов', ул. "Авксентий Велешки"№ 17, заседателна зала.
•     Цена на тръжните документи - 1100 (хиляда и сто) лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов".
2.     На част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" №17, а именно: 30 кв. м в северната част на 14-ят етаж /покрив/ на сграда с идентификатор
56784.522.206.2    по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №1704/10.12.2015г. на Община Пловдив, като отдаваната част от имота е за разполагане на „Базова станция за GSM/UMTS оборудване № PDV 0264", съгласно разрешение за ползване с изх.№ СТ - 05 - 486/07.05.2012 на ДНСК, при следните параметри:
•     Начална тръжна цена - 600 лв. (шестстотин лева) без ДДС.
•     Стъпка на наддаване - 450 лв. (четиристотин и петдесет лева).
•     Срок на наемния договор - 5/пет/години.
•     Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляда лв.) по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ИНВЕСТБАНК АД, получател: РНБ „Иван Вазов"
•     Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 31.05.2017 г. от 10.20 часа в РНБ „Иван Вазов', ул. "Авксентий Велешки"№ 17, заседателна зала.
•     Цена на тръжните документи - 1100 (хиляда и сто) лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов".
Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов'" ул. "Авксентий Велешки"№ 17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 30.05.2017 г. включително.
Приемането на тръжна документация - всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. до 30.05.2017г включително, в касата на РНБ „Иван Вазов', ул. "Авксентий Велешки"№17, а на 30.05.2017г. до 15 часа.
За справки и допълнителна информация - тел. 032 654 905.

 

        Ден на детето

      4.0По случай 1 юни в Детският отдел на РНБ "Иван Вазов", децата от 3-та група на ДГ "Люляк" гр. Пловдив представиха своята празнична програма.

Танци, песни, безброй изненади и лакомства имаше за всички участици и гости, а нашите приятели от ИК Жанет 45 подариха книжки. 

Денят беше и повод да поднесем своите благодарности към Лайънс клуб Филиполопис за обновеният ни дестки двор и чисто нова поливна система, за радост на малките читатели.  

             3.0        5.0     

         

      6.0        2.0

     

  

 През месеците май и юни Ви предлагаме безплатен достъп до:                                                                                                                                                        

18622334 10155366287814777 7951071832742828928 n*Електронни списания на „Emerald Group Publishing“ (до 17-ти юли)
*Ресурсите на Euromonitor International (до 20-ти юни)
*„Alexander Street Press“ с видео съдържание (до 31 юли)
*Сиела Норми 5.1 НЕТ

*Колекцията EJournals Premier е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управление с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота.Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters (ISI). Цели 72% от индексирани заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато, като осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическо значение.

*Ресурсите на Euromonitor International. Това е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Публикуваните изследвания са широко използвани и сред академичната общност, между които са студентите, преподавателите и библиотекарите от водещи колежи, университети, бизнес училища и академични изследователски центрове по целия свят.

*„Alexander Street Press“ с видео съдържание от колекциите:
• Academic Video Online (AVON);
• Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management Online; International Business Online; Business eBooks Online);
• Border and Migration Studies Online;
• Psychological Experiments Online;
• Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)
• Engineering Case Studies Online;
• Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).

*Сиела Норми 5.1 НЕТ съдържа актовете на българското законодателство с пълните текстове на:
-Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете.
-Законопроекти и стенограми на Народното събрание.
-Актове на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите, КЗК, актове на други ведомства.
-Практика на Конституционния съд.
-Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европейския съд по правата на човека.
Не пропускайте!

Нова литература, представена от издателствата

 IMG 3530Месец преди провеждането на фестивала на книгата „Пловдив  чете“ и в навечерието на 24 май - денят на славянската писменост и култура, на 18 май в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив беше организирана работна среща с библиотекарите от обществени и училищни библиотеки на Пловдивска област. Ръководители и експерти на най-големите издателства като Надя Фурнаджиева от „Летера“, Ивелина Балтова и Ивелина Дервишева, редактори от „Хермес“, Красимира Брайкова, регионален представител на „Просвета“, Гергана Георгиева от  „Жанет 45“ представиха най-новите заглавия, излезли на книжния пазар и насочиха вниманието на библиотекарите към тематични поредици и заглавия на наградени автори, които трябва да присъстват в библиотеките.
IMG 3565

Гост на срещата беше Ромина Беневенти от Италия, илюстратор на книгите на Петя Кокудева „Лулу“, малка книжка със стихчета за деца (издадена от пловдивското издателство „Жанет 45“ през 2012 г.), „Малки същества“ (2014 г.) и последната книга „Питанки“ (2016г.).
РоминаБеневенти беше представена пред аудиторията чрез интервю с Гергана Георгиева,експерт от „Жанет 45“. Тя разказа за творческия процес по създаването на една илюстрация и за дейността на обществената библиотека в родния й град Прато, която се намира в сграда, трансформирана от текстилна фабрика в модерна библиотека, отворена изцяло към потребителите на обществеността и студентите.

 

Библионощ в навечерието на 11 май

IMG 20170510 201600Европейската нощ на литературата бе отбелязана в Пловдивската народна библиотека в навечерието на 11 май. Библионощта бе изпълнена с много артистични прояви – филм посветен на Пловдив и Библиотеката; мини спектакъл „Ей, ти който и да си ти” от Уилям Сароян; актрисата Мария Генчева прочете текстове на португалския автор Гонсало М. Товареш и финландската писателка Селя Ахава, а ученици от Национално музикално училище по танци и музика „Добрин Петков” с ръководител Милена Вълчева, изпълниха музикални пиеси на класическа китара. Вечерта бе посветена на професионалния празник на библиотекаря - 11 май, който е и църковен празник на нашите първоучители Светите братя Кирил и Методий.

IMAG0092

 

Хепънинг под надслов „Природата и книгите ни дават криле- всичко е в нашите ръце”

007 20170421 NBIV Ekohepaning DSC 1711Хепънингът „Природата и книгите ни дават криле“ се организира за трети път от Народна библиотека „Иван Вазов“ по повод Международния ден на Земята, отбелязван ежегодно в много държави по света и в чест на Световния ден на книгата и авторското право - 23 април. Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019.
В събитието участваха много ученици, младежи, доброволци от Националния алианс за работа с доброволци (НАРД), Лайънс клуб-Филипополис, Сдружение „Писалка и перо“ - над 120 души. Партньори на събитието са още EVN, Българско дружество за защита на птиците, издателства „Жанет 45“, „Хермес“, „Захарий Стоянов“, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", фирма „Ден и Нощ“ ООД.
Хепънингът се проведе на 21 април (петък). За участие бяха поканени учители и ученици от  началните класове на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ с които имаме изградени добри контакти.
001 20170421 NBIV Ekohepaning DSC 1705Събитието стартира от 10.30 ч. в конферентната зала с викторина и награди за участниците.  Ваня Ризова от  EVN демонстрира пред децата пътя на тока и им даде съвети как може да се построи най-разумната къща на бъдещето, в която да ползваме енергийните източници най-ефективно.
От 13.00 ч. в конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ Пловдив се откриха творческите работилници с демонстрационни експерименти с участието на учениците на тема „Звук и светлина“ от доц. д-р Тодорка Димитрова и Георги Иванов, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", катедра "Експериментална физика" и с  изложба на книги на екотематика.

003 20170421 NBIV Ekohepaning DSC 1725 На всяко дете Васка Тонова, завеждащ Детския отдел на Библиотеката, раздаде „Екопаспорт” (изработен от издателство „Жанет 45“), за да минава през всички работилници и да получи печат за следните творчески дейности:
1.    „ Цветни парцалени кукли“ ;
2.    „Птици и къщички за птици“- на Българското дружество за защита на птиците;
3.    „ Разумна къща“ на EVN с игра „Въпросите на Иви и Енчо“ и “Пътят на тока“ ;

След участие на всеки пункт, последната спирка е „Митницата” на която най-активните участници, преминали през всички творчески работилници бяха наградени с книги и лакомства.

 

Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

IMG 2547ББИА и Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив организираха „Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия”, което се проведе от 27 до 30 март 2017 г. в регионалната библиотека с лектори Дончо Донев и Минчо Николов. В него се включиха 15 библиотекари от различни видове библиотеки от Пловдивска област. IMG 2550В рамките на обучението консултантите по библиотерапия формираха и развиха конкретни умения: извършване на личностна диагностика, провеждане на диагностично интервю, проявяване на емпатия, прилагане на конкретни библиотерапевтични техники. Възможността, чрез техниките на библиотерапията да се въздейства върху читателската култура и определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза. В приятна работна среда библиотекари и психолози работиха съвместно, за създаването на няколко библиорецептурника – списъци от произведения. Всеки участник получи по един екземпляр от Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари), който е издание на Фондация "Глобални библиотеки - България".

 

       Посещение на колеги библиотекари от Литва и Латвия

18403821 10155325769404777 7571870788389044959 o

В края на м. април библиотекари от обществената библиотека „Адомас Микевициус”, Вилнюс, Литва,научната библиотека на град Йелгава, Латвия и Нацианалната библиотека на Латвия, посетиха Пловдивската народна библиотека. 

Колегите бяха приети радушно и разгледаха Изкуствотеката, Дигиталния център и AmericanSpace Plovdiv.

 

 НОВО в Библиотеката

pulvisinaОт началото на м. март в Хранилището на НБИВ работи нова компактна машина за почистване на книги PULVISINA, която:
• отстранява прах и микроорганизми от книги и документи с помощта на специални антистатични естествени четки и чрез стъкловиден екологичен филтър;
• разполага с отделен изнасящ се вакуумен механизъм с прахоулавящ микро филтър и поглъщаща шума система;
• е съгласувана с европейските стандарти и директиви за опазване на културни ценности.

  

Работна среща с библиотекарите от читалищни библиотеки град Пловдив

IMG 2527Акцент на работната среща с библиотекарите от читалищни библиотеки град Пловдив  беше обсъждане на Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд от 2014 г.. Наредбата регламентира редица основни библиотечни дейности, сред които придобиване, прочистване и отчисляване на библиотечните документи и инвентаризация на библиотечния фонд. На срещата бяха дискутирани проблеми около сроковете и начините за извършване на инвентаризация, както и проблеми около вторичния подбор на библиотечните документи. Присъстваха 15 библиотекари, сред които методистът на РБ „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик.

 

Среща с Нидал Алгафари


IMG 2437На 20 февруари 2017 г. /понеделник/ от 17.30 ч. в Конферентната зала, съвместно със Сдружение “Писалка и перо“, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив представи книгите на НидалАлгафари „Боже, защо Господ лъже?“ и „Аллах, милост нямаш ли?“. Това са романи, в които авторът си поставя нелеката задача да ни напомни за места и личности, които разказват за силата на българския дух. Авторът е убеден, че имената и събитията от българската история, обичаите на българите заслужават много повече от няколко реда в учебниците.

IMG 2439Деликатната тема за религиите присъства не с идеята за утвърждаване на една или друга религия, а по-скоро да подбужда размисъл за налагането на догмите. „Боже, защо Господ лъже?“, е първият роман на НидалАлгафари, който той дефинира като „любовен“. Вторият роман се нарича "Аллах,милост нямаш ли".Присъстващите на срещата подеха дискусия с автора катотой отговори на всички въпроси, свързани с теологични разминавания.

 

 

Форум за социална промяна

forum1Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив организира на 8 февруари (сряда) 2017 година Форум за социална промяна на тема: „В обувките на другия. Толерантност и предразсъдъци” с водещи: психолога Милена Рангелова и координатор на проекта Екатерина Полякова, главен библиотекар. Форумът, част от обединен проект „В обувките на другия“, финансиран от Програма „Глобални библиотеки-България“в рамките на конкурс „Библиотеката-активен участник в обществения живот“, сесия 2, се проведе в две части: интерактивна и дискусионна част с представители от различни организации, Общинска администрация Пловдив, Клуб за пълноценен живот, Съюз на инвалидите, хора в неравностойно положение.

forum2Целта на Форума:  засилване  на чувствителността на участниците по отношение на приемане, толерантност и намаляване на предразсъдъците към хората в неравностойно положение беше изпълнена, споделиха се много идеи за бъдещи инициативи на Библиотеката, с които работата по проекта да продължи.

 

Читател на годината за 2016 г.


chitatel2016На 21 януари 2017 г., на  тържествена церемония в Столична библиотека бяха връчени отличията на победителите в националната кампания „Читател на годината 2016“, която организираха за втора поредна година зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел и Столична библиотека с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация . Основният стремеж на кампанията бе,  да насърчи четенето сред всички възрасти, което допринася за трупането на знания и умения и споделянето на ценности. В инициативата се включиха регионалните библиотеки в страната, всяка от които излъчи своя читател, заел най-голям брой книги през 2016 г. Наградата за всички, отличени с приза, е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от Мария Габриел.  
Преди връчването на отличията, евродепутатът Мария Габриел благодари специално на директорите и читателите на регионалните библиотеки за приноса им към разпространението на знания, подпомагането на културното разнообразие и развиването на съзнание за идентичност.
Присъстваха множество официални гости, писатели, библиотекари и читатели.
Носители на приза „Читател на годината 2016”г., станаха читатели от различни професии, учащи, артисти, музиканти, обикновени четящи хора. Представител на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив е Станка Дичева, дългогодишен активен читател, умело съчетаващ свиренето на цигулка с четенето на книги.

 

abonament2017
 
Абонамент за 2017 година в Народната библиотека
 
През настоящата година Народната библиотека ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

 

80 години от смъртта на Борис Дякович (1868–1937)

BDiakovichНавършват се 80 години от смъртта на Борис Дякович (1868–1937), историк, археолог, библиотечен и музеен специалист, библиотековед, един от най-заслужилите директори на Пловдивската народна библиотека, ръководил дейността й повече от 30 години (1901–1932).
Дякович произхожда от семейство на бесарабски българи. Завършва румъно-българско трикласно училище в родния си Болград и класическа гимназия в Пловдив (1890). Следва право в Одеса (1891–1893) и Прага (1894), история и археология в Париж (1895–1898). В София е назначен за уредник в етнографския отдел на Народния музей (1898) и заместник-директор на Народната библиотека (1899). От 1 април 1901 до февруари 1932 година е директор на Пловдивската Народна библиотека, към която създава и Археологически музей (1910). Основател (1923) и първи почетен член (1937) е на археологическото дружество в Пловдив, действителен член на Българския Археологически институт от основаването му (1920) до смъртта си.
Дякович е автор на раздела за библиотеки и музеи в Закона за народното просвещение (1909). Изработва нов, модерен Правилник на Народната библиотека в Пловдив (1920) и започва издаването на нейния Годишник (1904), първо по рода си научно издание в България. Като археолог работи в областта на тракийската и гръко-римската древност.
Под ръководството на Борис Дякович Пловдивската народна библиотека се утвърждава като първостепенен културен институт. Приел Библиотеката през 1901 г. с фонд от 24,333 тома, той я оставя през 1932 г. с над 90,000 тома.


Безплатен достъп до електронни бази данни на EBSCO Publishing

AcademicSearchCompleteИ през цялата 2017-та година Ви предлагаме безплатен достъп до базата данни "Academic Search Complete" на EBSCO Publishing - мултидисциплинарна база, съдържаща повече от 8 500 пълнотекстови списания с висока научна стойност от почти всяка област на академичното знание. Очакваме Ви!

 

logo globalni

Пловдивската библиотека с нов проект

През м. декември на 2016 г. Пловдивската народна библиотека стартира проект „В обувките на другия” по Програма „Библиотеката активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки” за 2016 г.
Основната цел на проекта е хората в неравностойно положение да почувстват библиотеките като свои приятели, да бъдат посрещани с разбиране към техните потребности и да се засили доверието им към библиотеките като място за активен обществен живот. Да се постигне по-голям ефект в социалните дейности на библиотеките сред хората с различни потребности, да се развият местните общности по посока на толерантност към различните, хората в неравностойно положение да развиват потенциала си и да демонстрират творческите си заложби чрез библиотеките.
Първата реализирана дейност по проекта беше обучение на 13 и 14 декември 2016 за библиотекари от психолога Иван Ралев на тема „Умения за работа с различните”. Като резултат на обучението бяха изградени умения у библиотекарите за комуникация и разрешаване на трудни ситуации в общуването с потребителите. Библиографското изследване по темата за толерантността и предразсъдъците предшества организирането на три изложби с литература по темата за толерантността в Народната библиотека „Иван Вазов“ и партньорските библиотеки.
През месец февруари (8.02 – в Народна библиотека „Иван Вазов“, 15.02. в НЧ „Алеко Константинов –1954 г.“ и 22.02. в НЧ „Светлина – 1929 г.“ с. Труд) предстои провеждането на три Форума за социална промяна и провеждане на три арт работилници, в които хората в неравностойно положение ще рисуват, бродират или изработват красиви предмети заедно с библиотекарите и другите потребители: ученици, студенти, възрастни, представители на НПО от трите библиотеки.
Форумите за социална промяна ще включват провеждане на ролеви игри и дебати в дискусионна и интерактивна част с представители от целевите групи, неправителствени организации, публични и държавни институции. Като резултат от тези форуми очакваме развиване на местните общности по посока на засилване на толерантността и укрепване на партньорствата.
Проектът ще продължи с организиране на две безплатни обучения за компютърна грамотност в Обучителния център на НБИВ за хора с увреждания. Те ще бъдат обучени как да ползват безплатен достъп до информация и до електронни ресурси в интернет среда. Това ще направи комуникацията им по-пълноценна, а Библиотеката ще намери в тяхно лице нови приятели.

 

ТОП 20 за 2016-та година

top 20Класация ТОП 20 на заглавия от български автори, заемани за периода януари - декември 2016 година.
Класикът на българската литература Иван Вазов e заеман 414 пъти през годината.
Следван от :
2. Георги Господинов     
3. Людмила Филипова
4. Стефан Цанев
5. Йордан Йовков
6. Елин Пелин
7. Димитър Димов
8. Иво Сиромахов
9. Алеко Константинов
10. Емилиян Станев
11. Калин Терзийски
12. Алек Попов
13. Димитър Талев
14. Токораз Исто
15. Деян Енев
16. Блага Димитрова
17. Георги Данаилов
18. Теодора Димова
19. Донка Петрунова
20. Евгени Тодоров

FaLang translation system by Faboba