НОВИНИ


Open Science Infrastructures for Big Cultural Data : International Advanced Masterclass

Open Science Infrastructures for Big Cultural DataНа 13, 14 и 15 декември в Пловдив в хотел „Тримонциум“ се проведе Майсторски клас на тема „Инфраструктури за отворена наука и обмен на данни в сферата на културата“, организиран от проф. Милена Добрева, UCL QATAR – Катарски университет, в сътрудничество с DARIAH-ERIC – Европейски консорциум за дигитална научноизследователска инфраструктура за изкуство и хуманитарни науки, Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и медиен партньор Издателска къща „АЗ.БУКИ“. Майсторският клас събра експерти в областта на отворените дигитални хуманитарни науки, учени от Катар, България, Канада, Гърция, Холандия, Великобритания, специалисти от The British Library, учени от БАН, Софийски университет, Технически университет, водещи технологични компании, музеи, неправителствени организации и др. Като партньор и домакин, Народната библиотека в Пловдив посрещна гостите в Дигиталния си център, където беше демонстриран опита на институцията в областта на дигитализацията на културно наследство. Бяха показани и ценни обекти от специалните колекции, притежание на Повдивската народна библиотека. Част от съпътстващата събитието културна програма бяха посещение в Старосел и Долината на тракийските царе, обиколка на знакови места в Старинен Пловдив, официална вечеря в р-т „Пълдин“ и т.н.

 

Реставрация на маслени картини от фонда на НБИВ

NBIV EPironkov 2018През изминаващата 2018 г. беше извършена реставрация на три картини, част от колекцията оригинални произведения на изкуството, притежание на Пловдивската народна библиотека. Весела Делинска, реставратор в Лаборатория за консервация и реставрация при НБИВ, работи върху картините „Модели“ „Нега“ и „Двама“ на Енчо Пиронков.  Спектърът на реставрационните намеси включваше: Протекционно облепване с японска хартия и укрепване на живописния слой; Отстраняване на повърхностните замърсявания откъм гърба и лицето; Антисептична обработка; Зашиване на пробивите от пирони с ленен мъх и поставяне на вставки на необходимите места; Поставяне на ивица в зоната на долен подгъв на картините; Изпъване на платната върху нова скосена клинова подрамка; Нанасяне на ретуш лак; Нанасяне на реставрационни китове; Цветова интеграция; Монтиране на картините в нова рамка (при нужда).
Реставрационната програма за маслените платна от фонда на НБИВ, започнала през 2015 г., ще продължи и през следващата година.

 

Проект „Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“

Dcl9O3OWAAEOI3LНа 8 и 9 ноември т.г. в Института за информационни и комуникационни технологии при БАН се състоя първата среща на членовете на консорциума по проекта „Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“, 2018–2023. Координатори на проекта са Института за информационни и комуникационни технологии, БАН и Министерство на образованието и науката. В състава на консорциума влизат и структурните звена от БАН: Институт за математика и информатика, Институт за Балканистика с Център по тракология, Институт за Етнология и фолклористика с Етнографски музей, Кирило-Методиевски научен център; университетските центрове СУ, НБУ, ШУ, ЮЗУ, БСУ; Сдружение Булгариана, фирмите Сирма медия и Онтотекст; Исторически музей – София и НБИВ. Пътната карта за изследователски инфраструктури е еднa от най-успешните европейски инициативи за привличането на европейски и международни научни организации в процесите на изпълнение на научни изследвания. Доказателство за това е и включването на научноизследователски инфраструктури в дневния ред на редица стратегически документи за наука и развитие, напр. стратегията Европа 2020. Основната цел на проекта е да се създаде национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото наследство. КЛаДА-БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за посочените области. Инфраструктурата ще поддържа решаването на различни задачи, насочени към специализирана и към широка аудитория.

 

Безплатни читателски карти!

На 1 ноември 2018 г., по повод Деня на народните будители, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив обявява акция за безплатно записване на читатели. Всеки желаещ да стане абонат на библиотеката може да осъществи намеренията си. Достатъчно е да носи със себе си лична карта и снимка /формат за документи/. Освен издаването на нови карти, на 1 ноември библиотеката ще подновява и карти на потребители, изтекли към 31 октомври 2018 г. Очакваме Ви!

 

Ползвайте през м. ноември и декември безплатен достъп до:

43652052 10156852754154777 3830158431919013888 n**електронни книги от Bloomsbery
Обхващат 6000 заглавия, разпределени в 125 отделни колекции. Включени са заглавия на водещи научни издателства като Bloomsbury Academic, Continuum, Hart, T&T Clark, Bristol Classical Press и много други. Изданията са в различни научни области, като класически изследвания и археология, образование, лингвистика, литературознание, философия, религиознание, изследвания на Библията и теология, антропология, филмово изкуство и медиязнание, политически науки и международни отношения, история и право.

**електронни книги и списания от DeGruyter

Пълнотекстов достъп до колекция от 900 научни списания в областта на хуманитарните, социалните, обществените, природните, приложните, естествените и техническите науки. По-голямата част от заглавията са на английски език (306), но присъстват заглавия и на други езици. Електронни книги предлагани от DeGruyter са във всички области на знанието. Партньори в развитието на колекцията са Harvard University Press, Princeton University Press, University of Pennsylvania Press, Columbia University Press, University of Toronto Press, DETAIL.

43323026 10156852754259777 1628845009610473472 o**базата данни CEIC Global Database
Глобалната база данни е един от основните източници на икономическа информация за развиващите се пазари по света от 1992 г. насам. Съдържа повече от 3,5 милиона динамични редове с данни, обхващащи 195+ икономики, като предлага:
•информация на ниво държава, за 18 макроикономически сектора, като инфлация, износ, туризъм и др.;
•подробни методологически препратки на ниво индикатор, набори от данни по сектори и държави;
•функция за бърза справка за ключови индикатори за дадена страна, като БВП, БНП, ПЧИ и CPI
Данните в базата позволяват на потребителите, анализатори, икономисти и изследователи, да наблюдават непрекъснато променящата се динамика на световните икономики в ненадмината дълбочина.

 

 Пловдивската народна библиотека гостува с изложба от книги в Скопие

Macedonia prezentacia 26.10.18На 26 октомври 2018 г. в Скопие, Република Македония, беше открита изложба от книги „Художествената литература – път към културен диалог и сътрудничество“ от заместник-директора на Националната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопие Йовица Тасевски и Стефка Илиева, главен библиотекар от Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив. Изложбата включва произведения на съвременни македонски и български  писатели и се провежда в рамките на проекта „Литературен ренесанс в Пловдив“, част от Програмата „Пловдив – Културна столица на Европа 2019 г.“. Организатори са НБ „Иван Вазов“ – Пловдив и Сдружение „Писалка и перо“ с партньорството на Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопие.
Izlozhba SkopijeИзложбата е резултат на задълбочени библиографски изследвания на творчеството на македонски и български автори, част от книжовното богатство на двете библиотеки. В непринуден разговор с колегите от Македония бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със съвременните библиотечно-информационни дейности на двете книжовни институции. Екатерина Полякова, главен библиотекар от Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив демонстрира пред македонските колеги достъп до Дигаталната библииотека и електронната услуга „Моята библиотека“, а Стефка Илиева представи дейностите и проектите на Библиотеката.

 

 

 

 

Десети курс от ЦПОБ в Пловдив

Plovdiv 2018 CPOBОт 24 до 25 октомври 2018 г. се проведе курсът Електронни информационни ресурси с местно съдържание с лектор доц.д-р Цветанка Панчева от Софийския университет Св. Климент Охридски. В него се включиха 7 библиотекари  4 от народната библиотека и по един от НЧ „Просвета – 1862” – Перущица, НЧ Светлина 1929  с. Труд и Технически университет, филиал Пловдив. По време на курса обучаемите се запознаха със съвременните аспекти на краеведската информационна дейност, с видовете електронни ресурси с местно съдържание и техните специфични особености (БД, електронен каталог, мултимедия, електронно издание, дигитален носител и др.), със спецификата в търсенето на информация с местно съдържание при различните софтуерни продукти.

 

Кампания за избор на 10-те най-четени български книги от учениците в град Пловдив

konkurs 2Инициативата е в съответствие с „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 – 2020 година“ на МОН и партньорското взаимодействие между Община Пловдив, отдел „Образование“, Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и Регионално управление на образованието – Пловдив и по повод 1 ноември – Ден на народните будители.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Община Пловдив, отдел „Образование“
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив
Регионално управление на образованието – Пловдив

ПАРТНЬОРИ:
СНЦ „Писалка и перо“
Училищата и училищните библиотеки от Община Пловдив
Читалищата от Община Пловдив
Издателство „Коала прес“ ООД – Пловдив

Гласуването ще продължи от 20.09.2018 г. до 25.10.2018 г., право на глас имат всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на Община Пловдив (общински, държавни и частни). Учениците ще могат да гласуват многократно, но за различни български книги в импровизирани урни в:

- Детски отдел на НБ „Иван Вазов“ Пловдив

- училища 

- училищни библиотеки
- читалищни библиотеки
- или по електронен път  електронна форма на адрес „Насърчаване на ученическото четене“ – фейсбук страницата на инициативата
При гласуване с бюлетина или в електронна форма, изписването става на кирилица, имената се пишат с начална главна буква, както и заглавието на книгата, за която се гласува, но без кавички.
Класирането на десетте най-четени български книги ще се определи в три възрастови категории:I – IV клас;V – VII клас; VIII – XII клас.
Всеки гласувал трябва да запише в бюлетината, която пуска:заглавие на книгата, автор на книгата, трите си имена, пълно име на училището си и класа, аргументация на избора си – защо точно това е любимата книга.
В периода на гласуването ще се провеждат съпътстващи инициативи, информация за които ще бъде публикувана във фейсбук страницата на кампанията – срещи с автори, представяния на любими книги, дискусии за книги и автори.
Най-интересните отзиви за книги ще бъдат наградени!

Контактната информация е необходима, за да може всеки гласувал да участва в томбола с награди при тържественото обявяване на 10-те най-четени български книги през месец ноември по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

 

190 години от рождението на Йоаким Груев, първоосновател на Пловдивската народна библиотека

190 JGruevНаучна конференция под надслов „Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение“, посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев, първоосновател на Пловдивската народна библиотека, се проведе на 12 и 13 септември в Копривщица в Старото възрожденско училище „Св. св. Кирил и Методий“. Организатори са Дирекция на музеите – Копривщица, Община Копривщица, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и УниБИТ – София. Тематичният обхват на конференцията даде възможност за участие на широк кръг изследователи от различни области на знанието: историци, филолози, музейни специалисти, краеведи и др., които споделиха резултатите от своята научна дейност. Във фокуса на конференцията бяха изследванията, посветени на важния принос на видния възрожденски просветител, общественик и книжовник Йоаким Груев и неговото родно място в просветната история, културния и обществения живот на България. Петко Георгиев, гл. библиотекар отдел „Специални сбирки“, представи на публиката доклад на тема „Документалното наследство на фамилия Груеви в Пловдивската народна библиотека“. В галерия "Палавееви къщи" беше открита документална изложба. На мястото, на което се е намирала къщата на Йоаким Груев, дарена от семейство Груеви на Копривщица, беше поставен възпоменателен знак. Пред него и на гроба на копривщенеца Лука Касъров, поддиректор на Пловдивската народна библиотека (1902-1915), бяха поднесени цветя.

 

Изложба „150 години от рождението на акад. Анастас Иширков“

Izlozhba IshirkovИнициатор на събитието е доц. Пело Михайлов, АУ Пловдив, член на Българското географско дружество. „Документалната изложба в Пловдив е част от честванията, посветени на знаковите годишнини за българската география, които се отбелязват през 2018 г. През ноември месец с голяма международна научна конференция ще се отбележи и вековния юбилей на Българското географско дружество“, припомни по време на откриването на изложбата доц. Стоян Недков, председател на Българското географско дружество. Представени се снимки, лична кореспонденция, картички, лекции, стихотворения, карикатури, статии, записки и други документи на акад. Анастас Иширков. Специално за случая е извадена от депата на библиотеката и първата българска карта, изработена от Александър Хаджирусет (1810-1861). Литографираната карта, показваща историческите български земи в Мизия, Тракия и Македония е изработена през 1843 г. в Страсбург и е сред най-ценните експонати на Народната библиотека в Пловдив. Посетителите на изложбата могат да я видят само за няколко часа в оригинал, но картографската ценност е дигитализирана и може да се ползва свободно в Дигиталната библиотека. Изложбата вече е показвана в Софийския университет и БАН. В Пловдив може да се види до 27 септември, а след това ще пътува и за други градове в страната. Последната й спирка ще бъде в село Професор Иширково, което носи името на основоположника на географската наука в България.

 

ОБЯВА

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 254/ 01.08.2018 г. на Директора на Регионална Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, НБИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „библиотекар” при следните условия:
I. Изисквания 
А. Образование:
1. Висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или по-високо в областта на библиотечно-информационните науки или 2. Висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” с придобита квалификация в областта на библиотечно-информационните науки.
Б. Професионален опит: не се изисква
В. Допълнителни умения и квалификации:
1. Добри комуникационни умения и способности за работа в екип;
2. Отлична компютърна компетентност. Уменията за работа с библиотечен софтуер е предимство;
3. Владеене на чужд език се счита за предимство.
II. Начин на провеждане на конкурсната процедура: събеседване.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Директора на Библиотеката за участие в конкурса (свободен текст с данни за контакт);
2. CV (Професионална автобиография);
3. Копие на документ за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен в областта на библиотечно-информационните науки или копие на документ за висше образование и допълнителни квалификации в областта на библиотечно-информационната дейност;
4. Копие на трудова книжка (служебна) книжка;
5. Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв);
6. Документ за компютърна компетентност.
ІV. Място и начин за подаване на документи: Необходимите документи се подават в „Човешки ресурси” (стая № 23, етаж 2) на Регионална Народна Библиотека Иван Вазов” – Пловдив до 24.08.2018 г., на адрес: ул. „Авксентий Велешки” № 17.

 

Обучения на библиотечни специалисти

IMG 5799В Пловдивската библиотека се проведоха две обучения на библиотечни специалисти по програмата за обучение на Фондация "Глобални библиотеки България". Обученията „Добавяне на електронно съдържание в УИКИПЕДИЯ” на 19 и 20 юни и "Медийна грамотност" - 4-6 юли, събраха в НБ "Иван Вазов“ – Пловдив библиотекари от града и пловдивска област. Обучителят, доц. д-р Вася Атанасова от БАН, запозна участниците с презентации на теми, свързани с публикуване на статии в Уикипедия, отразяване на информация в социални мрежи, писане на материали за блогове, проверяване на т. нар. „фалшиви новини“ и др. Проведени бяха практически занимания за усвояване на нови медийни практики, които библиотекарите да приложат в работата си. Участниците от библиотеките в Пловдив, Асеновград, Карлово, Калофер и др. получиха сертификати за успешното си завършване на обучителния курс, връчени от директора на Пловдивската библиотека г-н Димитър Минев.

 

28-ма национална научна конференция на ББИА

NBIV BBIA konferentsia 2018Българската библиотечно-информационна асоциация, Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и Фондация „Глобални библиотеки – България“ организираха на 7-ми и 8-ми юни в Пловдив XXVІІІ Национална конференция на тема „Българското книжовно наследство – част от европейското културното пространство“. Конференцията се провежда в Европейската година на културното наследство, чиито основни акценти са насочени към младите хора, които са призвани да работят и опазват това наследство за следващите поколения. Другите акценти са свързани с приноса за устойчивото икономическо и социално развитие, с намирането на интелигентни решения за опазване и управление на културното наследство. В рамките на двата дни 39 презентатори представиха разнообразна проблематика в пет сесии:** Дигитални библиотеки и дигитални ресурси. Виртуализация и електронни услуги, ** Закрила на културното наследство – стратегии, програми, проекти, стандарти. Разработване, развитие и интегриране на ресурси и продукти,** Институциите на паметта и опазване на културното наследство. Консервация и реставрация на културно наследство,** Популяризиране на културното наследство. Образователни и обучителни програми. Дигитални компетентности,** Издирване, идентифициране, документиране и моделиране на културно наследство. Краеведски аспекти. В работата на форума се включиха над 120 участника – библиотекари, информационни специалисти, експерти, доставчици на бази данни, издатели, реставратори и т.н. Събитието беше подкрепено от Elsevier, AYA, SMA, i2S, Райс, Softlink, Qulto, Анадар Принт, Academic Books.

 

Заслужено признание!

StefkaНа 21 май на официална церемония в националната галерия „Двореца“ министър Боил Банов връчи наградите на изтъкнати творци по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Сред отличените с Почетен знак „Златен век - Печат на цар Симеон Велики, сребърен“ е Стефка Илиева, гл. библиотекар и завеждащ отдел „Методичен“ в Пловдивската народна библиотека. Само преди седмица Стефка Илиева получи "Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките"  на Годишните библиотечни награди на ББИА за 2017 г., които бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 15 май 2018 г. в зала Средец на София Хотел Балкан.

Честитим високата награда на заслужилия ни колега!

 

НБИВ в Зографската електронна научно-изследователска библиотека 

SUНа 11 май 2018 г. в Библиотека „Филологии" при СУ бе представено четвъртото разширяване на Зографската електронна научно-изследователска библиотека.
За четирите години от своето съществуване “Зографската стая” се утвърди като уникална дигитална библиотека, включваща 642 ръкописи от X до XIX век. Към колекцията през 2018 г. се присъединяват нови дигитални копия на ръкописи от колекциите на:
• Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив;
• Градския исторически музей – Самоков;
• Регионалния исторически музей, отдел „Възраждане” – Варна;
• Народно читалище „Съгласие 1869” – Плевен

НБИВ добави към Зографската стая 38 дигитални копия на славянски ръкописи от своите притежания. Така общият брой на пловдивските ръкописи в научно-изследователската библиотека достига 95.

 

biblionosht

Библионощ 2018
На 9 май в рамките на европейската инициативата Нощ на литературата НБИВ организира Библионощ за гражданите и гостите на града. Елена Диварова чете съвременна европейска проза от Мирча Картареску и Доналд Райън. И още в програмата - рецитал-спектакъл "Куфарът на българските думи" в изпълнение на децата от театрално ателие "Чарли" и камерна музика в изпълнение на Никола Николов, виолончело.

 

Изложба на НБИВ във Финландия

Izlozhba XelzinkiВ периода 28 април – 28 май в Централната публична библиотека на Хелзинки ще бъде показана изложбата  „Калиграфско-художествени школи и писарски средища по българските земи : образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека“.
В европейската година на културното наследство изложбата гостува във финландската столица по повод 100 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Финландия. След Хелзинки, изложбата ще бъде показана в Тарту, Естония.

 

 

20 години Немска читалня и награждаване на победителите от конкурса за превод


30420543 10156401678769777 876476402622259543 oОтбелязването на 20 годишния юбилей на Немската читалня към Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив съвпадна със „Седмиците на немския език“, организирани от Гьоте институт и награждаването на победителите от конкурса за превод на съвременна немска художествена литература на български език. Официални гости на вечерта бяха Йорг Шенк, ръководител отдел „Наука и култура“ към посолството на ФРГ, Енцио Ветцел, директор на Гьоте-институт България, д-р Мариана Чолакова, почетен консул на ФРГ в Пловдив и Виктор Янков, зам.-директор на Международни връзки към ОФ „Пловдив 2019“.
30171238 10156401679174777 6992024256272371627 oНаграждаването на победителите от конкурса за превод на художествен текст от немски език беше дългоочакваното събитие от участниците. Конкурсът е по проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“, който е част от Програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.
30822022 10156401678919777 7384369711446248195 oВъв фоайето на НБ „Иван Вазов“ Директорът на Библиотеката Димитър Минев откри изложба “Съвременна немска художествена литература“, а слово за литературата и влиянието й върху отделната личност и обществото произнесе Рангел Трифонов, докторант по немска литература към Университета в Кьолн, Германия.

 

 

Екохепънинг в библиотеката

 U0A9500За четвърта поредна година в дните на отбелязване на празниците на книгите и Земята, Народната библиотека „Иван Вазов“ Пловдив беше огласена от детски смях и жизнерадостен глъч. Главният библиотекар и завеждащ на Детския отдел Васка Тонова откри празника с работилници за колажи на тема „Природа“ с деца от Монтесори център „Вълшебство“. В 11 ч. първата група третокласници от СУ „Патриарх Евтимий“ се включиха в работилниците : „Дървото на проблема“ с водещи Анета Портева и Тони Петкова, „Направи си книгоразделител“ с организатори Лила Власакова и Стефка Илиева; „Облечи си книга“ с книговезките Мария Юрукова и Славка Пенева.
 U0A9588От 13.30 ч. ученици от СУ „Патриарх Евтимий“, Социален дом „Мария Луиза“ гр. Пловдив и доброволци от НАРД и Лайънс клуб развиваха въображението си за направата на красиви книгоразделители и участваха в работа по групи, за да изведат решенията на проблема „Как да опазим околната среда“ с подтеми „замърсяване на въздуха“, „замърсяване на водата“, „замърсяване на почвата“.

 

Пролетна среща „Нова детска литература и иновативни подходи за насърчаване четенето на децата и юношите“

IMG 4566Насърчаването на четенето на децата започва от добре написаните книги за деца и зависи в голяма степен от активността на библиотеките. На тази тема беше посветена пролетната работна среща на библиотекарите от Пловдивска област, която се проведе на 20 март 2018 г. Присъстваха около сто души от Пловдивски регион, представители на обществени и училищни библиотеки. Гости - лектори на работната среща бяха: Вал Стоева, главен редактор на сайта Detskiknigi.com и председател на фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“, Гергана Георгиева, експерт „Реклама“, издателска къща „Жанет 45“, Румяна Койчева, консултант към Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ), Мариана Николова - обучител по проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ) и разказвачът на детски приказки Павлина Николова.
Вал Стоева вдъхновено разказа за инициативите „Читателска щафета“ и Наградата „Бисерче вълшебно“. Нейната презентация беше подкрепена от добрите библиотечни практики в тази посока на Светла Божилова, библиотекар от читалищната библиотека -с. Труд.
IMG 4574Гергана Георгиева, експерт от издателска къща „Жанет 45“ сподели впечатления от срещите на учениците и децата с автори на детски книги, организирани в рамките на фестивала „Младият Пловдив чете“.
Нови идеи за библиотечни проекти и инициативи в полза на детското четене на скандинавските страни бяха поднесени от Румяна Койчева, а Таня Пилева, методист засегна в презентацията си моделите на поведение на децата и учениците, продиктувани от  възрастовите им особености и характеристиките на поколения като X,  Y,  Z   и алфа.
За статистика на четенето  на нова детска литература в Народна библиотека „Иван Вазов“ и в читалищните библиотека на град Пловдив говориха пред аудиторията Васка Тонова и Стефка Илиева, главни библиотекари.

 

Достъп до бази данни

proquestДо 11 април Ви предлагаме достъп до три колекции на ProQuest:
*ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в:
**ABI/INFORM Dateline – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари.
**ABI/INFORM Global – пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други.
**ABI/INFORM Trade and Industry – информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции.
*Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.
*Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.
Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.
Не пропускайте!

 

 ИЗЛОЖБА 20 години Немска читалня

      nemska20Вече цели 20 години Немската читалня в Пловдив е любимо място за почитателите на немската литература и култура. През всичките тези години партньорството на РНБ „Иван Вазов”, Пловдив с Гьоте институт България допринесе изключително много за обогатяване и утвърждаване на немската култура в град Пловдив.

КОГА: 15.03. - 30.03.2018 г.
КЪДЕ: Централно фоайе на РНБ „Иван Вазов“
Заповядайте!
На голямото пано от 100 снимки може да откриете себе си!


 

ИЗЛОЖБА 8- МИ МАРТ

Образът на жената в изкуството, през погледа на художниците от древността до днес.
Жената видяна като майка, любима, модел или муза.
В изложбата са включени репродукции, албуми от Матис, Дали, Пикасо, Климт, Гоген, Рубенс и др. както и книги предоставени от фонда на Изкуствотека.

  28721815 2125133407513104 2065783446 n  28722094 2125133117513133 1908494296 n  28832652 2125135574179554 1719042936 n  

НБИВ чества Борис Дякович

Boris DiakovichНа 28 февруари 2018 г. се навършиха 150 години от рождението на Борис Дякович (1868–1937), историк, археолог, библиотечен и музеен специалист, библиотековед, един от най-заслужилите директори на Пловдивската народна библиотека, ръководил дейността й повече от 30 години (1901–1932). Юбилейната годишнина беше отбелязана в празничния ден във фоайе Изкуствотека с музикално антре в изпълнение на Ирен Капеловска, пиано и Гергана Петрова, флейта. Беше представено подготвеното фототипно издание „Исторически прегледъ на Народната библиотека и на Музея въ Пловдивъ до Съединението“, 1906 г. от Борис Дякович и открита документална изложба с материали и документи от фондовете на Пловдивската народна библиотека и Регионален държавен архив - Пловдив. Тя разкрива житейския и професионален път на Борис Дякович като изтъкнат библиотековед, археолог и общественик.
В чест на юбилейната годишнина читалната зала на отдел „Специални сбирки“ прие името на своя създател. Директорът на библиотеката, Димитър Минев, поднесе цветя пред барелефа на Борис Дякович.

 

IN MEMORIAM

Почина
ПРОФ. Д-Р РАДКА КОЛЕВА (1943–2018), директор на Пловдивската народна библиотека (1988–2012)

NBIV Radka Koleva

Радка Колева свързва целия си професионален и творчески път с дейността на Народната библиотека в Пловдив. Родена е на 26 септември 1943 г. в с. Чехларе, Пловдивска област. Завършва висшето си образование в Институт по културата в Ленинград, Русия (днес Санкт-Петербургски държавен университет по култура и изкуство).
Професионалният й път започва в отдел „Обслужване“ (1967–1970), по-късно работи в Справочно-библиографски и информационен отдел. От 1972 г. го оглавява и така започва дългогодишната й управленска дейност. Защитава докторска дисертация през 1985 г., пише голям брой научни публикации, свързани с различните форми на библиографското и информационно обслужване и обобщава опита на Народната библиотека в Пловдив като новатор в тази сфера. През 1976 г. е изпратена на тримесечна специализация в Националната библиотека на Франция. По-късно изучава опита на водещи библиотеки в Чехия и Германия, Полша и Унгария, Великобритания и Италия и след завръщането си прилага най-доброто в практиката на Народна библиотека „Иван Вазов“.
От 1978 г. е заместник-директор, а от 1988 г. е директор на библиотеката. На тази позиция е не само добър управленец, но и изследовател на историята на културната институция, като нейните научни търсения са в посока на библиотекознанието и разкриването на непубликуваното й книжовно-документално наследство. Радка Колева утвърждава Народната библиотека „Иван Вазов“ като водеща културна институция, отворена за всички граждани. През 1989 г. получава научното звание „старши научен сътрудник“ II степен. Като преподавател във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии тя подпомага израстването на много библиотечни специалисти и бъдещи преподаватели. През 2008 г. е удостоена със званието „почетен професор“ на УниБИТ.
Повече от 30 години тя е активен участник в работата на Научната секция по библиографознание при Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“, член е на нейния Научен съвет и на Съвета на директорите на големите научни библиотеки. Неизменно утвърждава важността и близостта на двата културни института в исторически план и в съвременността. Радка Колева е носител на много престижни награди и отличия – орден „Св.св. Кирил и Методий“ I степен (1985), Юбилеен възпоминателен знак „110 години от Съединението на България (1995) – отличие на община Пловдив, почетното звание „Следовник на народните будители“ (2002). През 2003 г. получава Почетния знак на град Пловдив, а през 2009 г. е удостоена със званието Почетен гражданин на град Пловдив.

Проф. Радка Колева ще бъде помнена като уважаван специалист, активен общественик и обичан колега.
Поклон пред светлата ú памет!
Поклонението пред тленните останки ще се състои на 25 февруари, неделя, от 11:00 до 13:00 часа в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

 
Пътуващите изложби на НБ "Иван Вазов"
 
"Пътуващите изложби на НБ "Иван Вазов" - Пловдив и тази година потеглиха из страната.
Изложбата "Лъвът - българският национален символ през епохата на Възраждането" в РБ "Проф. Беню Цонев" - Ловеч.
IMG 0205 IMG 0213 1
 

                

 Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“
 
Logo Digital Skills for Bulgarian SMEs bgПрез месец ноември 2017 г. стартира Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество с Народна библиотека "Иван Вазов"  Пловдив и регионалните библиотеки в областите Смолян и Стара Загора и представлява една нова за България концепция, с потенциал да се превърне в изключително важна социална иновация.
 
7А именно, как обществените библиотеки могат да се превърнат в достъпен център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от собствениците и заетите в малките и средни предприятия в България. Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври 2018 г.
Проектът се основава на идеята за реализиране на междусекторно партньорство между библиотеките, бизнеса, неправителствени и други заинтересовани организации в страната. Ще се разработят учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, съобразени с нуждите на МСП: дигитален (цифров) маркетинг; услуги в облак за МСП; защита и поверителност на данните и безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
 
Visit Latvia Snimki 4Иновативната образователна програма ще се основава на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:
• смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
• съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
• свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, обхващаща над 980 обществени библиотеки в цялата страна и сред членовете на Съюз Произведено в България, който обединява над 492 индивидуални членове (МСП) и 14 колективни членове – браншови организации, които отделно имат още 1000  членове.
 
 
 
abonament2018Абонамент за 2018 година в Народната библиотека
 
През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.
 
 

Бележити дати през 2018 г. 

PKaravelovПрез настоящата година Пловдивската народна библиотека отбелязва бележити дати от рождението на личности, неразривно свързани с историята на културната институция:
*23 февруари 195 г. от рождението на Найден Геров Хаджиберович (1823–1900), писател, езиковед, фолклорист, общественик, организирал първоначалното фондонабиране на книжовните колекции на Библиотеката.
*28 февруари 150 г. от рождението на Борис Иванов Дякович (1868–1937), историк, археолог, библиотечен и музеен специалист, библиотековед, един от най-заслужилите директори на Пловдивската народна библиотека, ръководил дейността ѝ повече от 30 години (1901–1932).
*24 март 175 г. от рождението на Петко Каравелов (1843–1903), български политик, кмет на Пловдив (1883–1884), три пъти министър-председател на България, първостроител на Пловдивската народна библиотека.
*10 април 120 г. от рождението на Димитър Цончев Минчев (1898–1962). Действителен член на Българския археологически институт. През 1934 г. е назначен за директор на Народната библиотека и музей в Пловдив, които управлява до 1944 г. Поставя началото на археологическата карта за Пловдивска област като ръководи разкопките на всички антични обекти в града.
*27 август 190 г. от рождението на Христо Груев Данов (1828–1911), възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването в България, щедър дарител на Библиотеката.
*09 септември 190 г. от рождението на Йоаким Груев Пройчев (1828–1912), просветител, педагог, преводач, книгоиздател и общественик, директор на Народното просвещение в Източна Румелия, първоосновател на Пловдивската народна библиотека.

FaLang translation system by Faboba