НОВИНИ


Временен достъп до платформа за електронни книги на Taylor&Francis

why use ebooksДо 31 януари 2022 г. Пловдивската народна библиотека предлага достъп до колекцията от електронни книги на Taylor&Francis. Тя включва 139 000 заглавия, публикувани до 2021 г. вкл. Към колекцията всяка година се добавят около 7000 нови заглавия. Това позиционира Taylor & Francis сред най-големите издатели на електронни книги в света. Колекцията е достъпна от собствената платформа на Taylor & Francis Taylorfrancis.com. Както е известно Taylor & Francis публикува повечето заглавия в областта на хуманитарните и социалните науки под логото на „Routledge“. Застъпени са теми като: история, политически науки, език и литература, изкуства, икономика и финанси, изследвания на развитието, право, география, образование и много други. Под другата запазена марка CRC Press се публикуват заглавия в областта на технологиите, медицината, математиката, околната среда, физиката, информатиката, инженерните и селскостопански науки. Над 30 000 заглавия в тези предметни области се използват в научноизследователски центрове, академични лаборатории, лекционни зали и от професионалисти по целия свят.
Не пропускайте да се възползвате!

 

100 години Специални сбирки

colloquiumПловдивската народна библиотека отбеляза 100 години от създаването на своя отдел „Специални сбирки“. На 15 ноември във фоайе Изкуствотека беше открита експозицията •100 години Специални сбирки на Пловдивската народна библиотека•. На 16 ноември беше проведен Национален колоквиум •По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология•, посветен на юбилея. Форумът предложи доклади в два панела: **Специалните сбирки на Пловдивската народна библиотека (колекции Ръкописни книги, Старопечатни книги, Редки и ценни издания, Периодични издания, Портрети и снимки, Български исторически архив) и **Методика на работата със специалните колекции (материали с теоретичен и практико-приложен характер, фокусирани върху: Актуални проблеми на идентификацията и описанието на ръкописни и други паметници. Управление на специални колекции. Изграждане, организиране и разкриване на фондове от уникални, редки и ценни издания. Фондоконституиращи принципи). Предвид епидемичната обстановка, колоквиумът се състоя в дигитален формат и беше проследен в реално време във facebook-профила на НБИВ. В програмата участваха учени, изследователи, преподаватели от всички научни центрове на страната, както и гости от чужбина, работили в хранилищата на Народната библиотека: проф. Красимир Станчев, Трети Римски университет, проф. Лејла Накаш, Университет на Сараево, проф. Хайнц Миклас и екип, Институт по славистика при Виенския университет, доц. Антоанета Гранберг, Гьотеборгски университет, проф. Елисавета Мусакова, проф. Мария Шнитер, проф. Пеньо Пенев, доц.д-р Елена Гетова, доц.д-р Златороса Неделчева-Белафанте, д-р Роберто Адинолфи, д-р Станислав Боянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, д-р Мария Полимирова, д-р Румяна Дечева, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ, доц.д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви, доц. д-р Елена Узунова, д-р Бояна Минчева, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, д-р Станка Петрова-Христова, Институт за литература при БАН, проф. Димо Чешмеджиев, доц.д-р Ива Трифонова, Кирило-Методиевски научен център при БАН, д-р Бехрин Шопова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, доц.д-р Юра Константинова, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН, д-р Зафер Галибов, Институт на изследване на изкуствата при БАН, доц. д-р Надежда Александрова, доц. д-р Ангел Николов, доц. д-р Илко Пенелов, доц. д.с.н. Мартин Иванов, доц. д-р Калоян Ганев, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Александър Гьошев, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Теодор Пеев, Венета Ганева, Ангелина Гимишева-Филипова, д-р Радостина Тодорова, Нов български университет. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. 

 

Нови попълнения в дигиталната ръкописна колекция

l. 225а 83 52 TrebnikДостъпни са нови 13 ръкописа в електронната платформа на НАБИС Репозиториум. Това са:
3(44) Пловдивски псалтир, трета четвърт на ХVІ век (1550–1560)
81(219) Требник, първа четвърт на ХІV век (1320)
83(52) Требник, последна четвърт на ХVІ век (1590–1600); последна четвърт на ХVІІ век (1675–1685)
87(50) Копривщенски требник, последна четвърт на ХVІІ век (1690–1700)
89(45) Требник (Сборник), трета четвърт на ХVІ век (1565–1575)
92(76) Часослов, начало на ХVІІІ век
95(209) Котленски сборник, средата на ХVІ век
98(124) Ирмологий, ХV–ХVІ век
101(36) Сборник от служби и слова, втора половина на ХVІ век и първа половина на ХVІІ век
102(38) Типик, ХV век
107(41) Сборник, ХV век
128(231) Граматика, края на ХVІІІ век
155(764) Молитвеник (фрагмент), ХVІІІ век
Така общият брой славянски ръкописи (XII–XIX век) от колекцията на НБИВ в дигиталния портал вече е 134.
Работата по цифровизацията на последните 26 ръкописа продължава.

 

Реставрация на оригинални картини от фонд „Графични издания“

Valcho Gaidarov Rodopska pesenЗавърши реставрацията на серия маслени платна от фонда на НБИВ. Творбите на Енчо Пиронков „Гости в Стария град“, Вълко Гайдаров, „Родопска песен“, Веселин Парушев, „Край Дунава“ и Димитър Киров, „Гълъб на мира“ бяха реставрирани от Евгени Генчев в рамките на годишната реставрационна програма.
Предвид наличните локални разслоявания и пукнатини, беше извършено почистване и укрепване на живописния слой, изпъване и приглаждане на платната, почистване, укрепване и подсилване на оригиналните декоративни рамки, поставяне на нови дървени подрамки и нови декоративни рамки.
17 обекта (16 маслени картини и 1 стенописно пано) от колекция „Оригинални произведения на изкуството“ са реставрирани в периода 2016–2021 г. от художник-реставраторите Весела Делинска и Евгени Генчев. Сред авторите на произведения са Георги Ботушаров, Владимир Рилски, Асен Дочев, Атанас Стайков, Петър Маринов, Вълко Гайдаров, Веселин Парушев, Димитър Киров, Енчо Пиронков, Георги Божилов-Слона, Йоан Левиев, Христо Стефанов. Всички платна са дигитализирани. Реставрационната програма на НБИВ продължава.

 

Нови постъпление в специалните колекции

postaplenia spsbВ навечерието на 24-ти май, в рамките на Националната библиотечна седмица, 17–23 май, Пловдивската народна библиотека показва новите постъпления в колекциите на отдел „Специални сбирки“ за последната година. В експозиционното пространство на фоайе Изкуствотека гражданите и гостите на града могат да видят ценните нови притежания, дар и откупка: Служебен псалтир с последования, средата на XIX-ти век, фрагмент от Амхарски (етиопски) пергаментен ръкопис, посветен на Св. Георги Победоносец, умалено ювелирно издание на Свещения Коран, предназначено за носене в медальонен обков и Изборно Евангелие, отпечатано във Виена, 1857 г.
Два от обектите са дарение от господата Ангел Радушев от София, Васил Иванов Дандаров и Владимир Димчев Сивков от Пловдив.
Изложбата може да бъде видяна в дните между 18-ти и 28-ми май.

 

280 години  „Стематография“ на Христофор Жефарович

stematographiaВ празничните дни между 11 и 24 май, в рамките на Националната библиотечна седмица, 17–23 май, Пловдивската народна библиотека показва на гражданите и гостите на града оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович (1690–1753), печатан във Виена през 1741 г. Той е част от специалните колекции на Народната библиотека, придобит след покупка в периода 1901–1906 г. от директора Борис Дякович.
„Стематография“ изиграва значителна роля за духовното пробуждане и съзряване на българите и южните славяни, оказвайки силно въздействие върху българската възрожденска култура. В продължение на повече от век, „Стематография“ се ползва от зографи, иконописци, гравьори и илюстратори на книги като образец за изписване на светци, царе и хералдически символи и особено на българската хералдика.
„Стематография“ се появява в началото на европейския просветен абсолютизъм и не може да бъде разглеждана и анализирана вън от този общоевропейски исторически процес. През 2021 г. се навършват 280 години от нейното издаване.

 

Изложба •200 години от рождението на Георги Стойков Раковски (1821–1867)• 

200 godoni RakovskiЕкспозицията може да бъде видяна в периода 12–23 април във фоайе Изкуствотека и представя обекти от специалните колекции на НБИВ, свързани с бележития революционер, писател, публицист и етнограф:
•Книги: „Българските хайдути : Тяхното начало и тяхната постоянна борба с турците от падения Българии до днешните времена“, Букурещ, 1867 г.; „Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и голямая мечтайна идея панелинизма“, 1864 г.; „Няколко речи о Асеню Първому, великому царю българскому и сыну му Асеню Второму“, 1860 г.; „Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начяла, на коих е основана стара повестност европейских народов“, Белград, 1860 г.; „Глас едного българина“, Земун, 1860 г.; „Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч.“, Одеса, 1859 г.; „Горский пътник“ / Повествителен спев от Г. С. Раковскаго; Писан в лето 1854; Печятан же в лето 1857, Новий Сад, 1857 г.; „Предвестник горскаго пътника“, Новий Сад, 1856 г.; „Ключ българскаго языка : Написан в Букурещ 1865 : започнат же в Одеса 1858“, Одеса, 1880 г.
•Периодични издания: „Българска старина : Повременно списание издаваемо в неупределено время“ / Издава Георги Сава Раковски. – Букурещ : п-ца на Стефана Расидеска, 1865 г.; „Дунавски лебед: Граждански, любословни и забавни вестник“ / Кн. сръбска книгопечатня ; Ред. Георги С. Раковски. – Белград, 1860 г.; „Будущност: Вестник граждански, любословни и търговски“ / С. Расидеску ; Ред. Георги Сава Раковски. – Букурещ, 1864 г.
•Архивни материали: Писмо от Панайот Хитов до Бранислав Велешки по повод изпращането на сандъка на Георги С. Раковски от Румъния до Русе. 17 Април 1881 г., Русе. (НБИВ–БИА, Фонд № 18, арх. ед. 3, л. 1) и „Възвание от народния войвода Георги С. Раковски към българския народ“. Литографирано издание от 1 август 1862 г. (НБИВ–БИА, Кол. № 8, арх. ед. 1, л. 1), както и интересни фотографии.
Заповядайте!

 

Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services през март и април при нас

CentralandEasternEuropeanAcademicSource Masthead WebОт 1 март до 30 април предоставяме достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS).
CEEAS е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езика) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.
Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education

MedOne EducationСАМО през месец МАРТ Ви предлагаме достъп до колекция от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education.
Колекцията, която по същество е медицинска платформа за обучение, предоставя на потребителите достъп до 115 медицински учебници. Обхващайки всеки курс в учебния план на обучението по медицина, MedOne Education представлява изключителен електронен ресурс, който предлага достъп до илюстрирани медицински помагала, обхващащи области като анатомия, основни на медицината, клинични науки и радиология. Останалите предимства са:
**възможност за увеличаване на над 68000 изображения,
**преглеждане на над 1000 видеоклипа,
**тестване на наученото с вграден тренировъчен инструмент с над 1000 въпроса и отговори,
**създаване на личен профил в мобилното приложение за изтегляне на заглавия в PDF формат и четене офлайн,
**редовни актуализации и добавяне на ново съдържание към платформата.
Не пропускайте, очакваме Ви!

„Academic Search Complete“ отново при нас и през 2021 г.

EBSCO Academic Search Complete ASC databasesМултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления. Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други езици. Малко на брой са документите на български език.
Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. За този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване. Не пропускайте, очакваме Ви!

 

Абонамент за 2021 година в Народната библиотека

abonam2021През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

FaLang translation system by Faboba