НОВИНИ


Реставрация на картини в НБИВ 

Encho PironkovВ края на годината беше извършена реставрация на две картини, част от колекцията оригинални произведения на изкуството, притежание на Пловдивската народна библиотека. Весела Делинска, реставратор в Химическа лаборатория за консервация и реставрация при НБИВ работи върху картините „На пазара“ на Георги Ботушаров и „Пролетно“ на Енчо Пиронков.
Двете платна бяха отпуснати и в тежко състояние, поради изпъването им върху неподходящи подрамки, които с времето са се деформирали. На двете картини беше направено укрепване на живописния слой, отстраняване на деформациите на основата, поставяне на ивици и вставки и изпъване върху нови клиновидни подрамки, които гарантират безопасното им експониране. Беше направена цветова интеграция на липсващите участъци и нанесено финално лаково покритие, което ще защитава произведенията. Едната оригинална рамка беше реставрирана. Картините могат да се видят в помещенията на отделите „Специални сбирки“ и „Методичен“.

Реставрация и консервация на ръкописи от колекциите на НБИВ 

restavratsiaЕдна от стратегическите цели на Пловдивската народна библиотека е да опазва и популяризира документалните колекции със статут на движими културни ценности, които притежава. Като културен институт с висока отговорност за съхраняването и опазването на книжовното културно наследство, библиотеката развива инструменталния и експертен капацитет на Химическата лаборатория за консервация и реставрация при НБИВ. В края на годината два славяноезични фрагмента от ръкописната сбирка в тежко състояние и с многобройни разкъсвания бяха изпратени в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за реставрация: Сборник от монашески слова и поучения, трета четвърт на ХІV век и Цветен триод (пентикостар), ХVІ век. В направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“ с ръководител д-р Ивайла Богданова беше проведен стаж на Весела Делинска, реставратор в Химическа лаборатория в периода от 23 ноември до 8 декември.
На двата фрагмента беше направено механично почистване, химическо почистване на восъчни петна, антисептична обработка, укрепване и листоотливане за въстановяване на липсващите участъци. След реставрационната намеса обектите са възвърнали своята цялост и механична здравина, загубена в течение на времето. Това ще позволи безопасното им експониране пред широка публика. Практиката на стажуване и обмяна на опит между двете институции в областта на консервацията и реставрацията ще продължи динамично и занапред.

 

Клавирно матине в Библиотеката

flashmobДнес - 4 декември във фоайе Изкуствотека се състоя импровизиран концерт.
Колеги и читатели се насладиха на виртуозното изпълнение на Никола Николов, наш колега и приятел. Прозвучаха солови инструментални произведения за виолончело от Камий Сен-Санс и Йохан Себастиан Бах.
Инициативата ще се превърне в традиция.
За Коледните и новогодишни празници, всеки петък от седмицата заповядайте от 11.00 часа във фоайе Изкуствотека.

Работна среща за библиотекари

img 1388На 3 декември  в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” бяха представени новите й услуги и дейности пред библиотекарите от различни видове библиотеки на регион Пловдив.  Кирил Атанасов, зам. председател на един от Ротари клубовете в Пловдив информира присъстващите библиотекари за проекта на клубовете „Народните будители и аз” и ги призова да мотивират учениците за участие в предстоящото индивидуално състезание по проекта.
Антоанета Лесенска, заместник директор, представи Народна библиотека „Иван Вазов” като  част от информационната система НАБИС и новите дигитални ресурси, достъпни на сайта на Библиотеката. Цветан Бакърджиев, библиотекар в  отдел „Комплектуване,продължаващи издания и международен обмен” демонстрира чрез презентацията си въздействието от присъствието на библиотечните институции в социалните мрежи. Екатерина Полякова, гл. библиотекар говори по темата „Модерната библиотека - нови услуги за потребителите. Из опита на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив. Нейната презентация беше подкрепена от Венета Даскалова, представител на фирма „Софтлиб” с демонстрация на новите модули на фирмата и възможностите, които те дават за разширяване на кръга от библиотечно-информационни услуги.
 Иновативната си идея за използване на Cloud технологии за заемане на дигитални библиотечни материали сподели Теодора Костадинова, библиотекар в Справочно-библиографски и информационен отдел, а Михаил Свирачев, координатор в Американски център към Библиотеката разказа за петте направления на дейността на американското пространство и възможностите, които то предоставя на гражданите за участие в различни образователни програми.

 

ПРОТЕСТ
Ние, работещите в Регионална народна библиотека  „Иван Вазов“  - Пловдив протестираме срещу размера на средствата, заложени в държавния бюджет за култура за 2016 година. Тези средства от години не отговорят на реалните ни нужди. Това доведе до обезличаване на културните иституции и предизвика липса на уважение и респект към труда на работещите в тази сфера.
    На 24.11.2015 год. /вторник/, от 12.00 часа пред Централния вход на РНБ „Иван Вазов“, предприемаме протестни действия, с които искаме да насочим  вниманието на цялата общественост към нашите проблеми. Настояваме:
1.  РНБ „Иван Вазов” да се финансира според новоприетия  „Стандарт за библиотечно-информационното обслужване“, който е неделима част от Закона за обществените библиотеки.
2.  Община Пловдив задължително да дофинансира Библиотеката за основната ú дейност с не по-малко от 20% от бюджета.
3.  Стартовата заплата на специалистите с висше образование да бъде не по-малка от 600 лева.
4.  Нарастването на минималната работна заплата да бъде обвързано с нарастването на основната заплата на работещите в РНБ „Иван Вазов“.

Ако сте съпричастни към нашите искания, моля подкрепете ни с подпис!
                    Синдикалните организации на
                    КНСБ и КТ „Подкрепа“ в РНБ „Иван Вазов“,
                    подкрепени от присъединилите се към КТД колеги

Работна среща между НБИВ и Дирекция „Регионален държавен архив“ 

arhiv 2015На 17 ноември т.г. бе проведена работна методическа среща между представители на Пловдивската народна библиотека и Дирекция „Регионален държавен архив“  Пловдив.
На срещата бяха обсъдени проблеми, свързани със съвременните форми на съхранение и предоставяне на достъп до архивни документални масиви за широката публика. Направена беше демонстрация на възможностите на Информационната система на държавните архиви (ИСДА). На срещата беше представен Регистър на Националния архивен фонд (НЕРА), който работи като информационна система на Държавна агенция „Архиви“, обстоятелствата, които се вписват в него, редът за вписване и поддържане, както и достъпът до информацията. Коментирани бяха Наредбата за условията и реда за водене на регистъра и Ръководството на потребителя в НЕРА. Бяха обсъдени и други актуални теми от архивната методика и практика.
Работата по опазването на духовното културно наследство и разширяването на възможностите на публичното ползване на съхраняваните в двете културни институции ценни колекции от архивни документи ще бъдат повод за иницииране на бъдеща съвместна дейност, обмяна на опит и сътрудничество от взаимен интерес.

Конкурс „Училищната библиотека през моите очи“


img 1339В началото на месец октомври, в партньорство на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и Регионален инспекторат по образованието-Пловдив, се обяви конкурс за рисунка и литературно съчинение на тема: „Училищната библиотека през моите очи. Как си представям идеалната библиотека“ за ученици от първи до дванадесети клас в област Пловдив.
В инициативата се включиха 294 участника от 28 училища. В конкурса за рисунка се състезаваха 219 картини, а писателските си заложби проявиха 75 ученици. Най-красивите рисунки бяха подредени в изложба в Детски отдел на НБ „Иван Вазов“, Пловдив.
Двата състава на журито бяха изключително затруднени в излъчването на победители в двете категории, поради многото талантливи творби.
На 16 ноември в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ се състоя награждаването на излъчените първенци. Почетни гости на церемонията бяха: г-н Минев, Директор на Библиотеката, г-н Делов, Старши експерт по Български език и литература в РИО-Пловдив и г-н Бакърджиев, Главен експерт в община Пловдив, отдел „Образование“.
Залата беше препълнена с малки и големи ученици, доведени от своите учители или училищни библиотекари, трепетно притихнали в очакване на класирането. Отличени бяха единадесет рисунки, една от които е нарисувана от малката Никол Георгиева, първокласничка в ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Пловдив, претворена с много въображение и талант. img 1271

Наградите бяха  връчени от Директора на Библиотеката.
В конкурса за литературно съчинение отличените творби бяха петнадесет, като четири от тях са със специални награди за интересно написани разкази и стихове за библиотеката и как тя може да промени съдбата на четящия човек.
Победителите получиха грамоти и книги от г-н Делов. Една от наградените творби беше прочетена в залата от автора си, Мария -Катерина Чипилева, шестокласничка от ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив.
Грамоти за всички участници в конкурса бяха раздадени от Таня Пилева, методист, отговарящ за училищните библиотеки в област Пловдив.
След приключване на церемонията всички присъстващи се отправиха към Детски отдел за разглеждане на изложбата.

Таня Пилева, методист в НБ „Иван Вазов“, Пловдив

 Практикум за новоназначени библиотекари

praktikumТридневен практикум за новоназначени библиотекари се проведе в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив от 14 до 16 октомври 2015 г. Участниците бяха от обществени библиотеки на Пловдивска област - 10 библиотекари и трима от училищни библиотеки. Радостен факт е откриването на ново щатно библиотечно обслужване в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Калековец и Спортно училище „Васил Левски” гр. Пловдив. Участниците в практикума получиха базисни знания от тримата методисти по темите: управление на библиотеката, поддържане на библиотечната документация, класиране на библиотечните документи, работа по проекти, организация на справочно-информационно обслужване на потребителите, организиране на културни събития и инициативи. Проведените практически занимания затвърдиха новополучените знания.

Приключи работата по втори етап от дигитализирането на славянските ръкописи в НБИВ 

Trebnil embarkВече са достъпни нови 18 ръкописа, част от програмата за цифровизиране за 2015 г. Това са:
1(156) Псалтир, трета четвърт на ХVІ век
9(67 65) Пловдивско евангелие, средата на ХІІІ век
31(34) Октоих (параклитик), ХV век
33(221) Октоих (параклитик), ХV век
36(171) Октоих (параклитик), съкратен, ХVІ век
44(81) Михаилов празничен миней, 1591 г.
55(151) Миней (месечен), ХV век
57(68) Теодоров триод, първа половина на ХІІІ век
88(133) Требник, първа четвърт на ХVІІІ в.
90(35) Требник, последна четвърт на ХVІ в.
96(74) Сборник катавасии, антифон, молитви, ХVІ век
110(232) Чудеса Богородични, 1708 г.
116(54) Босненско сборниче, ХVІІ век
118(165) Пловдивски дамаскин, ХVІІ–ХVІІІ век
126(179) Сборник от слова, втора половина на ХVІІІ век
142(374 887) Четириевангелие, втора половина на ХVІІ век
147(242) Октоих (възкресен), начало на ХV век
154(347) Дамаскин и Часослов, средата на ХVІІІ век
Така колекцията към момента наброява 89 обекта. През 2016 г. работата ще продължи със заснемането на последните 46 ръкописни кодекса.

ЕСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

img 1077На 29 септември с тенденциите в съвременната руска литература от края на 20 и началото на 21 век гл. ас. от катедра „Руска литература” към ПУ „Паисий Хилендарски” Илонка Георгиева запозна  библиотекарите от Пловдивска област.  Лекторката направи  преглед на творчеството на най-известните автори като Едуард Лимонов, Михаил Шишкин, Виктор Пелевин, Захар Прилепин и очерта основните  направления в руската съвременна литература. Книгите, донесени от издателство "Жанет 45" от новата  руска проза, в превод на нашите най-добри преводачи, илюстрираха задълбоченото й представяне на преводната художествена литература.

img 1078За първата италианска читалня в България, открита  неотдавна към библиотеката при НЧ „Алеко Константинов-1954 г.” говори Снежана Стайкова, библиотекар.
Стефка Илиева, гл. библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов” запозна присъстващите с основните показатели за библиотечна дейност, включени в новия Стандарт за библиотечно -информационно обслужване на обществените библиотеки.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

getbinaryПредставители на Пловдивската народна библиотека взеха участие в Петата международна конференция "Дигитално представяне и опазване на културното и научното наследство" - DIPP2015, 28-30 септември в гр. Велико Търново.

Творческа работилница за деца

tvorcheska rabotilnicaНа 12 септември Детският отдел на Пловдивската библиотека се включи в поредната "Малка нощ на музеите и галериите". И тази година малки и големи приятели на Библиотеката рисуваха своите безценни камъчета, а някои написаха и приказки. Не останаха безучастни и родителите, които рисуваха руни и помагаха на децата си.

Творческата работилница се превърна в празник за всички присъстващи.

Лятна читалня в парка

chitalnq 2015За четвърта поредна година Детският отдел на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив проведе лятна читалня на открито. В продължение на 3 дни / 1-3 юли / деца и възрастни четоха и се забавляваха до фонтаните в Цар Симеоновата градина.
Доброволците от "Лео клуб Пловдив " четоха книжки на тези, които все още не познават буквите, а тези, които вече са на “ти” с азбуката, сами се впуснаха в книжното приключение.
Децата участваха и в приключенски игри, в които имаха за задача да откриват различни приказни герои. Всяка една книга е приключение, което децата откриваха , посягайки към книгата. Всяко дете, включило се в инициативата на Библиотеката, получи и лятна читателска карта.

Лятната читалня ще продължи всяка сряда през целия месец юли на същото място, а всеки понеделник от месеца от 10.00 до 12.00 ч. ще се провежда безплатен курс по английски език, който ще се води от доброволците на "Лео клуб Пловдив" в Детския отдел.

Изложба на фотографии от Шанхай

shanhaiИзложбата на фотографии „Очарованието на Шанхай“ бе открита във фоайето на Народна библиотека „Иван Вазов“. В експозицията са показани фотографии от града Шанхай, които предоставят на българската публика възможността да се потопи в очарованието на този космополитен град и да се запознае с неговите традиции и съвременно звучене. Откакто пристанището на Шанхай е било отворено за международна търговия преди 170 години характерът на града постоянно се е променял, лутайки се между старото и новото, между Ориенталското и Източното. Четирите различни сезона му придават специфично очарование и неповторимост.
Фотоизложбата „Очарованието на Шанхай“ събира фотографи ентусиасти, които, през своите обективи улавят сцени, които са типични за града, характерни за съответния сезон, в духа на времето и олицетворяват постиженията на Шанхай в неговата откритост към света и модернизация. Те са свидетелство за шанхайското мото „Разнообразие, великолепие, открито съзнание, щедрост и скромност“.
izlojba shanhaiИзложбата се организира като съпътстващо събитие на официална делегация на  Шанхайския комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция: г-н Дзин Имин - член на Шанхайския комитет на ПКСКН и съветник на общинското правителство на Шанхай; г-н Сун Уеймин, заместник-секретар на Шанхайската асоциация за обществена дипломация; г-жа Чен Ихуа - заместник-директор на отдел в Комитета за дружба с народите зад граница към ШКПКСКН; г-н У Юхуа - член на ШКПКСКН и изпълнителен вицепрезидент на Shanghai Zhangjiang High-tech Park Development Co.,Ltd. и г-жа Сун Сяошуан - заместник-председател на Комитета за дружба с народите зад граница към ШКПКСКН и заместник-генерален секретар на Асоциацията за обществена дипломация в Шанхай (АОДШ).
Изложбата се предоставя като дарение на Библиотеката от гостуващата делегация и е залог за взаимно сътрудничество в областта на културата между Шанхай и Пловдив.

Двудневно обучение на библиотекари на тема „Развитие капацитета на обществените библиотеки за разработване и управление на проекти”


 mg 6096Двудневно обучение на библиотекари на тема „Развитие капацитета на обществените библиотеки за разработване и управление на проекти”, организирано от Фондация „Глобални библиотеки-България” за пет области: Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково се проведе в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив на 18 и 19 юни 2015 г. Лекторите на обучението Нина Стоименова и Лилия Колова запознаха 25-те участници с Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020, с институционалната структура на процеса на управление, наблюдение, контрол и координация на средствата от ЕС за проектна дейност на национално ниво, със стратегическите програми и нормативни документи. Те разпределиха участниците в пет групи и дадоха практически насоки за изготвяне на примерен проект, по избраната от библиотекарите тема.  Обучението приключи с представяне на проектите от групите и дискусии по темите.

Работна среща на тема ”Работа с медии и реклама на библиотеката”


Близо 80 библиотекари от Пловдивска област имаха възможност да се срещнат с експерта по онлайн комуникации и преподавател в Нов български университет Жюстин Томс. Инициаторката на „Забавното лятно четене” увлече библиотекарите в  интересната тема ”Работа с медии и реклама на библиотеката” с презентация и работа по групи. Говорители на всяка работна група представиха своите комуникационни стратегии по зададени от лектора теми.
Участниците от проекта „Пловдив избира любим съвременен автор” Радка Анчева и Петя Кехайова споделиха своя опит за медийното отразяване на проекта.

justin i seminara1 

Читател на годината

dscn0063На 11 юни в Конферентна зала на Народна библиотека „Иван Вазов”, се проведе ежегодното  връчване на наградите  „Читател на годината - от 5 до 105 години ”.  Присъстваха много  читатели и приятели, малки артисти и множество приказни герои. Детският писател Виктор Самуилов прочете стихове от най-новата си книга  „Ние мушмороците”  и връчи наградите на отличилите се читатели, това бяха Димитър Кръстев, Жана Колева, Станислава Георгиева, Лора Емилова и цяла група деца от ЦДГ „Люляк” с ръководител г-жа Дора Стойкова. Тези малки читатели с огромната си любов към книгите и честите посещения в Детски отдел на Библиотеката, заслужено получиха своите подаръци с които поставят началото на лична библиотека към групата.

Заповядайте при нас, четете книги и спечелете посещение на Европейския парламент в Брюксел!
afish-chitatel-na-godinata-2015Евродепутатът Мария Габриел и Столична библиотека стартират национална кампания „Читател на годината”, в която се включват всички регионални библиотеки в страната без изключение.
Целта на инициативата е да стимулира интерес към четенето сред всички възрасти чрез библиотеките, които имат централна роля за подобряване на уменията за четене. По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, ще излъчи измежду своите читатели „Читател на годината 2015” на базата на най-голям брой заети книги през годината. Наградата за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел.

Годишна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация
konferencia 2015Представители на Народна библиотека "Иван Вазов" взеха участие в XXV Национална годишна конференция на ББИА на тема "ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ", която се проведе в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора на 4 и 5 юни 2015 година.  Пред библиотечната гилдия от цялата страна своите доклади представиха : Екатерина Полякова - "Библиотеката на бъдещето или бъдещето в библиотеката"; Стефка Илиева - "Проекти на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в подкрепа на децата"; Таня Пилева - "Училищни библиотеки в Регион Пловдив – опит за промяна" и Ангелина Ставрева - "Пловдив избира любим съвременен български автор".

Безплатни бази данни                                       

11258370 10153379196324777 8540200733894444602 n

През м. ЮНИ продължава безплатния двумесечен достъп до колекциите с електронни книги и статии на академичното издателство Springer, който Библиотеката ви предлага! Издателство Springer е специализирано в онлайн публикуването на водещи научни списания, които се ползват с изключителна популярност. Чрез SpringerLink имате достъп до:
*2360 пълнотекстови заглавия, от които 1493 са индексирани с висок импакт фактор в ISI JCR 2013;
*над 4.8 милиона статии в различни научни области;
*над 7.8 милиона анотации към статии, книги, книжни серии, енциклопедии и протоколи);
*последните броеве от 2015 г. и архив за периода 1997 - 2014.

 Nature publishingПрез месеците ЮНИ И ЮЛИ ви предлагаме безплатен достъп и до следните онлайн колекции:
*Nature – осигурява достъп до пълния текст на над 80 специализирани заглавия списания в областта на точните, естествените, приложните науки и медицината. Най-известното списание в колекцията е Nature с импакт фактор 42.351; Четири архивни колекции „Nature":
• November 1869-December 1949: Volumes 1-164 (4183 броя)
• January 1950-December 1986: Volumes 165-324 (1924 броя)
• January 1987-December 1996: Volumes 325-384 (510 броя)
• January 1997-December 2006: Volumes 385-445 (510 броя)
*Palgrave Journals – Колекцията включва пълнотекстови електронни статии в областта на хуманитарните и социални науки, бизнес и икономика от 60 водещи научни издания,
*Palgrave Connect еBooks – Осигурява достъп до електронни книги в областта на хуманитарните и социални науки, бизнес и икономика. И двете колекции на Palgrave/Macmillan са достъпни чрез платформата Palgrave Connect.
Заповядайте!

Продължава работата по дигитализирането на славянските ръкописи в НБИВ 

2182Вече са достъпни нови 12 ръкописа, част от програмата за цифровизиране за първото полугодие на годината. Това са:
2(20) Нифонов псалтир с последования, втора четвърт на ХVІ век
4(206) Пловдивски псалтир, края на ХVІ век
18(30 59) Четириевангелиe, трета четвърт на ХVІ век
19(84) Четириевангелие, ХVІ век
21(82) Четириевангелие, първа четвърт на ХVІ век
35(149) Октоих (параклитик), ХV–ХVІ век
38(145) Октоих (параклитик), ХVІ век
39(127) Октоих (възкресен), края на ХVІІ век
46(85) Кръстьов празничен миней, втора половина на ХVІІ век
54(28 29) Миней (месечен), края на ХVІ век
56(88) Октоих (възкресен), начало на ХVІ век
72(33) Триод цветен (пентикостар), ХV век.
До края на годината дигиталната библиотека ще бъде обогатена с нови 18 ръкописа.

 

ИЗЛОЖБА НА ПЛОВДИВСКАТА БИБЛИОТЕКА В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Народна библиотека „Иван Вазов“ гостува със свои експонати в сградата на Президентството на Република България по повод 24 май – Ден  на славянската писменост и култура. Поканата е отправена от г-жа Екатерина Захариева – началник на кабинет на президента на Република България.
Културните ценности от фонда на Библиотеката ще бъдат изложени в Гербовата зала в деня на отворените врати и са част от изложба, посветена на светлия за страната ни празник, в който почитаме  Светите братя Кирил и Методий.
В две витрини посетителите могат, да се запознаят с:
„ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ, ХVIвек, съхранявано в Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян” до втората четвърт на XIX век.
КРЪСТЬОВ МИНЕЙ ЗА МЕСЕЦ МАЙ, 1695 г., съхраняван в Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян” до втората четвърт на XIX век.
КРЪСТЬОВ МИНЕЙ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, 1696 г., съхраняван в Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян” до втората четвърт на XIX век.
ПЕТЪР БЕРОН. БУКВАР С РАЗЛИЧНИ ПОУЧЕНИЯ, Брашов, 1824 г.
ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ. ЦАРСТВЕНИК ИЛИ ИСТОРИЯ БОЛГАРСКАЯ, КОЯТО УЧИ ОТ ГДЕ СА БОЛГАРЕ ПРОИЗИШЛИ, КАК СА КРАЛЕВСТВОВАЛИ, КАКО ЖЕ ЦАРСТВОВАЛИ И КАКО ЦАРСТВО СВОЕ ПОГУБИЛИ И ПОД ИГО ПОДПАДНАЛИ, БУДИМУ (Будапеща), 1844 г.
АТАНАС ГРАНИТСКИ. ЖИТИЕ НА СВЕТАГО КИРИЛЛА И МЕТОДИЯ. БУКУРЕЩ, 1865 г.
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ. СЪБРАНИ ОТ БРАТЯ ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ, Загреб, 1861 г.
     

ВАЖНО за лица със зрителни увреждания

nezriashtiКомпютърна конфигурация със специализирани програми за хора със зрителни увреждания и помощни технологии са на разположение на потребителите на НБИВ. Заповядайте в Обществено-информационния център и Читалня за естествени, точни и приложни науки, за да ползвате компютрите и прилежащите към тях сканиращи устройства.

Регионална кръгла маса „Ролята на библиотеките за насърчаване на четенето в контекста на Национална Стратегия „Учене през целия живот”
 mg 6021В юбилейното десето издание на Националната библиотечна седмица, в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив на 14 май се проведе кръгла маса на тема : „Библиотеките - място за учене през целия живот”. Участниците бяха представители на местната власт, неправителствени и граждански организации, преподаватели от средни и висши училища на гр. Пловдив, членове на Съюз на инвалидите, Съюз на глухите, библиотекари от читалища и училища и др. Програмата включваше шест презентации: – „Едно успешно сътрудничество” на гл. ас. д-р Яна Янкова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Проект „Живите     книги”- „Живата библиотека – интерактивен метод за учене”  от Ваня Павлова и Николай Попов - Консултативен център „Развитие”; Вяра Мисчиян от „Съюз  на инвалидите - Дружество Пловдив”  -  „Добри идеи, добри практики” ; Таня Пилева, методист - Застъпническа кампания за училищните библиотеки под надслов "Училищните библиотеки са нужни за нашите деца“; Стефка Илиева, гл. библиотекар- „Обучение на граждани в Народна библиотека „Иван Вазов””; Ангелина Ставрева, методист -„Пловдив избира любим съвременен български автор”. Всички участници се включиха в изработването на общ План за дейност по посока на ученето през целия живот, като даваха идеи затова как Народна библиотека „Иван Вазов” по –успешно да приобщи повече  граждани в този процес. Призивът на Директора на Народна библиотека „Иван Вазов” към всички беше да продължим да работим заедно, с общи проекти за насърчаване на четенето и продължаващото образование на гражданите, като Библиотеката затвърди още повече ролята си на инициатор и двигател на развитие на общността.

Една нощ в Библиотеката – Библионощ


img 5640На 13 май в 20.00 часа фоайето на Библиотеката бе огласено от звуците на нежна цигулка. Концертът бе изнесен от виртуозни изпълнители,  лауреати на конкурс за клавирна музика – Ниш 2015г. Най- малката цигуларка носителка на I –ва награда, Марияна Стоева, е само на 5 години, други изпълнители бяха – Ренцо Ставрев, Екатерина Стоева, Мария Хубенова и Стефан Хубенов от класа на Евгения  Ночева, всички са възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив. Акомпаниментът бе на Злателина Коларова.  
След концерта вечерта продължи с театрална постановка – „Суматохус” по мотиви от пиесата „Суматоха” на Йордан Радичков в изпълнение на любителски театър за възрастни „9+”.  Младите артисти доставиха доза смях и допринесоха за доброто настроение на публиката.  Последваха изпълнения на лично творчество изпълнено от авторите  Галя и Асен Димитрови, след което на импровизираната нощна, библиотечна сцена се качиха бардовете Геновева Цандева и Бойко Иванов,  които четоха собствени и чужди текстове от световната съвременна литература.

Посещение на американски студенти в рамките на НБС
img 0835Група американски студенти, водени от Нанси Болт, преподавател в Емпорийския държавен университет, САЩ по дисциплината „Международно библиотечно дело”  заедно с  още двама ментори и Директорът на  факултета за библиотечен и информационен мениджмънт Линдзи Уорнър, посетиха Народна библиотека „Иван Вазов” на 12 май в дните на Националната библиотечна седмица. Посещението им стартира в новооткрития Американски център. Библиотекарите от отдел ”Краезнание”, „Справочно-библиографски и информационен” и „Методичен”  разказаха накратко за дейността си.  Гостите останаха силно впечатлени от съвместната изложба на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” и Народна библиотека „Иван Вазов” „Гутенберг и славянският свят”, включваща постери на оригинали на венециански издания и редките и ценни книги на Библиотеката. В отдел „Специални сбирки” гостите разгледаха част от колекцията на оригинални фотографии от 19 век и техните дигитализирани копия, а в Дигиталния център им бе направена демонстрация на дигитализация на книги и периодични издания. Обиколката на студентите и преподавателите завърши с посещение на Детския отдел на Библиотеката.

nbs2015

                                      Народна библиотека ”Иван Вазов”
                                                        Програма
11 май  
Ден на Св. Св. Кирил и Методий; Изложба „ГУТЕНБЕРГ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ“
Постери. Оригинали на венециански първопечатни издания на Яков Крайков, Божидар Вукович и Винченцо Вукович от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов”. Изложбата се организира съвместно с Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, СУ „Св. Климент Охридски”, Фондация „Елена и Иван Дуйчеви” и Държавен културен институт към МВнР. Изложбата ще открие д-р Мария Полимирова.
12 май
Посещение на група студенти в Народна библиотека "Иван Вазов",  от Emporia State University с ръководител Нанси Болт, преподавател по дисциплината "Международно библиотечно дело".
13 май  
 Библионощ – Общоградска инициатива  20.00 – 24.00 часа.
„С фенерче и спален чувал в Библиотеката”
-    Концерт на лауреати от Конкурс за клавирна музика – Ниш  2015 г.
-   „Суматохус” – театрално танцов пърформанс в три части  по мотиви от пиесата „Суматоха” на  Йордан Радичков.
Изпълнение: Любителски театър за възрастни „9+“ към Община Пловдив.
-   Среща с поети с китара – Галя и Асен Димитрови, Геновева Цандева и Бойко Иванов.
-  Изложба рисунки – илюстрации към произведения от български автори – гостува НХГ „Цанко Лавренов“.
14 май
Кръгла маса. Тема: : Ролята на библиотеките за насърчаване на четенето в контекста на Национална Стратегия „Учене през целия живот”. 10.00 – 15.00 часа.

Застъпническа кампания за училищните библиотеки
img 2840Училищната библиотеката е важен фактор в изграждането и развитието на децата като интелигентни, грамотни личности, със самочувствието на хора, способни да се справят с предизвикателствата на съвремието, с желание за учене през целия живот, за създаване на умения и навици за системно четене и любов към книгата. Допринася за изграждането на функционално грамотни и креативни хора в условията на информационно общество, предоставяйки различни документи, включително и достъп до глобалната мрежа.
В България тези библиотеки имат редица проблеми, които не им позволяват да работят ефективно в полза на децата и юношите в училище.
img 2892Провеждащата се  застъпническа кампания на Народна библиотека "Иван Вазов“, Пловдив, съвместно с Регионалния инспекторат по образованието, Пловдив, включва различни дейности. Една от тях е свързана с провеждане на дискусии с ученици от пет пловдивски училища на тема: „Училищната библиотека в живота на младите хора. Представата им за идеалната библиотека“. Включиха се общо около 100 ученика. Инициативата се проведе на 29 април в ОУ „Димитър Талев“ с около 20 деца от втори до седми клас, на 30 април – в ОУ „Алеко Константинов” с близо 50 деца от четвърти до седми клас и на 4 май в Езикова гимназия „Пловдив“, където се включиха ученици от девети до дванадесети клас от Езикова гимназия „Пловдив“, Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий“.
img 2944В хода на дискусията се изказаха различни мнения и редица интересни предложения за извършване на промени в училищните библиотеки и разнообразяване на дейността им, за да бъдат по-привлекателни за младите хора и да я посещават с удоволствие и желание. Ученическият библиотечен съвет към библиотеката в ЕГ „Пловдив“ предложи да се изградят библиотечни съвети към всички училищни библиотеки и да се създаде общоградски ученически библиотечен съвет, който да популяризира училищните библиотеки и да организира благотворителни инициативи за закупуване на библиотечни ресурси, ремонт и обзавеждане.
В двете основни училища директорите също се включиха в дискусията и поздравиха учениците за активното им участие.

Таня Пилева, методист

Poem in Your Pocket Day

poetry dayНа 30-ти април в American Space се проведе награждаването на най-добрите преводи, направени във връзка с инициативата Poem in Your Pocket Day по-случай честването на Poetry Month. В надпреварата взеха участие хора от различни възрасти и градове на България. Първото място си поделиха Нина Желязкова, Ирина Циркалова и Савина Гавраилова. Сред отличените бяха и Теодора Даскалова, Йоанна Ченалова и др. Всички получиха специални награди, някои придружени със сертификат, а преводите на победителите са публикувани на страницата на American Space .

Михаил Свирачев, American Space при НБИВ

Проект "Живите книги"

jivi knigiЗа първи път в Пловдив се проведе четене на живи книги по метода на т.нар. „човешка библиотека“. Проектът се нарича „Живите книги“ по Норвежката програма за подкрепа на неправителствените организации в България. Събитието е насочено срещу различните прояви на дискриминация.
10 представители на различни групи, към които са насочени много предразсъдъци и стереотипи, разкриха като отворена книга своята лична история.

 Безплатни бази данни

springerВъзползвайте се от безплатния двумесечен достъп (1 май-30 юни) до колекциите с електронни книги и статии на академичното издателство Springer, който Библиотеката ви предлага!
Издателство Springer е специализирано в онлайн публикуването на водещи научни списания, които се ползват с изключителна популярност. Платформата SpringerLink разполага с разнообразни функции, за да отговори на специфичните нужди на преподаватели и изследователи и осигурява достъп до 2 770 публикации периодика ( с архив от 1551 до 2006), над 14 000 книги и 280 справочника, над 32 000 протокола. Едни от най-големите колекции списания са Russian Library of Science (544,000 заглавия) и Chinese Library of Science (77 350 заглавия)
Чрез SpringerLink имате достъп до:
*2360 пълнотекстови заглавия, от които 1493 са индексирани с висок импакт фактор в ISI JCR 2013;
*над 4.8 милиона статии в различни научни области;
*над 7.8 милиона анотации към статии, книги, книжни серии, енциклопедии и протоколи);
*последните броеве от 2015 г. и архив за периода 1997-2014.

Екохепънинг „ Природата и книгите ни дават криле- всичко е в нашите ръце”
img 0716На 22 април, 22 години след отбелязването на първото честване на Международния ден на Земята в България, Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив в партньорство със Сдружение „Писалка и перо”, „Лайънс клуб - Филипополис”, доброволците от Националния алианс за работа с доброволци, и Лео клуб, Сдружения „Открития”, издателска къща „Жанет 45”, издателство „Захарий Стоянов” и фондация „Миньо Балкански” организира екохепънинг „Природата и книгите ни дават криле - всичко е в нашите ръце”.
Събитието стартира във Виенския павилион на Цар Симеоновата градина от 11 ч. Екатерина Полякова, главен библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив  откри екохепънинга. Васка Тонова, завеждащ на Детски отдел проведе ековикторина в която децата от СОУ „Патриарх Евтимий”  отговаряха на въпроси, свързани с опазването на водата, въздуха, растенията и животните, разделното събиране на отпадъци и т.н.
img 0786От 13.30 ч. на откритите тревни площи пред Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив срещу улица „Иван Вазов” и в конферентната зала на Библиотеката стартира участието на децата в екоработилници : „Парцалени кукли”, „Боклукджийница”,  „Оригами”, „Кукли и животни”, „Екокниги и информационни материали на екотематика”, а Българско общество за защита на птиците демонстрира как да се изработят птици от рециклирани материали. От БНТ 1 Станимир Навущанов прожектира филм на кинеложкото дружество с изложби на кучета.
Над сто и двадесет деца от СОУ „Патриарх Евтимий”  получиха екопаспорт и се включиха с огромен ентусиазъм и желание в работилниците. След получаването на печати от всяка работилница, на последния пункт „Митницата” те получиха награди, осигурени от издателска къща „Жанет 45”, издателство „Захарий Стоянов”, „Лайънс клуб-Филипополис”, Фондация „Миньо Балкански”.
От 18.00 ч. в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив екохепънингът продължи с пиесата за деца „Наско туристът”, в която ученици от СОУ „Патриарх Евтимий” заедно с началния учител госпожа Бербенлиева отправиха послание: „Слънцето, водата, растенията и животните са богатството на земята . Нека ги опазим днес, за да ни има по-дълго утре”.

Повече снимки от събитието можете да видите тук.

Работна среща на библиотекарите от област Пловдив

img 0682Първа пролетна работна среща с библиотекарите от обществени, училищни, академични и специални библиотеки на регион Пловдив се проведе на 15 април 2015 г. в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив.
Божидар и Валентина Чапърови представиха книгата „Предисторическият Пловдив”, една от 12-те спонсорирани книги за 2014 г. от община Пловдив.
Надя Фурнаджиева, управител на издателство „Летера” и Валентин Георгиев, програмен директор на издателска къща „Хермес” запознаха аудиторията с новоизлезли заглавия, наградени автори и книги.  img 0691За  инициативите „Пловдив чете” и „Младият Пловдив чете” говори пред близо 60-те  библиотекари Гергана Георгиева,  експерт „Разпространение и реклама” на издателска къща „Жанет 45”, а Младен Влашки, преподавател към  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” представи най-доброто от списание „Страница”. Библиотекарите присъствали на срещата получиха дарения от списанието за последните три години.
За промените в съхраняването на фондовете на библиотеките, отчисляването на документи и инвентаризациите, залегнали в новата Наредба №3 от 18 ноември 2014 г., консултация направи Стефка Илиева, гл. библиотекар, а Венета Даскалова от фирма СофтЛиб запозна присъстващите с новите модули на библиотечния софтуер – каталог, обслужване, статистика и ревалоризация на библиотечните фондове.

 

g-n minev

ЧЕСТИТО!

Директорът на Пловдивската народна библиотека, г-н Димитър Минев е избран за член на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация на Общо събрание на 1 април 2015 г.

 

 На вниманието на потребителите!

 От месец април НБ"Иван Вазов" преминава към лятно работно време:

Читални зали и зали за дома:
понеделник - петък - 8.00 - 19.45 ч.
събота Читалня 1 - 8.00 - 19.45 ч.
неделя Читалня 1 - 8.00 - 15.45 ч.
Информационен център
понеделник - петък - 8.00 - 12.00 и 13.00 - 19.45 ч.


Годишна среща на асоциираните членове на Фондация НАБИС 

NABIS 2015Годишната среща на асоциираните членове на Фондация НАБИС се проведе на 26 март в Първа заседателна зала в Ректората на СУ. Заседанието бе открито с кратко приветствие от директора на СУ–УБ Анна Ангелова. Присъстващите почетоха с минута мълчание паметта на напусналия ни в началото на годината изпълнителен директор на фондацията Динчо Кръстев. Събина Анева представи дейността на НАБИС през изминалата година. Основните акценти бяха процесите на дигитализация, динамиката на търсенията в Сводния каталог от 2011 г. досега и други постижения. В неформален разговор по време на кафе-паузата участниците обсъждаха различни въпроси на дигитализацията, междубиблиотечното заемане и споделяха най–добри практики в своята област. Евгени Димитров представи софтуерните модули DigiTool и Rosetta, като се спря на основните им характеристики, възможностите, които предлагат и разликите между тях. Екатерина Дикова подчерта необходимостта от сътрудничество в областта на популяризацията и комуникацията и представи статистика на ползванията на Модула за междубиблиотечно заемане.
Присъстваха следните представители:
*от Фондация „Америка за България” – Иванка Цанкова (директор „Оценка на проекти“);
*от библиотеките учредителки: СУ–УБ – Анна Ангелова (директор), Биляна Яврукова (зам.–директор), Теофана Кирова (ръководител направление „Автоматизация“), Дияна Кътовска (началник отдел „Междубиблиотечно заемане“); АУБ–София Кацарска (директор), Елка Богушева (началник отдел „Каталогизация“); ЦБ–БАН – Силвия Найденова (и. д. директор)
*от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Анета Дончева (зам.–директор) и Цветанка Панчева 
*асоциираните членове на НАБИС: библиотека на НБУ – Надя Терзиева (директор), Радостина Тодорова (началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“); Централна селскостопанска библиотека – Маргарита Стаматова (директор), Библиотечно–информационен комплекс към ТУ–София – Христина Димитрова (директор); Пловдивска народна библиотека – Димитър Минев (директор), Антоанета Лесенска (зам.–директор), Ани Граматикова, Тодор Ненов; библиотека при МГУ – Ирена Кърцелина; Библиотечно-информационен център при ХТМУ – Майя Пенчева (директор), Евгения Дишовска; Библиотечно–информационен център към МУ – Пловдив – Мая Урумова (директор); ТУ–София (филиал Пловдив) – Стоянка Делчева и Мануела Колева; ПУ – Славена Запрянова; Кирило-методиев научен център – БАН – Нели Ганчева; ВДУ „Св. Тривелий“ – Красимира Димитрова; САБ – Юлияна Глушкова (зав. библиотека); ВУЗФ – Ирена Петрова; ВА „Г. С. Раковски“ – Веселина Йорданова и Зоя Крачунова; Столична библиотека – Велислава Маринова и Марчела Борисова; УАСГ – Персида Рафаилова (директор), Илия Георгиев, Веселин Минчев; РБ–Бургас – Мария Бенчева (директор); НАЦИД – Валентина Славчева; Централна медицинска библиотека – Лидия Тачева и Пепа Коцилкова.
*от Фондация НАБИС: Румен Аврамов (председател на Съвета на директорите), Мариана Силяновска (член на Съвета на директорите), Събина Анева (изпълнителен директор), Никола Стоянов (системен администратор), Евгени Димитров (системен администратор), Екатерина Дикова (проектов мениджър). 

Източник: Фондация НАБИС

СТЕФАН ЦАНЕВ В ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

img 0669Народна библиотека „Иван Вазов“ бе домакин на срещата на българския поет и драматург Стефан Цанев с неговата публика миналата вечер /23 март/. Той е най-четеният съвременен български автор за изминалата 2014 година в Библиотеката, най-голям е интересът към неговата четирилогия „Български хроники“. На срещата Стефан Цанев прие поканата да стане официален посланик на Пловдивската библиотека. Съпругата му, актрисата Доротея Тончева, рецитира негови стихове, а пловдивската издателка Божана Апостолова сподели, че той е и най-продаваният от нейните автори. Почитателите на класика имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат автограф от любимия си автор.

digitalisation 2015

Община Пловдив, НБИВ и местни културни институти в съвместен проект за дигитализация на КИН

Пловдивската народна библиотека спечели проект по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 2 „Документиране на културната история“. Тя включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата.
Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014). Размерът на гранта от страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) по програмата е 14 000 000 eвро. На 17 февруари 2014 г. бяха обявени покани за набиране на проектни предложения. На 06 март 2015 г. резултатите от проектната сесия бяха обявени.
Проектът „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ ще се изпълнява в партньорство между Община Пловдив, НБИВ, Общински институт „Старинен Пловдив“, Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей. Проектът е на стойност 740 000 € при срок за изпълнение 13 месеца. Планираното за набавяне инструментално оборудване за дигитализация в културните институти – партньори по проекта (6) е в общ размер от 392 400 €, като за Дигиталния център на НБИВ са предвидени 170 000 €. Дигитализацията ще се осъществява в две посоки - чрез изграждане на два дигитални центъра и четири мобилни дигитални станции и чрез уникална по рода си етнографска експедиция.

Младият Пловдив чете в библиотеката със Зорница Христова, Анна Бодакова и Издателство Точица
mladiq plovdiv 1Рано, рано в Библиотеката на 24 февруари, въоръжени с усмивки дойдоха деца от ОУ "Душо Хаджидеков" и СОУ "Паисий Хилендарски". Зорница Христова и Ани Бодакова, експерти по правенето на приказки и тънкостите на реториката за ежедневно ползване, представиха на децата най-невероятната и шантава приказка.


Malinov 2015Евродепутатът Светослав Малинов посети Пловдивската народна библиотека

На 17 февруари на посещение в НБИВ беше Светослав Малинов. Той е политик, политолог, преподавател по политически науки в Софийския университет. Един от основателите на партия Демократи за силна България, той е депутат в Народното събрание през 2005–2009 година и в Европейския парламент от 2009 година, член на Европейската народна партия (ЕНП) и член на Комисията по култура и образование (2014–2019). Г-н Малинов направи дарение от книги – заглавия модерна европейска и българска проза. Проведената среща с ръководството се състоя в рамките на програмата „Обществени библиотеки 2020“ „Members of European Parliament Library Champions“ в подкрепа на обществените библиотеки в Европа. Инициативата обединява представители в Европейския парламент, които биха работили в полза на обществените библиотеки и биха подкрепили бъдещи действия за тази кауза на местно и европейско ниво.

Подкрепа за НБКМ

Пловдивската народна библиотека застава в подкрепа на колегите от Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий"

podkrepa za nbkm

jovchevНавършват се 165 години от рождението  на Илия Йовчев, директор (1883–1887)

Изключителен ерудит и полиглот, един от първите българи, завършили колеж в САЩ, където живее от 1870 до 1879 г. В архива на библиотеката са запазени негови писма на английски, френски, руски и турски език. По време на  неговото управление става и прибирането на книгите на българското Цариградско читалище в Областната библиотека. Закупува от книжарница “Брокхауз” в Лайпциг издадените в Париж само в 500 бр. офорти на Рембранд, единственото издание, съхраняващо се на Балканския полуостров. През 1885 г. издава първият печатан каталог на книги в България, днес библиографска рядкост. След Съединението полага големи усилия за преместването на библиотеката в сградата, строена за Областно събрание, в която тя остава до 1973 г. По негово предложение през 1886 г. тя се преименува на “Българска Народна библиотека и музей в Пловдив”.

 

145 години от рождението на Стоян Аргиров

argirovНа 10 февруари се навършват 145 години от рождението на Стоян Аргиров, филолог, библиотековед и библиограф, директор на Пловдивската народна библиотека (1894–1901). Основоположник на библиотечните науки в България, от 1901 г. академик. Като директор на библиотеката, макар и с ограничен бюджет, осигурява пълната доставка на българската печатна продукция, фундаментални издания и справочници на чужди езици. Неговите поръчки се отличават със значимост, задълбоченост и широка библиографска осведоменост. В Пловдивската библиотека започва работа по “Правилник на народните библиотеки в София и Пловдив” и “Ръководство за уреждане на народните, общински, ученически и частни библиотеки”. През 1896 – 1897 г. съставя и първия систематичен каталог на библиотеката, който нарича “методичен”. За първи път въвежда каталог на фиши от картон, предназначен за читателите.

На вниманието на потребителите!

През месеците февруари и март Ви предлагаме достъп до две колекции от електронни статии, глави от книги, доклади и др. на GreenLeaf Publishing, съвместно с GSE Research:
*Sustainable Organization Library – специализирана колекция от 10 000 заглавия (глави от книги, казуси и доклади), фокусирани върху устойчивото развитие на регионите и социалната отговорност, като подпомага споделянето на добри практики, взимането на управленски решения на национално, регионално и глобално равнище и подпомага изграждането на устойчиви политики на действие.
*GreenLeaf Online Library – специализирана колекция от 300 заглавия водещи списания и книги в областта на корпоративната отговорност, бизнес етиката, екологичната политика и мениджмънт.
Очакваме Ви!

greenlife

Работна среща с библиотекари от училищни библиотеки в област Пловдив


img 0656На 03.02.2015 г. в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ се проведе еднодневна работна среща на тема: „Добри практики за работа с деца в училищната библиотека”, инициирана от отдел „Методичен“. Присъстваха 24 библиотекари от Пловдив и областта.
Форумът беше открит от Таня Пилева, методист, отговарящ за училищните библиотеки в област Пловдив. Програмата беше наситена и разнообразна. Първата презентация беше на Виолена Георгиева, библиотекар от СОУ „Димитър Матевски”, Пловдив, която е и дипломиран психолог, за психологията на детското четене. Срещата продължи с представяне на иновативни форми за насърчаване на четенето сред децата и младежите у нас и в другите страни. За дейностите на библиотеката в програмата „Без свободен час“ разказа Галина Кривчева от ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив, а Ана Иванова от ОУ „Димитър Талев” представи един урок  за създаване на речник с учениците от втори клас. Особено интересен беше споделеният опит на Славка Цилкова от СОУ „Иван Вазов“, Сопот за работата ѝ с групите за свободноизбираема подготовка в училище. Тя е и единственият училищен библиотекар от област Пловдив, включил се в националната инициативата „Забавно лятно четене“.
На срещата присъства Михаил Свирачев, библиотекар в American space към НБ „Иван Вазов“, за представяне на Центъра и неговите възможности, цели и задачи.
Гост на Работната среща беше  Венета Даскалова от СофтЛиб, която представи възможностите на библиотечния им софтуер и подкрепи с минерална вода и лакомства присъстващите библиотекари в кафе паузата.
Работната среща завърши с ползотворна дискусия по темата и с посещение в Американския център.

 

lomevaIN MEMORIAM

Почина СЛАВКА ЛОМЕВА, директор на Пловдивската народна библиотека (1973, 1975–1976 г.).
Славка Ломева е родена на 18 август 1923 г. в град Пловдив. Висшето си образование завършва в Историко-филологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „География“ през 1948 г. През 1952 г. придобива допълнителна професионална квалификация и библиотечно-библиографска правоспобност в тогавашния Държавен библиотекарски институт – София. От 1950–1954 г. работи като уредник в Градска библиотека „Максим Горки“, Пловдив.
Славка Ломева започва работа в НБИВ през 1954 г. През 1956–1958 г. работи активно и оглавява новосъздадения отдел „Периодика“. От 1959 г. работи в Справочно-библиографски отдел, който от 1961 г. завежда в трите направления Справочно-информационно обслужване, Библиографска дейност и Краезнание. От 1963 г. ръководи първото краеведско обединение, зона „Тракия“. Автор е на статии по въпросите на краеведската библиография. Има многобройни публикации на страниците на сп. „Библиотекар“. Съставител на поредица краеведски библиографски помагала. През 1971 г. става научен сътрудник II степен, а през 1974 г. научен сътрудник I степен към научната група при НБКМ, с работа по темата „Състояние и проблеми на краеведската библиография“. В резултат на активната ú дейност, през 1975 г. е възложено на НБИВ да изпълнява функции с национално значение по краезнание.
Славка Ломева е един от първостроителите на българското библиотечно краезнание. За големите си заслуги e награждавана с орден „Кирил и Методий“, II степен. В периода 1973 и 1975–1976 е директор на Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив.

Поклон пред светлата ú памет!

 Ново в отдел "Специални сбирки"

В края на 2014 г. сбирката от уникални и ценни издания на Пловдивската народна библиотека се обогати с ново ценно постъпление. От частно лице бе закупен ръкопис от ХІХ век. Този ръкопис е единственият, постъпил за последните тридесет и една години. През 1983 г. е закупен Коран, хартиен ръкопис на арабски език.
Mesez od Ysukvasta Dele illi Mesez od Gennavo е павликянски препис от ХІХ век [1875]. Хартиен ръкопис от 443 с., без водни знаци, с текстово поле 11.5/7.5 см, очертано с молив. Има оригинална цифрова пагинация, подвързията е с картон и кожа. Писмото е бързопис на латиница, без ударения. Писан е от две ръце (вероятно две сестри) с красиви букви. Заглавните теми са изписани с по-едър шрифт.
Езикът е павликянски диалект с отделни хърватизми и турцизми. Съдържанието на красивия малък ръкопис се състои от молитви. Всяка от молитвите започва с упоменаване на дните, изписани с арабски цифри. Следва jurnek (резюмирано представяне на определен сюжет) като се споменават имената Блажена Франческа, Доменико, Мария Магдалена, Блажена Маргарита и други.
В ръкописната сбирка на Библиотеката се намират още два подобни ръкописа, описани от проф. Красимир Станчев през 1982 г.
Венета Ганева, зав. отдел „Специални сбирки“

molitvi covermolitvimolitvi 2

20-те най-четени български книги за периода м.октомври - м.декември 2014 г.

 top-20Стефан Цанев "Български хроники" - 49, Милан Миланов "Тайните подземия на България" - 34, Токораз Исто "Тангра" - 34, Токораз Исто "Ятаган и меч" - 34, Стефан Цанев "Съчинения в 12 тома" - 23, Владо Даверов "Чудовището ДС" - 22, Георги Господинов "Естествен Роман" - 18, Димитър Димов "Тютюн"- 17, Милен Русков "Възвишение" - 16, Захари Стоянов "Съчинения" - 16, Людмила Филипова "Анатомия на илюзиите" - 15, Людмила Филипова "Стъклени съдби" - 15, Николай Хайтов "Съчинения" - 14, Свобода Бъчварова "Земя за прицел" - 14, Иван Вазов "Събрани съчинения" - 13, Иво Сиромахов "Страшни дневници и нощници" - 13, Евгени Тодоров "Особености на филибелийския характер" - 12, Георги Господинов "И други истории" - 12, Вера Мутафчиева "Избрани произведения" - 12, Блага Димитрова "Събрани творби" - 12.

abonament 2015Абонамент за 2015 година в Народната библиотека
През настоящата година Народната библиотека ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.
  
 
 
   eBooks ЕBSCO достъп 
lEBSCOДо края на месец януари ви предлагаме достъп до две от най-големите колекции от електронни книги на ЕBSCO.
*eBook Academic Collection: в колекцията са включени над 132000 заглавия на водещи университетски издатели, като: Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press and many others. Additional academic publishers include Elsevier Ltd.; Ashgate Publishing Ltd; Taylor & Francis Ltd; Sage Publications, Ltd. and John Wiley & Sons, Inc.\Предлага се богат избор на мултидисциплинарни заглавия електронни книги, обхващащи широк спектър от академични дисциплини, като:
• Езикознание и литературознание
• Изкуства
• Икономика и Бизнес
• Инженерни науки и технологии
• Медицина
• Образование
• Обществени науки
• Политически науки
• Религия
• Сценични изкуства
• Философия
• и др.
*eBook Business Collection: Колекция предлага над 12000 специализирани заглавия електронни книги по различни бизнес теми, като: маркетинг, финанси, управление на доставки, предприемачеството, управление на кариерата, личностно развитие, комуникация и работа в мрежова среда. Освен заглавия от академични издателства са включени и такива на бизнес сдружения: Oxford University Press, Cambridge Scholars Publishing, Booher Research Institute,World Scientific Publishing Company, Princeton University Press, Morgan James Publishing and Ashgate Publishing Ltd. 

 

FaLang translation system by Faboba