НОВИНИ


 

Работна среща за училищни библиотекари в Народната библиотека

 

sreshta_cheteneНа 20.12.2011 г., отдел „Методичен”, Център за творческо обучение, София и Издателство „Сирма медия” организираха работна среща за библиотекарите от училищните библиотеки от област Пловдив. На фокус попаднаха темите Интернет портал за насърчаване на четенето - презентира Александър Ангелов, управител на „Център за творческо обучение” и маркетинг мениджър на издателство „Сирма медия” (Порталът за насърчаване на четенето ще стартира официално на 31.01.2012 г. Насочен е към специалисти от библиотеки, учители по литература и история, деца и ученици от 5 до 12 години. Порталът дава възможност за запълване на тестове, записване на читателския опит на учениците, записване на видео филми с препоръки за книги. До м. 09.2012 г. порталът ще съдържа материали за всички заглавия от задължителната учебна литература от 1 до 7 клас) и Засилване ролята на училищната библиотека в учебния процес. „Център за творческо обучение“ сподели опит за работа по малки международни проекти. Бяха представени препоръки за дейности в училищните библиотеки, в помощ на учебния процес за засилване на интереса на учениците към четенето. Краткото представяне включи и техническа част със запис на видео и създаването на интерактивни презентации.

 

Златка Иванова
зав. отдел „Методичен”

 

 

 

 

 

Продължават обученията за библиотекари

globbibЕсенният обучителен маратон в Пловдив продължи с още едно обучение през м. ноември по Направление 3 – Услуги в модерната библиотека под ръководството на Стефка Илиева. С това броят на обучените библиотекари през месеца нараства на тридесет и трима. Обучението е изпъстрено с интерактивни игри и упражнения, които правят заниманията разнообразни, интересни и лесни за усвояване. В края на обучението библиотекарите получиха и удостоверения за успешно завършения курс.

Таня Пилева, методист

 

 

Продължават обученията по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

glob-noemvriЕсенната сесия на обученията по Програма „Глобални библиотеки – България” продължава и през месец ноември. В обучителния център на Народната библиотека се проведоха 2 последователни обучения по Направление Услуги в модерната библиотека и 1 по Направление Общуване и работа с потребители и общности, в които се обучаваха 33-ма библиотекари. Занятията се водеха от Стефка Илиева и Ренета Венева с професионализъм и много ентусиазъм, под формата на интерактивни игри и упражнения.

Таня Пилева, методист

 

„Седмица на доброволчеството за библиотеките”, 1 – 8 ноември 2011

dobrovolchestvoЕвропейската година на доброволчеството – 2011 г. бе отбелязана в Народната библиотека на 4 ноември, в рамките на „Седмица на доброволчеството за библиотеките” (1 – 8 ноември). Събитието, организирано от НБИВ и Регионалното дружество на Българската библиотечно-информационна асоциация в Пловдив, бе с цел да се популяризира идеята за доброволчеството и да се открият възможностите и същността на доброволчеството за библиотеките.
На срещата-разговор бе поканен Радослав Стилянов, студент в Пловдивския университет, който е част от „Младежки екип Европа”. Той представи пред публиката своята работа като доброволец и презентира тенденциите на ангажираност на милиони хора в Европа да работят за своите общности. На срещата присъстваха ученици от Младежки съюз Тракия; представител на Национален алианс за работа с доброволците; преподаватели от ПУ”Паисий Хилендарски”; представители на Женско дружество Пловдив; завеждащият на Детски отдел на НБИВ; библиотекари от НБИВ и от училищни библиотеки в град Пловдив. Аудиторията беше изключително активна и в хода на презентацията се включваше с примери за доброволчеството от практиката на присъстващите.

 

Ангелина Ставрева, отдел Методичен

 

 

 

 

Старт на Есенната обучителна сесия в Пловдив по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
obuchenie_oktomvriНа 17 октомври 2011 г., в Обучителния център на Народната библиотека, започна Eсенната сесия за обучение на библиотекари. Обученията, три на брой, ще продължат до средата на месец декември т.г. С много желание и ентусиазъм в обучението по две („Информационни и комуникационни технологии” и "Организация и управление на обществената библиотека”) от общо петте направления на Обучителната програма се включиха 30 библиотекари.
В обученията през този месец знанията си пред библиотекарите предадоха обучителите Снежана Джугданова, Ангелина Ставрева и Камен Мицев. Техният професионален опит и умения за работа с възрастни в група допринесоха за натрупване на теоретични и практически знания и умения у присъстващите библиотекари. Те участваха активно и с ентусиазъм в различните дискусии и казуси в хода на работата, споделяха мнения и опит от своята практика.
Игровите моменти за съсредоточаване в занятията, както и за отмора, също имаха своето силно присъствие в програмата. В края на обучението по направлението, свързано с темата за управлението на обществената библиотека, участниците получиха своите първи удостоверения за успешно преминат курс на обучение.
Добрата организация на октомврийските обучения също даде своя принос за успешното протичане на обучителния процес и за много добрите резултати от тестовете за проверка на знанията. Ласкави отзиви, както за организацията, така и за начина на провеждане на обученията, дадоха и библиотекарите в анкетите за обратна връзка. Всички те бяха единни в желанието си за по-дълго обучение по преминалите курсове и в нетърпението си да стартира следващото!

 

Таня Пилева, отдел "Методичен", асистент по Програмата

 

 

 

Памет за д-р Маньо Стоянов

 

manjo_stijanovНа 12 октомври във фоайето на Народната библиотека бе открит барелеф на д-р Маньо Стоянов - библиограф, историк, богослов, книговед и директор на библиотеката през 40-те години на миналия век. Високо ерудиран и безкрайно скромен, Маньо Стоянов е сред най-видните представители на библиотечното дело у нас. Завършва Пловдивската духовна семинария и е изпратен да продължи обучението си в Берн и Фрайбург. Там защитава докторат по теология. След завръщането си в България д-р Маньо Стоянов работи като учител по немски, гръцки и латински език в Пловдивската духовна семинария и като гимназиален учител в Пловдив, Сливен и София. Преминава библиотекарски курс и работи като пазител на библиотеката на Богословския факултет, а по-късно специализира библиотекознание в Германия. През 1945-1948 г. последователно е уредник и директор на Народната библиотека в Пловдив. Автор е на сборника с исторически разкази "Пътят към свободата" и "Когато Пловдив беше столица". И двете бяха преиздадени наскоро от г-н Любозар Фратев, който дари приходите, за да се направи този барелеф. На откриването на паметния знак присъства и дъщерята на д-р Маньо Стоянов Елка Манова.

 

 

 

Работна среща по проекта EMBARK в Белград

 

manuscriptoriumПредставители на Народната библиотека участваха в работна среща по проекта EMBARK, проведена на 17 и 18 октомври в Белград. Срещата се състоя с любезното гостоприемство на колегите в обновената сграда на Сръбската национална библиотека и премина в конструктивен дух и приятелство.
Целите на срещата бяха да се демонстрира и упражни в работен порядък методологията по агрегиране на ресурси от документалните колекции на партниращите си по проекта библиотеки.
Европейският проект EMBARK (Enhance Manuscriptorium through BAlkan Recovered Knowledge) стартира през септември 2010 г. и организира в консорциум представители на Националната библиотека на Чешката република (координаторите на проекта), Институт за български език, София, България, Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, България и Националната библиотека на Сърбия. Целите на проекта включват, от една страна, подкрепа на професионалната мобилност на специалисти от партниращите си организации с цел обмяна на опит за работа с цифрови технологии при обработка на писмени културни паметници, и от друга – включване на образци на ръкописно-документалното наследство от Балканския регион в дигиталната библиотека Manuscriptorium.

 

 

 

Работна среща в Народната библиотека

rab2011"Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми” беше темата на работната среща, организирана на 13 октомври от отдел „Методичен” в Народната библиотека. Практически насоки и издания по темата „Как да презентираме за и в библиотеката” бяха дадени пред 70 представители на училищни и обществени библиотеки на Пловдивска област.
Мултимедийни презентации за библиотека „Борис Дякович” при Регионален Археологически музей Пловдив и библиотечно-информационния център при ОУ „Алеко Константинов” демонстрираха пред колегите си Петя Толева, библиотекар и докторант към катедра БИН на СУ „Св. Климент Охридски” и Таня Пилева, методист от Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив.
Акцент на програмата на семинара беше презентацията на Иглика Ангелова - директор Образователни програми, Център за творческо обучение, София за новосъздадения Портал за насърчаване на четенето и активната връзка „дете, възрастен, библиотека”. Тя сподели нови идеи за включване на библиотеките в процеса на творческо обучение на учениците и насърчаването им да четат и учат с разбиране.
Александър Александров, маркетингов мениджър на фирма „Сирма Медиа”, сподели амбицията на фирмата да бъде движеща сила в създаването на система от сътрудничещи си организации, сред които и библиотеките, за постепенното изграждане на национална база от знания като част от развитието ни към "общество на знанието”.

Стефка Илиева, отдел "Методичен"

 

 

 

 

 

Отново обучение на граждани в Народната библиотека

 

Obuchenie_2011От 3 до 6 октомври 2011 г., благодарение на Програма „Глоб@лни библиотеки-България”, красивата есен донесе на 11 граждани на град Пловдив шанс да получат начални компютърни познания в Обучителния център на Народната библиотека. Групата курсисти беше представена от шест мъже и пет жени, шестима са с висше образование. Един от групата е безработен, двама са управители на фирми и останалите са пенсионери. В заключителната анкета обучаемите отбелязаха, че „компютърът е третото око на съвременния човек” и че познанията, които са придобили ще им помогнат за бъдещото им самообучение. Най-често курсистите се нуждаят от правни и икономически знания и от информация в областта на културата и здравеопазването.
Накрая на курса, цялата група предложи да се изработи по-кратко ръководство за начинаещите, което да съдържа основни команди за работа с програмата за текстообработка. Една от курсистките изрази желание да се включи в бъдещите обучения на гражданите като доброволец. В Европейската година на доброволчеството такава самоинициатива е повече от похвална!
Като награда за силното желание на курсистите да се образоват през целия живот, завеждащата на отдел ”Обслужване на читателите. Книгохранение” при Народната библиотека Екатерина Полякова им връчи читателски карти, за да ползват всички библиотечни и информационни услуги безплатно.

Стефка Илиева, отдел "Методичен"

 

 

Обучение на граждани в Народната библиотека

 

Obuchen_2011От 26.09. до 29.09.2011 г. в Народната библиотека се проведе обучение на граждани по начална компютърна грамотност и работа в интернет. В групата се обучаваха 10 души в пенсионна възраст, доброволци към Българския червен кръст. Програмата включваше запознаване с компютъра, основни термини, използвани при работа с Windows и работа с операционната система. Втората част от обучението включваше запознаване и работа с интернет, търсене на информация, създаване на профили и общуване в скайп и социалните мрежи.
Въз основа на направения анализ от проведените анкети става ясно, че половината от участниците имат домашен достъп до интернет, а останалите нямат, но са с намерение да осигурят, за да общуват с близки и приятели. Според изходящата анкета гражданите идват с очаквания да получат умения за работа с компютър и ползване на интернет, изразяват задоволство от начина, по който се води обучението, но всички са на мнение, че времето за обучение е недостатъчно. В една от анкетите е посочено: „Научих повече, отколкото предполагах, че ще науча, но бих желала обучението да бъде с времетраене 10 дни.”

Таня Пилева, отдел „Методичен”

 

 

ЕС: цифровизация на книги и списания и достъп до тях

 

1Библиотеки, издатели, автори и дружества за колективно управление на авторски права приеха на 20. 09. 2011 г. в Брюксел основни принципи, позволяващи на европейските библиотеки и сходните културни институции да цифровизират и да осигурят онлайн достъп до излезли от разпространение книги и научни списания от техните фондове.
Под ръководството на Мишел Барние е подписан меморандумпринципите в него са в съответствие със споразуменията за доброволно лицензиране при пълно зачитане на авторските права и признаване на притежателите им на правото първи да цифровизират и да осигурят достъп до произведение, което е излязло от разпространение.
Меморандумът за разбирателство е крачка в стремежа за масова цифровизация, се казва в съобщението на ЕК.

 

 

 

Работна среща с представители на целевите библиотеки от регион Пловдив по програма „Глоб@лни библиотеки – България”

global2011На 09.09.2011 г. в Лекционната зала на Народната библиотека се проведе Работна среща с библиотекарите, участници в Програма „Глоб@лни библиотеки - България" от Пловдивска област. Срещата беше инициирана от Регионалния координатор по Програмата Златка Иванова и се проведе в тясно сътрудничество със ЗУП. Поканени бяха всички библиотекари от Целевите библиотеки от трите етапа на Програмата – 2009, 2010 и 2011. Форумът уважиха и по–голямата част от лицата за контакти по Програмата в общинските администрации в областта. Присъстваха и обучители по Програмата, както и ИТ координаторът за областта - общо 65 души.
Представители на ЗУП по Програмата бяха: Люба Деветакова, ръководител Мониторинг и въздействие и Красимира Кънева, регионален мениджър и за област Пловдив. Тематиката на програмата беше много амбициозна. Люба Деветакова представи резултатите от е-Анкетна карта за отчитане дейността на Целевите библиотеки от Етап`2009 и сподели с аудиторията, че проведената до момента отчетност налага извода, че в резултат от Програмата броят на читателите в Целевите библиотеки се е увеличил със 7,9% в сравнение с миналата година. Бяха дискутирани Формата за тримесечен отчет за дейността на Целевите библиотеки по Програмата, документацията за ежедневно отчитане, разработена от отдел "Методичен". Дискутирани бяха и Примерните правила за работа на обществената библиотека като Целева. Представители на Целевите библиотеки споделиха своя опит и добри практики по всички обсъждани теми, зададоха и своите въпроси. Люба Деветакова запозна присъстващите с предстоящите дейности и инициативи на Програмата в краткосрочен план, а Красимира Кънева призова към включване на библиотекарите в Проект, финансиран от ОП “РЧР”, Обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече ” към Агенцията по заетостта, Програма „Дигитална компетентност”, за да могат, на по–късен етап, да извършват услуги, свързани с Електронното правителство.
Работната среща премина в дух на споделени емоции, проблеми и желание за добра работа.

Oтдел „Методичен”

 

 

Нощ на музеите и галериите Пловдив 2011

mgn11-300x300Тази година за 7-ми пореден път „Нощ на музеите и галериите” в Пловдив предлага едно наистина концентрирано изживяване. В един ден, на 17 септември, в рамките на 10 часа, повече от 50 места в града – музеи, галерии, книжарници, клубове, улици и паркове ще се превърнат в огромна арт сцена.
И тази година програмата на „Нощта на музеите и галериите” е разделена на три части: “Музеи и галерии” с традиционните участници, “Култура и клуб” с участието на културни институти, книжарници, неформални арт пространства и клубове и програма “Град и Публични пространства”, обхващаща целия град. И трите програми са отворени в съботния ден от 19:00 до 01:00 часа през нощта. Традиционно в програмата има отделено специално място за децата. За тяхната “Малка Нощ” е подготвена забавна и образователна програма, която започва от 17:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч. Публиката може да продължи Нощта в Тютюневия склад на ул. „Иван Вазов”, където до утрото на 18 септември ще се вихри официалното aфтърпарти.
Пловдивчани и гостите на града, дошли специално за Нощта на музеите и галериите, ще бъдат упътвани от специално издадения каталог, програма с карта, графична улична маркировка. Новост в комуникационната стратегия е ipad, iphone и android приложение с цялата програма, което ще може да се изтегли безплатно.
Чрез блога може да се запознаете с голяма част от участниците в Нощта, както и да прочетете статии по теми, за това, което ще се случва на 17 септември.

 

 

 

 

 

Квалификационно занимание в Народната библиотека

 

pilotno_obuchenieНа 27 и 28 юни 2011 в Народна библиотека „Иван Вазов“ се проведе Пилотно обучение по проект на ББИА, подкрепен от ИФЛА „ЛИДЕРСТВО ЗА БИБЛИОТЕКИ В ОБЩИНСКИ ЦЕНТРОВЕ”. В обучението взеха участие 13 библиотекари от библиотеки в общински центрове в Пловдивска област и 5 библиотекари от библиотеки в общински центрове в Пазарджишка област.
Целта на обучението бе да се подготвят бъдещите лидери на общински библиотеки, които са изправени пред отговорността да променят мисията и визията си в съответствие с новите потребности на обществото; да бъдат живото свързващо звено между читалищните и регионалните библиотеки в споделянето на колекции и ресурси. Изграждането на лидерски умения да им помогне да променят облика, авторитета и ролята на библиотеката, да я направят желано място за гражданите, да привличат допълнителна финансова подкрепа.
Лектори бяха: Ангелина Ставрева, методист , Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, и Анна Кожухарова, Директор, Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък. С участието на: Слава Драганова, Директор на библиотека „Родина“ – Стара Загора, и Калина Тодорова, зав. отдел Краезнание, Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – Враца.

Ангелина Ставрева, отдел „Методичен”

 

 

Обучение в Народната библиотека

Zasmyana_auditoriaКой казва, че да се запознаваме със съвременната стандартизационна практика и значимите онлайн стандартизационни ресурси е скучно занимание! Не и ако сте били в двудневния курс „Стандартизационен практикум за БИД – библиотечна и информационна дейност” към Център за продължаващо образование за библиотекари на ББИА с лектор Елена Койчева – един сърдечен и обаятелен преподавател, който в естествена и непринудена форма ни запозна с международните, европейски и национални организации по стандартизация: БИС – Български институт за стандартизация; ISO – международната организация за стандартизация и CEN – европейски комитет за стандартизация, функциите на електронната платформа за видовете справки BOSS и още много сайтове, свързани с нормативни документи и стандарти.
В двудневното обучение, организирано от отдел „Методичен” се включиха представители на Народната библиотека „Иван Вазов”, на висшите училища и специалните библиотеки на Пловдив. Лекциите бяха успешно съчетани с практически упражнения, които подпомагат усвояването на информационното търсене на стандартизационните масиви във виртуалното пространство.
Благодарение на точния и ясен стил на преподаване и насърчението от страна на преподавателя Елена Койчева към курсистите да се справят с нелеките задачи, на непринудения й контакт с аудиторията, обучението премина в приветлива и дружелюбна образователна среда.


Стефка Илиева, отдел "Методичен"

 

 

Заслужено признание

 


Gramota_1На 3-ти юни в Балабановата къща, в рамките на проявата „Пловдив чете 2011", след традиционния преглед и обсъждане на литературната продукция, бяха връчени годишните награди на Дружеството на пловдивските писатели за книжовна продукция през 2010 г. Наградата за белетристика получи нашия колега Димил Стоилов за романа си "Дългият бегач на любовни разстояния". Награда за поезия бе връчена на Елена Диварова за стихосбирката "Влакове", а за литературна критика – на Антон Баев за монографията "Иван Пейчев (Романтична формация. Романтически мотиви)”. Това е второ подобно отличие за талантливия автор - през 2005 г. Дружеството награди с годишната си награда четвъртата му книга "Мъж, вкусен на опитване”.
Димил Стоилов е автор на сборниците с разкази "Разписание за изпуснати влакове" (1986), "Възмутително чаровни, хищно хубави" (1998), "Версия за изневяра" (1990). Негови белетристични творби са публикувани в списанията „Пламък“, „Везни“ „Тракия“, „Юг“, „Страница“, „Мост“ (списание на българите в Сърбия), алманах „Света гора“, вестниците „Будилник“ (издание за българите във Великобритания), „Новинар“, „Марица“, „Родопи“ и други издания. Негови разкази присъстват в Литернет, Cult bg, bgstories.athost.net, немския The-Short-Story и други сайтове. През 2008 г. преведената на немски език новела „Колкото кулите на Тауер Бридж“ бе сред наградените в конкурса на Litraurpodium.de в Германия и включена в сборника "Falsche Töne" - Dorante Edition, Berlin 2009.

Честитим наградата на нашия колега и сърдечно му желаем здраве, вдъхновения и нови книги!

 

Народната библиотека издаде пълна био-библиография за поета Иван Теофилов

TeofilovРоденият в Пловдив поет, преводач, редактор, драматург, есеист, мемоарист Иван Теофилов получи признателността и на Пловдивската народна библиотека. По повод неговата 80 годишнина излезе пълна био-библиография на неговите публикации.
Включени са до този момент всички негови книги, пиеси, статии, преводи, рецензии, спомени, издания в чужбина. Оказва се, че това е изключително продуктивен автор, със своя запазена територия в областта на поезията, драматургията, а в последните години и в мемоаристиката.
В библиографията са отразени отзивите на много критици за творчеството му, а интересът за него в чужбина е още от 60-те години на ХХ в., когато е включен в един полски сборник „Слънчева лозница”. Иван Теофилов е превеждан на повече от 20 езика, включително на японски и арабски.
Аристократизма, който излъчва поета, е впечатляващ. Стил, вкус, деликатност, откровеност в поезията и всекидневния бит на твореца са ориентир за много млади хора. Поетът дава своята подкрепа за талантливи творци, особено за поколението поети от 80-години – Ани Илков, Борис Роканов, Георги Господинов, Палми Ранчев, Силвия Чолева, Алек Попов и др.
Юбилейното издание включва и отзиви за Иван Теофилов. Цитирани са откъси от публикации във в. „Арбайтер цайтунг”, Виена, 1971 г.; в. „Л’арден”, Франция, 1972 г.; в. „Гардиън”, Великобритания, 1969 г., както и писаното за него от Яко Молхов, Георги Белев, Енчо Мутафов, Михаил Неделчев, Кирил Кадийски, Розалия Ликова, Леон Даниел, Божидар Кунчев, Рада Москова, Светлозар Игов.
Признателността на Иван Теофилов към родния Пловдив е голяма. За този вечен град той пише: „Неповторимостта на моя роден град се дължи на една щастлива случайност – образуването на тези еруптивни скали през силурската епоха, които погледнати от някоя далечна точка на равнината, изглеждат като странен архаичен паметник. Една учудващо самотна група от сиенитни хълмове, насърчавала безбройните умове през вековете. В древната памет на този град като в омагьосано царство съжителстват хора и митология в един непонятен, но естествен ред, както е естествено и днешното му съществуване" (2001, Иван Теофилов. Монолози, с. 84).
През 2001 г. Иван Теофилов бе удостоен с приза на община Пловдив – почетен гражданин на град Пловдив. През 2011 г. издателство „Жанет-45” отпечата новата книга на поета „Вселената на яйцето”, а Пловдивската народна библиотека издаде негова пълна био-библиография.

Венета Ганева, зав. отдел „Специални сбирки”

 

 

П Р О Г Р А М А
на инициативите в Народната библиотека (Фестивал на книгата Пловдив чете 2011)

 

plovdiv_chete1 юни
Народна библиотека "Иван Вазов" със съдействието на Гьоте-институт
Откриване на изложба с книги и постери за живота и творчеството на детската
авторка Кирстен Бойе · Народна библиотека "Иван Вазов", Централно фоайе, 16:30

България чете на немски език – откриване на експозиция с отличени творби от
съвременната немска белетристика и пловдивски автори на немски език
Народна библиотека "Иван Вазов", Немска читалня, 17:00

Издателство Летера
Премиера на книгата "Световъртежи" от Димитър Атанасов · Представя: Владимир Янев
Народна библиотека "Иван Вазов", Лекционна зала, 17:30

 

2 юни
ИК Светулка 44
Премиера на книгата "Съмна се (сефарадски фолклор)" от Ивет Анави · Представя: Петър Анастасов
Народна библиотека "Иван Вазов", Лекционна зала, 16:30

 

ИК Персей
Представяне на книгата "Не бой се и ела. Любовите на Яворов – Дора Габе, Мина Тодорова, Лора Каравелова" · С участието на Катя Зографова и Пламен Тотев
Народна библотека "Иван Вазов", Лекционна зала, 18:00

 

3 юни
ИК Светулка 44
Премиера на романа "Ваучер Калифорния – Гулаг" от Георги Стоянов · Представя: Петър Анастасов · С участието на актьора Стефан Попов
Народна библиотека " Иван Вазов", Лекционна зала, 16:30

 

 

Среща на библиотекари с представители на пловдивски издателства

izdateliНа 19 май, в дните на Националната библиотечна седмица, в Народната библиотека методистите организираха среща на библиотекарите от обществени и училищни библиотеки на Пловдивска област с представители на пет издателства: „Просвета”, „Жанет 45”, „Хермес”, „Летера” и „Светулка-44”.
Ангел Ангелов, представител на издателство „Просвета”, акцентира върху нови заглавия литература в помощ на образованието. Божана Апостолова, известна пловдивска поетеса и директор на издателска къща „Жанет 45”, в емоционалното си слово призова библиотекарите да се борят за спасяване на духовността и да заявят активната си гражданска позиция за по-добро финансиране на издателствата и библиотеките. Директорът на издателство „Хермес” Валентин Георгиев направи ретроспекция на издаваните през последните години поредици от издателството и представи световно известни книги-бестселъри. Светлана Анастасова от издателство”Светулка-44” подчерта, че акцент на издателството са българските автори и показа книги, заслужаващи вниманието на библиотекарите. Деана Миткова от издателство „Летера” представи Програмата на инициативата „Пловдив чете” за 2011 г. и показа някои по-интересни заглавия на книги за деца и възрастни.
Широката палитра от имена на български автори, презентирани от петте издателства показва, че дори в период на криза творческите прояви не стихват и че Пловдив наистина е „територия на духа”.

Стефка Илиева, отдел „Методичен”

 

Честита награда!

 

Slavka_ShopovaГлавният библиотекар в Народната библиотека н.с. Славка Шопова получи на 16 май за първи път присъждана награда на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) „Библиотекар на годината 2010”. Наградата беше връчена лично от Председателя на 41-то Народно събрание на Република България г-жа Цецка Цачева на тържеството за откриване на Националната библиотечна седмица в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. От тридесет и пет години н.с. Славка Шопова всеотдайно работи в полза на гражданите на град Пловдив, а от 20 години е завеждащ отдел „Обслужване на читателите” в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив. Нейните лични качества - задълбочен ум, обширни познания в областта на библиотечната теория и практика и работа като научен сътрудник в сферата на социология на читателите и четенето - я превръщат в много добър ръководител.
Тя е автор, организатор и вдъхновител на едни от най-мащабните изложби и библиотечни прояви в Народната библиотека през последните двадесет години. Славка Шопова е неотменна част от културния елит на града, тя е ценният партньор и помощник на всяка една небиблиотечна организация, която поддържа връзки с Пловдивската народна библиотека. Библиотеките от Пловдивска област нееднократно са получавали помощ от нея чрез участието й в квалификационните занимания на отдел „Методичен” като лектор, библиотечен експерт и участник в комисии за комплексни проверки, като анкетьор, обучител и координатор на Програмата „Глоб@лни библиотеки България” за Регионалната библиотека. Славка Шопова е обучила десетки млади библиотекари, не само на професионални умения, но и на любов и всеотдайност към професията. Като член на УС на ББИА няколко мандата тя допринесе в значителна степен за активното присъствие на Библиотеката в националните кампании на асоциацията като Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица. Но най-високата оценка, която тя получава е признанието на читателите, отразено в писмата в подкрепа на нейната кандидатура.
От името на цялата библиотечна колегия на Народна библиотека „Иван Вазов” я поздравяваме с наградата „Библиотекар на 2010 година” и пожелаваме здраве, енергия за постигане на мечтите и нови върхове!

Стефка Илиева, отдел „Методичен”

 

 

Посещение на румънски специалисти в областта на реставрационно-консервационното дело

Veneta_Duichev_2На посещение в отдел „Специални сбирки”, по договореност между Пловдивската народна библиотека и Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” София, бяха румънски представители на институти и лаборатории от Букурещ, които се занимават с физико-химични методи за изследване на пергамент, кожа и други музейни обекти. Реставраторите от център Дуйчев - Румяна Дечева и Ивайла Богданова и реставратора от Народната библиотека в Пловдив Детелина Николова показаха ценните ръкописи на д-р инж. Лукреция Миу, д-р Петру Будружак, д-р инж. Кристина Каршоте, инж. Чиприян Челару. Пловдивските гръцки ръкописи от пергамент са предмет на непрекъснат интерес от световни изследователи на ръкописи, както за изключителната им ценност, така и за начина на тяхната подвързия, реставраторски намеси и съхранение.

 

Венета Ганева, зав. отдел „Специални сбирки"

 

 

Прояви по повод Националната библиотечна седмица
(16-20 май) под мотото БИБЛИОТЕКИТЕ – ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАНИЕТО!

 

NBC16 май. Среща-дискусия с народни представители по въпросите на библиотечно-информационното обслужване на образователните потребности на населението в региона в подкрепа на българските библиотеки. Заседателна зала, начало: 11.00 часа.
17 май. Работна среща с библиотекари от специалните библиотеки на тема „Информационни възможности на Библиотека „Слово” при Дом на мъдростта”. Библиотека „Слово”, начало: 9.30 часа.
18 май. Ден на Отворените врати в Народната библиотека (8.00-19.45 часа) *Безплатно записване на читатели *Ден без санкции и глоби *Ден с безплатни справочно-библиографски услуги.
19 май. Среща на представители на издателства от гр. Пловдив с библиотекари от обществените библиотеки от Пловдивски регион. По повод предстояща сесия на Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 2011” на Министерство на културата. Goliamata_knigaЛекционна зала, начало: 9.30 часа.

20-29 май. “Изложба за Библията“. От нейното възникване до днес. Организатор: Пилц ООД. Централно фоайе, откриване: 11.00 часа.

 

16 май-30 юни. ГОЛЯМАТА КНИГА - съвместен артистичен проект на ирландския художник Стюарт Маккълок и деца-читатели от Детски отдел. Проектът представлява двуметрова триизмерна книга, сътворена от начало докрай от децата, под вещото ръководство на художника. Централно фоайе.

 

 

 

Отново курс по компютърна грамотност в Народната библиотека

 

Globalni_kursПриключи обучението на шестата група от граждани в Обучителния център на Народната библиотека, открит по Програмата „Глоб@лни библиотеки-България”. Курсистите се обучаваха в два модула по два дни: „Работа с компютър. Програмата за текстообработка Word” и „Интернет за начинаещи”. Досега са проведени 12 двудневни обучения за начални компютърни умения и работа в интернет среда.
Гражданите придобиват и начални знания за основните комуникации, осъществявани чрез интернет като електронна поща, скайп и фейсбук. С помощта на обучителя те си създават и самостоятелен профил в безплатната поща abv.bg. и в скайп.
Предложенията на всички обучаеми е обученията да продължат и в по-високи нива на компютърна компетентност. Обучението дава самочувствие на по-възрастните, че няма цифрова пропаст между тях и младите хора и им помага да се чувстват свързани с глобалния свят на информацията.
Проведените до момента курсове затвърждават мнението на обучителите, че има голям интерес към новите информационни технологии и че точно библиотеката е мястото, където трябва да се провеждат обучения на възрастните за начални компютърни знания.

Стефка Илиева, отдел „Методичен”

 

 

Семинар в Народната библиотека

seminar_na_OM_BBIAНа 31 март 2011 г. в лекционната зала на Народната библиотека отдел "Методичен" проведе семинар на тема: „Информационна кампания за новите дейности на ББИА”, с участието на представители на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Ели Попова – директор на ИБ и Ани Попова – координатор Проекти, програми и международна дейност, представиха дейностите по проекта на ББИА „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, който се изпълнява с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Бяха представени резултати от първата година по направленията на проекта. Вниманието беше фокусирано върху предлаганите възможности в областта на продължаващата професионална квалификация в ЦПОБ и на професионалното образование за библиотекари със средно образование по разпоредбите на ЗОБ. На срещата присъстваха 81 библиотечни специалисти от читалищни, училищни, университетски и специални библиотеки от Пловдив и областта. Информационният формат на срещата премина в оживена дискусия. Участниците проявиха активен интерес към дейностите, поставиха въпроси, споделиха мнения, изразиха очакванията си към професионалната организация.

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"

 

 

Международна конференция "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

europeana_1На 29 март Емил Стоянов, член на Комисията по култура, образование и медии на Европейския парламент, организира международна конференция в Брюксел на тема "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015".
В конференцията бяха поканени да участват и представители на Народната библиотека - ст.н.с. д-р Радка Колева, директор на Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив; Димитър Минев, зам.-директор, Венета Ганева, зав. отдел „Специални сбирки”. Докладът, представящ добрите практики на Народната библиотека в Пловдив, беше озаглавен "Тенденции и възможности пред Народна библиотека "Иван Вазов" за представяне на българското културно-историческо наследство и съвременното книжовно творчество във виртуална среда".
Във фокуса на дискусиите бяха новият стратегически план за Европеана, който представя визията за развитието на дигиталната библиотека. В него са заложени четири стратегически цели: Обединяване на съдържанието на европейското културно наследство в един надежден източник, който е отворен за всички; Улесняване на трансфера на знания, иновации и застъпничество в сектора на културното наследство; Разпространяване на културното наследство към потребителите по всяко време и на всяко място; Ангажиране на потребителите с нови начини за участие в тяхното културно наследство.
По този начин Европеана има амбицията да поощрява творчеството и стимулира икономическото и социално развитие на Европа. Друг акцент беше поставен върху българския прочит на доклада "Новият Ренесанс" на "Комитета на мъдреците" (група на високо равнище за цифровизацията на европейското културно наследство). Според доклада е необходимо държавите членки значително да увеличат финансирането за цифровизацията, за да се спомага за икономическия растеж и да се създават работни места в бъдеще. Нужните средства за цифровизацията на всички сбирки на музеите, архивите и библиотеки в Европа са, според доклада, около 100 милиарда евро. "Комитетът на мъдреците" изтъква, че средствата, необходими за строителството на 100 км централни пътни линии в някоя от държавите - членки на ЕС, ще бъдат достатъчни за цифровизацията на 16 % от всички книги в библиотеките на ЕС.

 

 

Стартират пилотните обучения по програма „Глоб@лни библиотеки-България” в Народната библиотека

 
obuchenie_globalniНа 7 март в Обучителния център на библиотеката започнаха занятията по първо направление "Информационни и комуникационни технологии". Групата от 10 души е сформирана от библиотечни специалисти от НБИВ. Обучител е Снежана Джугданова от Център за подпомагане на предприемачеството (Гоце Делчев). След настоящото обучение в периода 7 – 12 март, предстоят още две обучения по първа част от направлението "Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ): 4 – 19 март и 21 – 26 март. Обученията по ИКТ, които за първото полугодие на 2011 г. са пилотни, продължават през месеците април, май и юни. Всеки от участващите общо 50-тима библиотекари от Пловдив и областта ще премине през двете части на обучението по ИКТ, общо 11 работни дни. В края на обучението си по първо направление всеки обучаем ще получи Свиделство. Обучението е безплатно - програмата поема пътните разноски, кетъринга и учебните помагала.
Стартира и обучителния цикъл за библиотекарите от избраните Целеви библиотеки на етап 2009 г. От 7-ми март 2011 г. в 27-те регионални и 6 читалищни библиотеки (в градовете Девин, Лом, Елхово, Карнобат, Троян и Гоце Делчев) започват обучения за библиотекари по Информационни и комуникационни технологии. За периода от март до юли 2011 г. близо 900 библиотекари от цялата страна ще бъдат обучени да работят с операционната система Windows 7, офис пакета Microsoft Office и Интернет. Така библиотекаритe ще могат да прилагат придобитите знания в своята работа и да помагат на потребителите. Обученията се провеждат в рамките на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Обучителната програма включва четири тематични направления: Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на работата в обществената библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с потребители и общности. Планира се до 2013 г. 3000 библиотекари от цялата страна да преминат през обученията.
900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата. 455 обществени библиотеки, включени в програмата по Етап 2009, вече получиха компютри и периферна техника. От месец април 2011 г. започва доставката на ИКТ оборудване за още 352 библиотеки от Етап 2010 г.
 
Златка Иванова, Регионален координатор на програмата за област Пловдив

 

Обучение на граждани за работа в интернет

kursНа 17 и 18 февруари 2011 г. в обучителния център на Народна библиотека „Иван Вазов”, създаден по Програмата „Глоб@лни библиотеки-България”, се проведе обучение на граждани на тема „Интернет за начинаещи”. Десетимата курсисти бяха запознати с търсачката Google, как да търсят информация по интересуващи ги теми, разгледаха информационни портали като dir.bg, правния портал lex.bg, gbg.bg, сайтове за намиране на работа, български информационни ресурси в интернет от всички области на човешката дейност.
Те придобиха начални знания за основните комуникации, осъществявани чрез интернет като електронна поща, скайп и фейсбук. Курсистите, с помощта на обучителя, създадоха самостоятелен профил в abv.bg. Вторият ден гражданите упражниха наученото чрез търсения в интернет за намиране на информация по зададени теми.
Обучението завърши с представяне на сайта на Народна библиотека „Иван Вазов”, разходка из библиотеката и запознаване на курсистите с правилата за ползване на компютрите, осигурени от Програмата „ Глоб@лни библиотеки-България”.

Стефка Илиева, отдел "Методичен"

 

Безплатни курсове в Народната библиотека

center_3Народната библиотека организира безплатни двудневни курсове за придобиване на начална компютърна грамотност за възрастни. Датите на провеждането са 15-16 февруари на тема Основни познания за работа с компютър; Работа с програмата за текстообработка MS Word и 17-18 февруари на тема Интернет за начинаещи. Занятията ще се провеждат в Обучителния център на библиотеката, наскоро открит по Програма «Глоб@ лни библиотеки-България». Часовете за провеждане на курсовете са 9:00-12:30 ч. Групите ще бъдат от 10 курсисти. Включването в групите ще следва реда на записването. Краен срок за записване: 8 февруари 2011 г. на телефоните на отдел „Методичен”: (032) 654 913 и 654 939.

 

Вече е достъпен каталог РЕГИНА Периодични издания. Дигитални колекции до 1944 г.

borba

През 2008 г. Народната библиотека започна работа по дългосрочен проект за дигитализация на уникалните си колекции от периодични издания. В периода 2009 – 2010 г. бяха дигитализирани периодичните издания от Източнорумелийския период: вестниците Марица (1879-1885), Народний глас (1879-1885), Независимост (1881), Положение (1882), Редь (1882), Съединение (1883-1886), Южна България (1883-1885), Вестниче (1884-1885), Самозащита (1885), Борба (1885), Борба за кокал (1885), Народът (1885-1886), Земледелец (1883-1885), Българска илюстрация (1880-1882), Кукуригу (1883), Таласъм (1890); Възрожденска периодика: България (1859-1860), Македония (1866-1872), Съветник (1863-1865), Турция (1864-1873); вестниците Пловдив (1887-1907), Югъ (1918-1944), Балбунарски новини (1932-1933), Зора (1937). В резултат на това в крайната си фаза е дейността по формиране на каталог РЕГИНА Периодични издания. Дигитални колекции до 1944 г.
Ползите от дигитализацията са несъмнени – възможности за по-широк и по-лесен достъп до документите, съхраняване на оригиналните издания, начин подобаващо да се оцени стойността и значението на притежаваните от Народната библиотека колекции. Работата по проекта ще продължи и през следващите години.

FaLang translation system by Faboba