ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА  ПОТРЕБИТЕЛИ. ХРАНЕНИЕ. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 

 Структурата осъществява библиотечно-информационно обслужване на различни категории читателски публики над 14 години като:

– Извършва автоматизирана регистрация на потребителите на Народната библиотека.
– Предоставя за заемане за дома/ползване в читални зали художествена литература, периодични издания, всички видове библиотечни документи от всички отрасли на знанието на български и чужди езици.
– Предлага онлайн услуги – презаписване на заети документи, предварителна заявка на библиотечни документи за дома.
– Организира, съхранява, проверява и опазва системата от библиотечни фондове в Хранилище.
– Предоставя на потребителите възможност за междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане на библиотечни документи в Междубиблиотечна заемна служба.

FaLang translation system by Faboba