ОТДЕЛ КОМПЛЕКТУВАНЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

Основната дейност е комплектуване (подбор, набавяне, рекомплектуване) чрез покупка, задължително депозиране, обмен и дар на документи за системата от библиотечни фондове  – Архив на българската книга, основни, подръчни и специализирани фондове. Комплектуват се всички видове носители на информация – книги, продължаващи издания, графични издания, картографски издания, печатни музикални издания, патенти и стандарти, служебни и дребни издания, аудиовизуални документи, документални и фотоматериали, микроформи, електронни ресурси. Извършва се издирване, подбор, качествена оценка, проверка за наличност, консултации с референтите и придобиване на документите. Извършва се и ретроспективно комплектуване на заглавия-липси. Провежда се целенасочена политика за планомерно и балансирано изграждане и поддържане на отделните колекции с цел постигане на оптималните пропорции на единния библиотечния фонд. Важна част от формирането му се осъществява, благодарение на дарения от читатели, автори, издатели и различни организации. Библиотеката следва своя Политика за приемане на дарения. За всеки дарителски жест дарителят получава специално изработена грамота.

Сектор „Продължаващи издания“ комплектува периодични издания чрез покупка, задължително депозиране, обмен и дар. Ежегодно се извършва абонамент на български и чужди езици, с който се осигурява богат набор вестници и списания, задоволяващи нуждите на всички потребителски групи.
Достъпен е електронния каталог на продължаващите издания на български език. Поддържат се бази данни за текущата ежедневна периодика, които при справка предоставят информация на читателите за получените броеве на всяко заглавие. Продължаващите издания

komplektuvane

се ползват само в читалните зали на Библиотеката.
НБИВ осигурява ежегодно безплатен за своите читатели достъп до мултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO, съдържаща повече от 8 500 пълнотекстови списания.
Със създаването на Дигитален център започна работа по дългосрочна програма за дигитализация на продължаващите издания. Броят на достъпните онлайн дигитализирани заглавия непрекъснато се увеличава.

Пловдивската народна библиотека поддържа обменни връзки с 30 библиотеки от различни държави: Беларус, Великобритания, Германия, Гърция, Латвия, Македония, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Франция, Чехия. Особено ценни са обменните връзки с някои от най-големите световни библиотеки като Конгресната библиотека във Вашингтон и Немска национална библиотека в Лайпциг. Посредством книгообмена с библиотеките – партньори Пловдивската народна библиотека набавя във фонда си изключително ценни и скъпи издания – медицински атласи, ноти, фотографски албуми, исторически изследвания. Книгите, предоставяни по линия на книгообмена, са нови и актуални заглавия, печатани от водещи чужди издателства. Посредством обмен се обогатява и фондът на продължаващите издания с популярни чуждестранни периодични издания като „Bohemica Litteraria“, „Opera“, „Contemporary Literature“, „Археографски прилози“, „Восток“, „Вопросы литературы“ и др.

Народната библиотека „Иван Вазов“ изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. По силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения тя получава по един безплатен екземпляр от всяко новоизлязло заглавие на книжния пазар в страната. Наред с Националната библиотека и единствена сред другите библиотеки в страната, от 1897 г. тя получава пълен депозит. Той се ползва от читателите само и единствено в читалните зали на Библиотеката.

FaLang translation system by Faboba