СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ


Справочно-библиографски и информационен отдел осъществява обслужване на потребителите в съответствие с техните информационни нужди. Справочните услуги са насочени към подпомагане на потребителите при издирване на подходяща информация, съобразно техните интереси, изследвания и обучение.

Услугите, които предлагаме са:

*Консултиране за наличието на библиотечни документи, начините на тяхното заявяване и ползване;
*Информационно търсене в традиционни и електронни каталози и бази данни и работа с информационно-търсещата система CDS/ISIS;
*Чрез членство в Български информационен консорциум, осигуряваме онлайн достъп до отдалечени бази данни на реномирани информационни доставчици и разнообразни преференции при ползването на висококачествени информационни продукти;
*Търсене в интернет;
*Изготвяне на писмени тематични справки по заявени от потребителите критерии срещу заплащане. Заявките се подават на място в отдела в рамките на работното време;
*Библиографски консултации за изготвяне на библиографии, библиографско цитиране и т. н. Помощ за ползването на „Малък библиографски помощник“, когато това е необходимо;
*Виртуално обслужване на отдалечени потребители. За начините на ползване на услугата вижте тук.
*Извършваме фактографски справки по телефона;
*Предоставяме помощ за повишаване на информационната грамотност на потребителите – консултации за самостоятелно търсене и ползване на справочния апарат на библиотеката, електронни бази данни и онлайн ресурси;
*Предоставяме информационни услуги за потребителите в Обществен информационен център;
*Поддържаме Архив на писмените тематични справки и ги предоставяме срещу заплащане.
*Провеждаме образователни обзорни и специализирани екскурзии в библиотеката. Заявяването им се извършва предварително по телефона или на място в отдела. Екскурзиите са безплатни.

FaLang translation system by Faboba