ОТДЕЛ КАТАЛОГИЗАЦИЯ

 

Отделът извършва всички процеси по каталогизиране на новите библиотечни документи: книги, печатни музикални издания, картографски издания (карти и атласи), графични издания, аудиовизуални документи, служебни и непубликувани издания, патенти и стандарти, документални и фотоматериали, микроформи.

Ползването им става достъпно чрез поддържаната система от каталози и картотеки:

Служебни каталози на книги:
• на български език;
• на руски и друга кирилица;
• на латиница.

Систематичен каталог на книгите, постъпили в периода 1960–2008 г.
Азбучно-предметна картотека към систематичния каталог

Азбучен каталог на албуми:
• на български език;
• на руска и друга кирилица;
• на латиница.

Систематичен каталог на албуми
Каталози на листова графика
Систематичен каталог на картографски издания
Азбучен каталог на нотни издания
Систематичен каталог на нотни издания
Азбучен каталог на звукозаписи
Систематичен каталог на звукозаписи

Помощни картотеки – звукозаписи:
• на автори на текст;
• на индивидуални изпълнители;
• на колективни изпълнители;
• диригенти;
• на чуждите имена;
• на песни, хора, ръченици.

Азбучен каталог на видеокасети
Систематичен каталог на видеокасети

Служебни издания
Азбучна авторска картотека
Систематична картотека.
Азбучна картотека на автореферати от 1988 г.
Систематичен каталог на книгите, постъпили 1944–1960, отпечатан в 14 тома.
Систематичен каталог на книгите до 1944 г. До момента са подготвени и издадени Т.1-Т.4, Т.6, Т.7.

От 1996 г. започва изграждането на електронния каталог, който включва библиографски описания на книги, албуми, картографски, нотни и служебни издания.
Изданията на некнижни носители са представени в отделен електронен каталог UTRA, съдържащ описания от 1999 г.

FaLang translation system by Faboba