ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ

kraeznanieСъздаден е през 1960 г. в структурата на Справочно-библиографски и информационен отдел. Като самостоятелно структурно звено в библиотеката е обособен през 1970 г. Приоритет на отдела е издирването, обработването и предоставянето на точна и пълна информация за обществения и икономическия живот, наука, култура, образование и изкуства в Пловдивския край от древността до наши дни. Чрез справочния апарат, който включва анотирана библиографска информация за събития, факти и личности от 1844 г. до днес, отдел „Краезнание“ работи като информационен посредник между потребителите и библиотечния фонд. Отделът подготвя ретроспективни краеведски библиографски указатели, съдържащи материали, описани по източници, получавани по депозит. В периода 1965-1990 г. се издава текущ библиографски указател „Пловдивски окръг“, който отразява цялостния живот на селищата от региона. След 1991 г. е изградена автоматизирана база данни с над 350 000 записа.

Отдел „Краезнание“ поддържа следните сбирки и колекции със съответния справочен апарат:
• Книги с автограф на пловдивски автори, членове на Дружеството на писателите в Пловдив;
• Ръкописи, дарени авторски ръкописи на издадени и неиздадени художествени произведения, спомени, научни изследвания, биографии, ноти;
• Декоративно-монументални проекти на реализирани и нереализирани произведения на пловдивски художници като Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо Пиронков, Анастасия Кметова и др.;
• Плакати на пловдивски художници и плакати на пловдивска тематика, разкрити чрез уникална снимкова картотека;
• Аудиовизуална сбирка, съдържаща диапозитиви и негативи на заснети художествено-творчески събития на територията на града: постановки на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, Пловдивска опера и Куклен театър – Пловдив, както и програми, плакати и покани за проявите; живописни, графични и скулптурни творби на пловдивски художници от самостоятелни и общи изложби.
Отделът извършва устни справки и информационно издирване. Изработват се писмени тематични библиографски справки срещу заплащане.
От 2015 г. отделът поддържа Виртуална КРАЕВЕДСКА служба.
От 2018 г. към електронния каталог е включен модул Краезнание, който предоставя информация за краеведски текстове, публикувани от 2005 г. насам.

FaLang translation system by Faboba