ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ

В каталожната зала

Card CatalogЗабележка: Със заповед на директора на Народната библиотека от втората половина на 2007 г. се преустанови поддържането на традиционните читателски каталози и картотеки.

Азбучен каталог на книгите на български език
Азбучен каталог на книгите на чужда кирилица
Систематичен каталог на книгите, постъпили 1960 2007 г.
Азбучно-предметна картотека към систематичния каталог на книгите

Азбучен каталог на книгите на латиница
Систематичен каталог на картографски издания
Каталози на листова графика

Азбучни каталози на албуми:
• на български език;
• на чужда кирилица;
• на латиница.

Систематичен каталог на албуми
Азбучен и систематичен каталог на нотни издания
Азбучен и систематичен каталог на видео касети
Азбучно-предметен показалец на звукозаписи
Азбучен и систематичен каталог на звукозаписи

Помощни картотеки - звукозаписи:

• на автори на текст;
• на индивидуални изпълнители;
• на колективни изпълнители;
• на диригенти;
• на чуждите имена;
• на песни,  хора,  ръченици.

Читателски каталози на периодичните издания до 1995 г.

В служебния сектор

Служебни каталози на книги:
• на български език;
• на чужда кирилица;
• на латиница.

Служебни издания картотеки:
• Азбучна картотека на автореферати от 1988 г.;
• Азбучна авторска картотека;
• Систематична картотека.

fishСистематичен каталог на книгите, постъпили от 19441960 г., отпечатан в  14 тома. Систематичен каталог на книгите до 1944 г. с калиграфско оформени каталожни картички с размери 10х9 см. До момента са подготвени и издадени Т.1– 4, Т.6, Т.7

Служебни каталози на периодични издания:

• на български език;
• на чужда кирилица;
• на латиница.

В Методичен отдел

Система от каталози

Азбучен каталог:
• на книги;
• на периодични издания.

Систематичен каталог:
• на книги;
• на БДС ISO по библиотечни и информационни дейности.

Система от картотеки:

• библиотековедска картотека;
• номерационна картотека на БДС ISO по библиотечни и информационни дейности;
• картотека по Бюлетин на Българска библиотечно-информационна асоциация;
• картотека по Годишник на Народна библиотека "Иван Вазов".

FaLang translation system by Faboba