МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНА ЗАЕМНА СЛУЖБА

Междубиблиотечната заемна служба осигурява за нуждите на свои потребители липсващи във фондовете на Библиотеката документи от други библиотеки в страната и чужбина. Библиотеката изпраща библиотечни документи по пощата с наложен платеж на други библиотеки по заявка. Използва се стандартен формуляр, снабден с пълни и точни библиографски данни. Чрез МЗС могат да се поръчат всички видове документи и копия на: депозитни документи, справочни издания, периодични издания (само отделни страници или статии), архивни материали, уникални, редки и ценни издания.
При международно междубиблиотечно заемане библиотеката работи с ваучерната система за разплащане на ИФЛА.
Разходите по изпращането и получаването на документи по МЗС и ММЗС са за сметка на поръчителя. Право да ползват услугите на МЗС и ММЗС имат потребители на Народната библиотека, които притежават валидни потребителски карти и имат постоянен адрес в град Пловдив.
Документите се ползват само в читалните зали на Библиотеката за срок от 1 месец.

FaLang translation system by Faboba